Home » Blog » Wat zijn Cross-Chain Bridges voor blockchains?

Wat zijn Cross-Chain Bridges voor blockchains?

crosschain-bridge

De bekendste public blockchains zijn zonder twijfel Ethereum en Bitcoin. Een publieke blockchain is een blockchains waar iedereen toegang toe heeft, omdat ze open source en transparant zijn. Iedereen kan zien wat er op deze blockchains gebeurt, en het netwerk zorgt er zelf voor dat het zijn werk doet. De regels zijn namelijk vastgelegd in het consensus mechanisme, dat voor iedere blockchain anders is.

Dat laatste zorgt ervoor dat blockchains in beginselen niet met elkaar samen kunnen werken. Ze werken immers met andere regels en protocollen, waardoor het niet mogelijk is om tokens of andere activa van de ene naar de andere blockchain te verplaatsen.

Toch is er tegenwoordig iets op gevonden om dit wel mogelijk te laten zijn. Met cross-chain bridges voor blockchains wordt de interoperabiliteit tussen blockchains verbetert, en zijn er tal van nieuwe mogelijkheden. Het zou dan zomaar kunnen dat je binnenkort een Bitcoin kunt versturen over het netwerk van Ethereum.

In dit artikel leggen we je uit wat een cross-chain bridge voor blockchains is, hoe deze werken en welke bridges op dit moment het populairst zijn.

Wat zijn cross-chain blockchain bridges?

Cross-chain blockchain bridges zorgen voor wat men ‘interoperabiliteit tussen verschillende netwerken’ noemt mogelijk. Cross-chain bridges kunnen dan blockchains zo verschillend als Bitcoin of Ethereum aan elkaar koppelen. Het is erg bijzonder dat dit kan, omdat zulke blockchains uit nature niet met elkaar samen kunnen werken. Laat staan dat het mogelijk is om een transactie op de blockchain van Bitcoin te maken, die wordt verzonden naar de blockchain van Ethereum.

Deze interoperabiliteit is erg praktisch, zoals bijvoorbeeld de overdracht van tokens, gegevens en zelfs smart contract instructies tussen verschillende platforms. Men kan ook cryptocurrencies die draaien op een blockchain gebruiken en verplaatsen naar andere dApps op een andere blockchain. Dat zorgt voor ontzettend veel nieuwe mogelijkheden, die we eerst niet voor ogen hadden kunnen houden.

Stel dat je cryptocurrencies op een blockchain hebt draaien die erg duur is, omdat het niet schaalbaar genoeg is, dan zou je deze kunnen verplaatsen naar een blockchain die wel schaalbaar is. Zo betaal je uiteindelijk lagere transactiekosten, en kan de transactie meestal ook een stuk sneller verwerkt worden.

Dit geldt ook voor een zogenoemde mainchain en een daaropvolgende blokketen, een sidechain genoemd, die met andere consensusregels kunnen werken of die kunnen profiteren van de beveiliging van de mainchain. Dat is voornamelijk het geval voor blockchains die gebaseerd zijn op de blockchain van Ethereum.

Terwijl sommige blockchain bridges gecentraliseerd zijn en worden bestuurd door een echt bedrijf erachter, zijn andere bridges volledig gedecentraliseerd. Dat is bijvoorbeeld het Ren3-protocol. Zo is de Ren Virtual Machine (RenVM) schaalbaar over een groot gedecentraliseerd netwerk dat consensus opbouwt (op dezelfde manier als Ethereum wordt ondersteund door duizenden en duizenden nodes).

Wat is het verschil tussen een normale bridge en cross-chain bridge?

Hierboven hebben we het gehad over een cross-chain bridge, maar de kans is groot dat je ook vaak de term ‘bridge’ in zijn eenheid terug ziet komen. In principe wordt hetzelfde bedoeld met beide begrippen. Een blockchain bridge is dus hetzelfde als een cross-chain bridge. Beide bridges verbinden blockchains met elkaar. Dit kan een verbinding tussen twee blockchain netwerken zijn, maar het is ook mogelijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen de mainchain en sidechain.

