Home » Blog » Wat is Web 3.0?

Wat is Web 3.0?

De wereld heeft de afgelopen twee decennia veel innovaties gezien: ongelooflijk krachtige telefoons, steeds betere toepassingen en zelfs virtuele valuta, namelijk cryptocurrencies. Ook vandaag zijn we weer getuige van een nieuwe technologische revolutie die de wereld zeker ingrijpend zal veranderen: Web 3 of Web 3.0. We leggen je in dit artikel meer uit over dit onderwerp. Dit doen we door eerst meer te vertellen over de evolutie van het internet te vertellen, alvorens we ingaan op wat Web 3.0 is, welke voordelen het heeft en welke crypto projecten zich hiermee bezighouden.

De evolutie van het internet

Voordat we je uitleggen wat Web 3.0 is, duiken we eerst dieper in de evolutie die het internet de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Alleen zo kunnen we de principes van Web 3 beter begrijpen.

Wat is Web 1.0?

In 1989 ontwikkelde Tim Berners-Lee een protocol, genaamd ‘http’, dat het mogelijk maakte verbinding te maken met een webpagina: het World Wide Web (www) of Web 1.0. Dit bestond uit statische webpagina’s waar verder weinig tot geen interactie mee was.

Kort na de uitvinden van Web 1.0 werd dit nog maar weinig gebruikt. Het duurde een aantal jaar voordat mensen het internet begonnen te gebruiken. Dit was immers nog compleet nieuw, en daarom waren veel mensen terughoudend om direct vol met het internet bezig te zijn.

Een website die binnen Web 1.0 valt is eigenlijk alleen geprogrammeerd met HTML en CSS. Dit zijn twee programmeertalen om simpele websites mee te bouwen. Het is niet mogelijk om ook voor interactie te zorgen met deze programmeertalen. Deze talen zijn namelijk pas later uitgevonden, wat het begin van Web 2.0 betekende.

Wat is Web 2.0?

Web 2.0 is het internet zoals we dat nu kennen. Het zijn voornamelijk websites waarmee we kunnen communiceren, waardoor het ook mogelijk is om met andere mensen te praten. Met de toename van nieuwe technologieën en innovaties zijn websites interactiever, dynamischer en meer op samenwerking gericht geworden. Het is dan ook met de opkomst van de web reuzen namelijk: Facebook, Google, Twitter en Amazon dat Web 2.0 langzamerhand werd geboren.

Web 2.0 is grotendeels gebaseerd op het idee van het “web als platform” en is vooral gericht op door gebruikers gegenereerde inhoud die wordt geüpload naar onder meer sociale netwerkdiensten, blogs en wiki’s. Web 2.0 wordt algemeen beschouwd als begonnen rond 2004, en duurt voort tot vandaag.

Websites die binnen Web 2.0 vallen zijn geprogrammeerd met geavanceerde programmeertalen zoals HTML5, CSS3, PhP en verschillende JavaScript frameworks, zoals ReactJs of AngularJs. Deze talen zorgen ervoor dat er meer interactie mogelijk is tussen de gebruiker en de webserver, wat functionaliteiten biedt zoals we die nu in websites terug kunnen vinden.

Toch ziet Web 2.0 er minder goed uit wanneer we het vergelijken met hoe het ook bedacht is. Het internet was oorspronkelijk bedoeld als een open, vrij toegankelijke en specifiek gedecentraliseerde ruimte. In feite is het tegenovergestelde gebeurd vandaag de dag. Zo zijn het de grote bedrijven als Facebook, Google en Twitter die onze gegevens controleren. Door deze te verkopen, maken ze hier ontzettend veel winst mee. Het zijn dus de platforms die de controle hebben, en niet de gebruikers.

De opkomst van Web 3.0

De revolutionaire kracht van de blockchain technologie is na veel analyse opgemerkt, vooral met de opkomst van Bitcoin en andere altcoins. Sindsdien zijn geleidelijk de grondslagen van Web 3.0 gelegd.