Met een blockchain bridge is het mogelijk om verschillende data, zoals tokens en assets, tussen blockchain netwerken te versturen. Dit zorgt voor de volgende mogelijkheden die gebruikers krijgen:

 • Tokens van de ene blockchain versturen naar een dApp die op een andere blockchain draait. Zo kan het mogelijk zijn om tokens vanaf de Bitcoin blockchain te versturen naar een dApp die op Ethereum draait;
 • Transacties uitvoeren op een schaalbaardere blockchain waar men lagere transactiekosten hoeft te betalen, en waar de verwerkingstijd een stuk korter is dan op de huidige blockchain;
 • dApps op meerdere blockchain netwerken uitvoeren, waardoor gebruikers makkelijker tussen blockchains kunnen werken.

Waarom kunnen blockchains zonder bridge niet samenwerken?

Je vraagt jezelf misschien af waarom die bridges eigenlijk zo belangrijk zijn. Toch zijn veel mensen ontzettend blij dat er cross-chain bridges voor blockchains zijn. Dit komt omdat het de interoperabiliteit van de blockchain technologie verbetert.

Zoals eerder gezegd, kunnen blockchains traditioneel gezien niet met elkaar samenwerken. Je kunt dat met onderstaande voorbeeld waarschijnlijk een stuk beter begrijpen.

Stel je eens voor, of misschien is het wel echt zo, dat je een laptop hebt waar Windows 10 op draait. Dit is een vrij specifiek besturingssysteem waar ook alleen programma’s op kunnen draaien die voor Windows 10 zijn gemaakt. Wanneer je online een programma of applicatie wilt downloaden, moet je er altijd voor zorgen dat je de versie kiest die voor Windows 10 is ontwikkeld. Doe je dit niet, dan werkt het programma niet.

Windows is namelijk op een bepaalde manier gemaakt. Zo gebruikt Windows een bepaalde programmeertaal, protocollen, variabelen, etc. waardoor het anders werkt dan een besturingssysteem als iOS (van Apple). Stel dat je een programma downloadt op Windows, terwijl dat programma voor Apple-software is geschreven, zal het programma niet werken.

iOS is een besturingssysteem dat op een compleet andere manier is geschreven. Het maakt gebruik van andere protocollen, programmeertalen, frameworks, etc. waardoor een Windows-programma niet werkt. Je zult dus van dat programma een versie voor iOS moeten downloaden om het op een product van Apple te kunnen gebruiken.

Zo werkt het ook bij blockchains. Bitcoin kan vergeleken worden met Windows 10, terwijl Ethereum gezien kan worden als iOS (willekeurig gekozen). Wanneer iemand vanaf Windows 10 een programma naar iOS stuurt, kan het apparaat van Apple hier niks mee. Het zal eerst omgezet moeten worden naar een programma dat leesbaar is voor het besturingssysteem van Apple. Anderse kan het niet werken.

Wanneer iemand een transactie op de blockchain van Bitcoin naar de blockchain van Ethereum wil sturen, zal de transactie eerst omgezet moeten worden naar een transactie die leesbaar is voor Ethereum. Dit doet de cross-chain bridge. De cross-chain bridge is het ‘programma’ dat ervoor zorgt dat verschillende netwerken tussen elkaar kunnen communiceren en samenwerken.

Waarom is interoperabiliteit belangrijk?

Het is belangrijk dat blockchains met elkaar kunnen samenwerken. Er zijn zelfs meerdere redenen te bedenken waarom dat zou moeten.

DeFi wordt steeds groter. Dit zien we in verschillende punten terug. Zo zijn er steeds meer DeFi-applicaties die op blockchains als Ethereum draaien. Dit zorgt ervoor dat een blockchain als Ethereum problemen met schaalbaarheid ondervindt. Het duurt erg lang voordat een transactie is uitgevoerd, en vaak betalen mensen hoge transactiekosten.

Op hetzelfde moment komen er steeds meer nieuwe layer 1 blockchains die een stuk schaalbaarder zijn dan Ethereum. Deze blockchains kunnen ontzettend veel transacties per seconde verwerken tegen lage transactiekosten. Het zou ideaal zou wanneer Ethereum verschillende transactie uit kan laten voeren op dit soort blockchains, om zo zijn eigen netwerk te kunnen ontlasten.