De term “Web 3”, of “Web 3.0”, werd in 2014 bedacht door Gavin Wood, medeoprichter van Ethereum. Pas in 2021 won het idee van We 3.0 aan populariteit. Vooral tegen het einde van 2021 nam de belangstelling toe, grotendeels als gevolg van de belangstelling van liefhebbers van cryptocurrency’s en investeringen van high-profile technologen en bedrijven.

Wat is Web 3.0?

Web 3.0 is eenvoudigweg de geleidelijke vervanging van de verschillende functies van het huidige internet door verschillende eerder gedecentraliseerde vormen. Of het nu gaat om: bestandsopslag, databases, webservers, rekenkracht of webbrowsers. Ze zullen waarschijnlijk allemaal worden vervangen door veel krachtigere en gedecentraliseerde servers. Dit is dus de blockchain.

De blockchain bestaat uit een netwerk van honderden tot duizenden verschillende apparaten (genaamd nodes) die met elkaar zijn verbonden. Samen zorgen ze ervoor dat alle gegevens die op deze apparaten zijn opgeslagen kloppen en veilig worden bewaard.

Wanneer iemand een transactie uitvoert op de blockchain, wordt in feite gewoon de data in de database van de blockchain gewijzigd. De computers in het netwerk controleren of dat deze wijzigingen gemaakt mag worden. Stel dat een gebruiker cryptocurrencies wilt overschrijven naar een ander wallet adres, zullen de nodes eerst kijken of het account wel genoeg balans heeft om de transactie te kunnen maken.

Op dezelfde manier kan een gebruiken ook andere data op de blockchain bewaren. Denk aan documenten, afbeeldingen en video’s. Een blockchain is immers gewoon een database waar eigenlijk alles opgeslagen kan worden.

Iedere node heeft een kopie van de database. Op deze manier kunnen ze allemaal controleren of hun kopie nog klopt, en is manipulatie onmogelijk. Mocht een node een verkeerde kopie hebben, omdat iemand geprobeerd heeft de database op deze node te manipuleren, dan zal de rest van het netwerk van de blockchain dit opmerken. Hun kopie is immers anders dan die van de foutieve node. Omdat zij met een grotere groep zijn, zal hun kopie als geldig worden gezien.

Kenmerken van de blockchain technologie

  • Onveranderbaar. Wanneer data eenmaal is toegevoegd aan een blok op de blockchain, kan deze data nooit meer verwijderd worden van de blockchain. Het is wel mogelijk om data weg te halen, al zal dat dan beschreven moeten worden in een nieuw blok. Het nieuwste blok wordt namelijk als geldig blok in het heden gezien.
  • Veilig. De blockchain technologie maakt gebruik van cryptografie, waarmee alle gegevens worden beveiligd. Alleen de persoon dat in bezit is van de juiste public en private key kan bij deze gegevens komen. Dit zorgt ervoor dat data ontzettend sterk is beveiligd, en iemand ook geen cryptocurrencies van anderen uit kan geven.
  • In controle over je eigen data. Alle data die op de blockchain is opgeslagen wordt bewaard op duizenden nodes. Omdat alleen de eigenaar, die in bezit is van de juiste keys, bij deze data kan komen, is de eigenaar volledig in controle over zijn eigen data. Er zijn geen grote bedrijven die data van klanten doorverkopen om hier winst op te maken: dit is simpelweg onmogelijk.
  • Lage kosten. Wanneer je een transactie maakt om geld naar het buitenland te sturen, kan dit veel geld kosten. Daarbij duurt het vaak meerdere dagen voordat het geld aankomt bij de bestemde ontvanger. Met blockchain is het mogelijk om direct en tegen lage kosten geld over te maken naar andere gebruikers, waar ter wereld zij ook wonen.

DeFi: de decentralisatie van financiële producten en diensten

DeFi (Decentralized Finance) is een belangrijk onderdeel van Web 3, omdat het de overgang van financiële diensten, producten en applicaties vertegenwoordigt. Alle gecentraliseerde financiële producten kunnen worden omgezet naar een gedecentraliseerd product dat op de blockchain draait.