Dan zijn er ook blockchains waar specifieke en complexe transactie op uitgevoerd kunnen worden. Stel dat een bepaalde applicatie die op Ethereum draait graag gebruik wil maken van deze complexe technieken, zou het bepaalde processen op een andere blockchain kunnen laten uitvoeren. Er is dan natuurlijk wel een bridge nodig om de verbinding tussen deze blockchains te leggen, omdat het anders niet mogelijk is om data uit te wisselen.

DeFi wordt steeds groter, en door de groei hiervan wordt het ook steeds belangrijk dat blockchains met elkaar kunnen samenwerken. Daarom zijn cross-chain bridges ontzettend belangrijk. Steeds meer ontwikkelaars zien dit in, en zijn bezig met de ontwikkeling van een eigen blockchain bridge.

Ook willen veel ontwikkelaars het probleem bij de wortels aanpakken. Dat houdt in dat ze een blockchain ontwikkelen waar in feite al een bridge is ingebouwd. Denk bijvoorbeeld aan Polygon en Cardano. Deze twee blockchains kunnen al naadloos samenwerken met Ethereum. Vooral Cardano is bijzonder, omdat deze blockchain zijn eigen protocollen en technieken gebruikt, maar toch in staat is om samen te werken met de Ethereum Virtual Machine (EVM).

Zo kan iemand makkelijk een dApp van Ethereum kopiëren en laten draaien op de blockchain van Cardano. Dit zorgt ervoor dat bepaalde processen op de blockchain van Cardano uitgevoerd kunnen worden, maar ook dat makkelijker wordt om nieuwe applicaties te ontwikkelen. Alle dApps zijn namelijk open source, wat betekent dat iemand een bepaalde applicatie kan ontwikkelen zonder deze vanaf de basis te hoeven ontwikkelen. Ze kunnen simpelweg een applicatie dupliceren vanaf een andere blockchain, passen een aantal variabelen aan, waarna de applicatie direct zal werken.

Hoe werkt een cross-chain bride?

Wanneer een gebruiker activa van de ene blokchain naar de andere wil overbrengen, zal hij dus een bridge moeten gebruiken. Let wel, in technische termen worden activa niet zomaar ergens naartoe verplaatst.

Hieronder zie je de stappen die doornomen moeten worden wanneer iemand assets van de ene blockchain naar de andere blockchain wil versturen.

 1. De activa worden vergrendeld of ‘bevroren’ op de blockchain waarop ze zich bevinden met behulp van een smart contract (of ander mechanisme). Voorwaarde is dus wel dat de blockchain ondersteuning voor smart contracts biedt.
 2. Zodra deze activa vergrendeld zijn, worden nieuwe corresponderende tokens gecreëerd op de nieuwe blokchain. Wanneer een gebruiker zijn oorspronkelijke bezittingen terug wil, zal hij verzoeken dat de bezittingen die hij bezit worden verbrand om de oorspronkelijke bezittingen vrij te geven.

Dit proces wordt veel gebruikt in dit soort procedures (bijvoorbeeld met wrapped Bitcoin (wBTC)). Hierdoor wordt voorkomen dat activa op beide blockchains tegelijk worden gebruikt. Het double spend attack is hiermee dus uitgesloten.

Dit proces maakt het mogelijk om alle activa op een denkbeeldige manier, zonder tussenpersonen, van de ene blockchain naar de andere te verplaatsen. RenMV maakt het in zijn huidige bètaversie bijvoorbeeld mogelijk om BTC-tokens, BCH bitcoin cash en zelfs Dogecoin zonder gedoe over te maken op Ethereum en Binance Smart Chain.

Wrapped Bitcoin en verwante projecten zoals imBTC en HBTC zijn gebaseerd op hetzelfde principe en maken het mogelijk Bitcoin te gebruiken op het Ethereum-netwerk en als hefboom te gebruiken voor gedecentraliseerde toepassingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Aave, Compound of MakerDao.

Sidechains

Een sidechain is een secundaire blockchain verbonden aan een hoofdblockchain, die ook wel de mainchain wordt genoemd. Het heeft zijn eigen kenmerken, maar profiteert van de gemeenschap en de veiligheid die inherent zijn aan het hoofdnetwerk voor de uiteindelijke transacties die op de mainchain zullen worden geregistreerd. 