Bij DeFi wordt de man-in-the-middle uitgeschakeld, wat gebruikers meer controle geeft. Dit zijn bijvoorbeeld banken, verzekeringsbedrijven, hypotheekverstrekkers, etc. Door dit soort diensten en producten naar de blockchain te verplaatsen, betalen gebruikers veel minder dan bij de traditionele variant ervan.

 

Gebruikersfuncties van Web 3.0

Met Web 3.0 worden webservers bijvoorbeeld vervangen door blockchains zoals Ethereum. Op dezelfde manier zal Web 3.0 voor gegevensopslag gebruik maken van toepassingen als Filecoin, Arweave of Siacoin in plaats van Amazon of Dropbox. Zo weten gebruikers dat hun data op een veilige manier wordt bewaard, en ze er alleen bij kunnen komen wanneer ze in bezit zijn van de juiste public- en private keys. In het verleden zijn er immers al een aantal hacks geweest bij grote clouddiensten. Dat zou niet mogelijk zijn wanneer de keys alleen in bezit zijn van de rechtmatige eigenaren ervan.

Voor videostreaming zal Web 3.0 niet langer klassieke CDN’s gebruiken, maar bij voorkeur blockchains zoals Theta of AIOZ. Ook hier staat veiligheid weer hoog in het vaandel, omdat er gebruik wordt gemaakt van cryptografie en alleen de rechtmatige personen bij hun eigen data kunnen komen. De kosten liggen in dat geval vaak een stuk lager dan traditionele diensten.

Of wat dacht je van het afsluiten van een lening of hypotheek. Nu zul je dat moeten doen bij een bank, maar met Web 3.0 zal het mogelijk zijn om dit op het internet te doen. Alles kan worden geautomatiseerd, waardoor je jezelf geen zorgen hoeft te maken over een veilige werking van dit soort applicaties.

Ten slotte zullen met Web 3.0 toepassingen zoals Spotify, Twitter of Facebook worden vervangen door toepassingen die dApps (gedecentraliseerde applicaties) worden genoemd. Deze zullen op een geautomatiseerde manier kunnen werken zonder de noodzaak van vertrouwde tussenpersonen.

Wat zijn de voordelen van Web 3.0?

Web 3.0 betekent een revolutie van grote omvang, gezien de ingrijpende veranderingen die het in het dagelijks leven teweeg kan brengen. Het zal ook een aantal voordelen met zich meebrengen die voor alle huidige Web 2.0-gebruikers waarschijnlijk een verademing zullen zijn. Hieronder gaan we dieper in op de belangrijkste voordelen van Web 3.0.

Toegankelijk voor iedereen

Met Web 3.0 zullen platforms permissieve platforms zijn. Dat wil zeggen dat zij open en toegankelijk zullen zijn voor iedereen, zonder dat daarvoor groen licht nodig is van een externe entiteit, onderneming of regering. Bij Web 2.0 kunnen gebruikers immers van het platform worden geweerd als zij inhoud delen die niet voldoet aan de voorschriften die vooraf door de verantwoordelijke entiteiten zijn vastgesteld.

Dit zorgt ervoor dat mensen minder kwetsbaar zijn voor censuur. Overheden hebben immers geen invloed op de data die op de blockchain staat, omdat deze door het netwerk gecontroleerd wordt. Daarom wordt niet alleen het internet ‘vrijer’, maar zullen ook bevolkingen in landen een stuk meer vrijheid gaan krijgen.

Controle over eigen gegevens

Alle Web 3.0-gebruikers zullen in staat zijn hun eigen gegevens in handen te nemen. Web 2.0 daarentegen heeft controle over de persoonlijke gegevens van de gebruikers, wat enigszins dictatoriaal is. De bedrijven die achter deze websites zitten verkopen zulke gegevens aan andere partijen die advertenties willen tonen. Op deze manier maken zij winst.