Technisch gezien kunnen verschillende onafhankelijke sidechains worden ingezet rond dezelfde mainchain. In feite kunnen theoretisch veel dApps op onafhankelijke sidechains draaien. De belasting van elke sidechain heeft dus geen invloed op de snelheid van de operaties op de mainchain.

Sidechains openen ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van interoperabiliteit. Hun infrastructuur stelt hen in staat om parallelle rekencapaciteit te hebben, in plaats van transacties één na één uit te voeren zoals Ethereum doet. Ark of Lisk kunnen de rekenkracht van verschillende sidechains binnen een enkele sidechain schalen. Een indrukwekkend potentieel als we denken aan mogelijke interoperabiliteit tussen enkele duizenden sidechains.

Interoperabiliteit is een sleutelelement voor de ontwikkeling van veel dApps waar een breed scala van informatie uit verschillende infrastructuren voor nodig is. De behoefte aan nieuwe technologieën die een efficiënte overdracht van informatie van de ene blockchain naar de andere mogelijk maken, maakt de sidechain-architectuur zeer interessant.

Sidechain bridges

We hebben de cross-chain bridges gezien die twee verschillende blockchains verbinden, zoals Ethereum met Binance Smart Chain bijvoorbeeld. Laten we nu eens kijken naar de bridges die sidechains, ook wel de zijketens genoemd, met elkaar verbinden. Mainchains kunnen anders werken dan hun sidechain. En om met elkaar te kunnen communiceren, moeten ze een bridge gebruiken.

xDai is bijvoorbeeld een sidechain die is gebaseerd op de Ethereum-blockchain en xDai wordt beveiligd door het werk van andere validators dan de miners die op Ethereum actief zijn. Zo zijn er twee punten ontstaan, zoals bijvoorbeeld de xDai bridge en de OmniBridge. Dit zijn de bridges die de xDai sidechain zullen verbinden met het Ethereum netwerk en vervolgens gemakkelijke transfers van tokens van de ene keten naar de andere mogelijk zullen maken. OmniBridge laat ons toe om elk ERC20-token op Ethereum te locken en onmiddellijk een equivalent token aan te maken op de xDai sidechain.

We zien hetzelfde principe bij Axie Infinity die een Ethereum-gekoppelde sidechain genaamd Ronin hebben gemaakt om de overdracht van spel activa te vergemakkelijken.

Wat zijn de voordelen van cross-chain bridges?

Je weet nu al een stuk meer over cross-chain bridges voor blockchains. Zo weet je wat dit is en hoe het werkt, maar is het je waarschijnlijk ook duidelijk waarom dit soort bridges belangrijk zijn voor de verdere ontwikkelen van de blockchain technologie.

Laten we eens gaan kijken naar de belangrijkste voordelen van cross-chain bridges, zodat het nog duidelijker wordt waarom we niet zonder dit soort bridges kunnen. De belangrijkste voordelen hebben we hieronder opgesomd.