Wanneer een gebruiker zijn gegevens op de server van een andere partij wil verwijderen, is dat vaak erg lastig. Er zijn wel wetten die zeggen dat bedrijven deze optie moeten bieden, al weet je als gebruiker nooit zeker of jouw gegevens ook écht verwijderd zijn. Je kunt namelijk niet de servers van deze bedrijven bekijken, omdat ze zijn afgeschermd voor het publiek.

Veel mensen zijn klaar met grote bedrijven die in controle zijn over hun data. Zij willen graag zelf in controle zijn over de data die ze online bewaren. Daarom zijn veel mensen blij met de komst van Web 3.0.

Mogelijkheid tot het maken van winsten

Alle deelnemers aan het platform kunnen een deel van de waarde van dat platform bezitten in de vorm van een token. Het internet van vandaag stelt entiteiten niet alleen in staat de persoonlijke gegevens van gebruikers te bezitten, maar ook om enorme winsten te maken met de exploitatie van die gegevens.

Met Web 3.0 zijn het dus juist de gebruikers van applicaties die winst maken door een applicatie te gebruiken. Zo hebben ze de mogelijkheid om tokens te verkopen voor winst, ook wel crypto trading genoemd. Daar blijft het echter niet bij.

DeFi, wat staat voor Decentralized Finance, is binnen Web 3.0 in opkomst. Dit is een markt voor het decentraliseren van huidige financiële applicaties, producten en diensten die nu nog centraal werken. DeFi maakt het mogelijk dat gebruikers rente over hun tokens verdienen door deze te staken of yielden. Dit is het uitlenen van tokens aan andere partijen zodat zij hier vervolgens weer functionaliteiten uit kunnen halen.

Democratisch

Met Web 3.0 zal de controle over het systeem niet bij één entiteit geconcentreerd zijn. Het zal bij voorkeur democratisch zijn en verdeeld worden door DAO’s (Decentralized Autonomous Organizations).

Stel dat een bedrijf als Facebook besluit om de chatfunctie van zijn website te halen. Het kan best zijn dat een grote groep mensen het hier niet mee eens is. Voor Facebook kost deze functie echter meer geld dan het oplevert, en daarom willen zij het graag weg hebben. Facebook is immers een bedrijf dat in de meeste gevallen alleen aan zichzelf denkt.

Dit zou niet mogelijk zijn met Web 3.0. Een applicatie die op de blockchain draait, zal namelijk naar alle waarschijnlijkheid een stemming houden over grote keuzes die gemaakt moeten worden. Gebruikers die in bezit zijn van tokens kunnen stemmen, en hebben dus inspraak over de toekomst van de applicatie.

Betere vindbaarheid van data

Web 3.0 biedt superieure en efficiënte navigatie. Met Web 2.0 is het vinden van het beste resultaat vrij moeilijk. Als gebruiker ben je afhankelijk van grote bedrijven zoals Google, Bing of Yahoo. Wanneer zij een website willen uitsluiten van de zoekresultaten, kunnen ze dat met al het gemak doen. Er is niemand die hier iets van kan zeggen.

Met Web 3.0 zullen zij echter verder worden verbeterd om het vinden van relevante resultaten op basis van de zoekcontext en metadata mogelijk te maken. Het resultaat is een handigere browse-ervaring waarmee iedereen relatief gemakkelijk de exacte informatie kan vinden die hij nodig heeft.

Censuur is hierdoor vrijwel onmogelijk, omdat er niet één autoriteit is die volledig kan bepalen wat er zou moeten gebeuren. Alle gebruikers hebben de mogelijkheid om alles dat op de blockchain staat te vinden.

Relevantere advertenties

Web 3.0 biedt ook verbeterde reclame en marketing. Toegegeven, onlineadvertenties leiden nogal af, vooral wanneer ze massaal verschijnen. Als advertenties echter relevant worden voor de interesses en behoeften van de gebruiker, kunnen ze nuttig worden in plaats van vervelend. Web 3.0 wil reclame verbeteren door slimmere AI-systemen in te zetten die zich op specifieke doelgroepen richten op basis van consumentengegevens.