 • Interoperabiliteit. Dit is duidelijk het eerste grote voordeel. Blockchains worden interoperabel met elkaar. Voor gebruikers betekent dit dat ze gemakkelijk van de ene blockchain naar de andere kunnen overstappen. Traditioneel gezien is het niet mogelijk dat blockchains met elkaar samenwerken, laat staan dat het mogelijk zou zijn om tokens van de ene blockchain te verplaatsen naar de andere blockchain, die dit soort tokens eigenlijk niet ondersteund.
 • Het volledige potentieel van deze cryptocurrencies benutten. Met bridges kunnen activa zoals Bitcoin die geen nut hebben op de blockchain, worden overgebracht naar een blockchain met meerdere opties en gebruiksmogelijkheden voor gedecentraliseerde toepassingen. Zodat je het meeste uit je cryptocurrencies kunt halen, zelfs Bitcoin.
 • Grotere schaalbaarheid. Dit is een sterke innovatie en brengt meer liquiditeit (vooral voor WBTC) en meer oplossingen. Ontwikkelaars worden niet langer gedwongen om nieuwe programma’s te ontwikkelen, maar proberen gewoon bridges te implementeren om hun blockchain interessanter te maken.
 • Efficiëntie. Over het algemeen zijn gebruikers de grote winnaars omdat zij gemakkelijk verschillende blockchains kunnen gebruiken en een keuze hebben wat betreft bijvoorbeeld transactiekosten. Het scala aan mogelijkheden wordt steeds breder en de barrières tussen blockchains steeds lager. Dit kan de algehele gebruikerservaring alleen maar verbeteren.
 • Snellere adoptie van crypto. Wanneer het steeds makkelijker wordt om gebruik te maken van de blockchain technologie, zullen we zien dat cryptocurrencies sneller geadopteerd gaan worden. Dit houdt in dat steeds meer mensen en bedrijven er gebruik van gaan maken. Het is dan immers makkelijker om ze te gebruiken, waardoor er minder reden is om ze niet te gebruiken. In het beste geval kan dit ervoor zorgen dat de prijzen van cryptocurrencies omhooggaan, omdat ze vaker worden gebruikt, wat een toename in de vraag veroorzaakt.
 • Meer DeFi applicaties. Wanneer het mogelijk is om DeFi-applicaties tussen verschillende blockchains samen te laten werken, zullen we zien dat ontwikkelaars meer en makkelijker een applicatie kunnen opzetten. Het is dan immers mogelijk om van verschillende functionaliteiten gebruik te kunnen maken. Financiële producten die nu nog centraal draaien, kunnen dan veel makkelijker en sneller overgezet worden naar een gedecentraliseerde variant van dit product. Dit laat de waarde van de DeFi-markt natuurlijk over verloop van tijd verder stijgen.

Bridges voor Polkadot

We hebben het in dit artikel voornamelijk gehad over bridges voor Ethereum. Toch zijn er ook andere bridges, zoals voor Polkadot. Dit project werd ooit bedacht om de ‘blockchain van alle blockchains’ te zijn. Er werd gedacht dat deze blockchain alle andere blockchains met elkaar zou verbinden, waardoor er een groot netwerk van blockchains zou ontstaan.

Het Polkadot-project, dat in 2017 werd gelanceerd, is sinds mei 2020 officieel in gebruik en de toekomst ervan, die sterk wordt aangemoedigd door de gemeenschap, ziet er veelbelovend uit. Gedragen door Gavin Wood, medeoprichter van Ethereum, hebben Polkadot en zijn DOT cryptocurrency snel nieuwe hoogten bereikt.

Op het moment van schrijven staat DOT op de vierde plaats op de lijst van grootste cryptocurrencies naar marktkapitalisatie.

Decentralized Finance (DeFi) wint sinds enige tijd al aan populariteit. DeFi is voornamelijk gebaseerd op het Ethereum-netwerk, maar begint het slachtoffer te worden van zijn succes: de gasprijzen zijn omhooggeschoten en de schaalbaarheid van het netwerk heeft moeite om zich te herstellen. Om dit groeiende probleem aan te pakken, zijn concurrerende netwerken zoals dat van Polkadot zeer succesvol aan het worden.

Polkadot zou verschillende layer 1 blockchains met elkaar verbinden, en de eigen blockchain zou als een groot bridge kunnen dienen. Deze layer 1 blockchains heten in het geval van Polkadot parachains, en die zijn volledig interoperabel met andere parachains.

De architectuur van Polkadot zorgt ervoor dat er ontzettend veel functies en assets over verschillende platformen uitgewisseld kunnen worden. Hierdoor kunnen blockchains als Ethereum en Bitcoin naadloos met elkaar samenwerken, zonder enige problemen te ervaren. De bridges van Polkadot die hiervoor zorgt heet de Cross-Chain Message Passing, afgekort XCMP.

XCMP Bridge

Parachains ontlenen hun naam omdat ze parallel lopen aan de mainchain, die in het geval van Polkadot ook wel de centrale Relay Chains worden genoemd. Dit gebeurt zowel binnen Polkadot als binnen Kusama Networks, wat het testnet van Polkadot is. Toch wordt Kusama gezien als een op zichzelf staand project, gezien zijn populariteit.

Omdat deze chains parallel aan elkaar lopen, kunnen transacties verdeeld worden over verschillende chains en toch op hetzelfde