Daarbij kunnen gebruikers ook veel makkelijker aangeven of ze überhaupt wel advertenties willen zien, en welke data gebruikt mag worden om relevante advertenties te tonen. Het zijn dus niet meer de grote bedrijven die voor gebruikers bepalen wat er met hun data moet gebeuren.

Lagere kosten

Steeds vaker betalen we om gebruik te kunnen maken van applicaties op het internet. Denk bijvoorbeeld aan de cloudopslag, of aan applicaties waarmee je een foto kunt bewerken. Logisch dat daarvoor betaald moet worden, want het bedrijf dat de applicatie heeft ontwikkeld wil hier graag geld mee verdienen.

Deze kosten kunnen echter in veel gevallen hoog uitvallen. In de meeste gevallen zijn applicaties binnen Web 3.0 voor lage kosten te gebruiken. Dit komt doordat alles gedecentraliseerd en open-source is, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om er zelf iets mee te doen. Je betaalt wel geld aan het netwerk van de blockchain die ervoor zorgt dat de applicatie kan blijven draaien. Ook deze kosten liggen erg laag.

Belangrijkste Web 3.0 crypto projecten

Aangezien deze technologie werkelijk revolutionair zal zijn, zullen velen geneigd zijn te investeren in Web 3.0, dat betrekking heeft op verschillende aspecten van het internet. Web 3.0, dat nogal multitasking is, zal waarschijnlijk diverse investeringsmogelijkheden bieden.

Layer 1 blockchains

Blockchains bieden platforms waarmee de dApps van de toekomst kunnen worden gecreëerd. Deze blockchains zijn ontzettend belangrijk, omdat ze aan de basis liggen voor Web 3. Daarom is het goed om dit soort projecten in de gaten te houden wanneer je wilt investeren in cryptocurrencies. In het verleden zijn dit soort blockchains namelijk al ontzettend hard in waarde gestegen, en hebben mensen veel winst kunnen behalen op hun investeren. Projecten als deze omvatten Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche, Harmony en vele anderen.

Gedecentraliseerde cloudopslag

Aangezien het doel van Web 3.0 niets minder is dan de decentralisatie van het huidige internet, zou het waarschijnlijk rendabel zijn om te investeren in enkele gedecentraliseerde cloudopslag projecten. Deze cloudopslag zorgt ervoor dat gebruikers weer volledig in controle zijn over de data die ze op de cloud bewaren. Er zijn veel projecten actief binnen onderdeel. Dit zijn projecten zoals Filecoin, Siacoin of zelfs Arweave.

Interoperabiliteitsoplossingen

Aangezien Web 3.0 uiteindelijk gebruik zal maken van meerdere blockchains, zou het slim zijn om te investeren in projecten die zorgen voor een betere interoperabiliteit tussen blockchains. Uiteindelijk hebben we immers niks aan blockchains die alleen los van elkaar kunnen werken. Om Web 3.0 te laten slagen, zullen blockchains met elkaar moeten werken, en er zijn dan ook al veel projecten die hier een steentje aan bijdragen. Denk hierbij aan projecten zoals Polkadot, Cosmos en vele anderen.

API data-oplossingen

Men kan ervoor kiezen te investeren in toepassingen voor het uitwisselen van informatie tussen de verschillende Blockchains of op zijn minst tussen de echte wereld en de Blockchain-wereld. Projecten die binnen deze categorie vallen zijn onder andere The Graph of ChainLink, maar natuurlijk zijn er nog een hoop andere die hetzelfde doel voor ogen hebben.

DeFi

Eerder zeiden we al dat DeFi een belangrijk onderdeel binnen Web 3 is. Er zijn tegenwoordig ook veel projecten die zich binnen dit speelveld bezighouden. Ze willen verschillende financiële diensten en producten decentraliseren door ze naar de blockchain te verplaatsen. Je hebt genoeg keuze, uit projecten zoals Tether, Aave of Chiliz.

Metaverse

Er zijn verschillende metaverses die op een centrale server draaien, al is het opvallend dat misschien wel het grootste gedeelte op de blockchain draait. De metaverse is nog vrij nieuw, en daarom is er nog genoeg tijd om te investeren in dit soort projecten. Denk aan Decentraland, The Sandbox of Brocoli Network.

Hoe belangrijk is Web 3.0 voor de metaverse?

In de laatste maanden van 2021 begon de metaverse veel bekendheid te krijgen. Dit kwam doordat Facebook aangaf zich volledig te gaan richten op het ontwikkelen van een eigen metaverse.

De metaverse is een online 3D-wereld waarin je kunt interageren en communiceren met andere gebruikers die zich ook in deze wereld bevinden. Je kunt in deze wereld komen door een speciale VR-bril op te zetten, zodat het lijkt alsof je ook écht in deze wereld bent.

Web 3.0 speelt een belangrijke rol voor de metaverse. Wanneer we massaal gebruik gaan maken van de metaverse, wordt er nog meer data verzameld. Het is daarom belangrijk dat deze data op de juiste manier wordt bewaard, en niet in handen van de verkeerde bedrijven zoals Facebook terecht komt.

Veel metaverse-projecten ontwikkelen zichzelf op de blockchain. De waarde van deze projecten is al flink gestegen, wat voornamelijk komt door de media-aandacht rondom de metaverse. Een andere belangrijke factor die hiervoor een rol speelt is dat dit soort projecten steeds meer gebruikers krijgen. De metaverse wordt namelijk steeds beter, waardoor er ook meer gebruikersfuncties voor te vinden zijn.

Is er ook kritiek op Web 3.0?

Het spreekt vanzelf dat een dergelijke revolutionaire internetmogelijkheid – waarvan de grondslagen reeds zijn gelegd – niet door iedereen gunstig wordt onthaald, en onvermijdelijk aanleiding geeft tot kritiek en (al dan niet positieve) commentaren. Er worden diepgaande analyses uitgevoerd en velen vragen zich af of deze revolutie niet gewoon een mythe is.

Veel persoonlijkheden staan wantrouwig tegenover Web 3.0. Tesla CEO Elon Musk heeft publiekelijk gezegd dat Web 3.0 slechts een “marketing buzzword” is. Pessimistisch over de technologie, maakt de miljardair zich zorgen over hoe de toekomst er over 10, 20 of 30 jaar zal uitzien met een dergelijke technologische vooruitgang. Voor hem is het gewoon een trend, net als de metaverse beweging.

Bill Gates, oprichter van Microsoft, sprak over de metaverse beweging, die volgens hem binnenkort deel zal gaan uitmaken van ons dagelijks leven. “Binnen twee of drie jaar voorspel ik dat de meeste virtuele vergaderingen zullen verschuiven van 2D-camerarasters – wat ik het Hollywood Squares-model noem – naar de metaverse, een 3D-ruimte met digitale avatars.

Conclusie

Web 3.0 is niet alleen een technologische, maar ook een filosofische benadering die de verschillende problemen van het huidige internet zou kunnen oplossen. Het zou ook, met zijn revolutionaire kant, een terugkeer naar de ware missie van het internet mogelijk kunnen maken. 

Er is opeens veel meer mogelijk wanneer we gebruik zouden maken van Web 3.0. Dit ligt niet alleen aan de kant van de gebruiker, maar ook aan de kant van de ontwikkelaars. Zij hebben namelijk meer mogelijkheden wanneer ze een applicatie op een gedecentraliseerd netwerk ontwikkelen. Mogelijkheden die ze niet zouden hebben wanneer dit op een gecentraliseerde server zou gebeuren.

Het is echter maar de vraag of Web 3.0 echt gaat slagen. Op dit moment staat we nog aan het begin van deze revolutie, en daarom weet niemand welke kant het uiteindelijk zal opgaan. Echter kunnen we wel zeggen dat het in ieder geval de juiste kant opgaat, omdat steeds meer projecten in waarde stijgen. Welke projecten dit zijn, heb je hierboven kunnen lezen!

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven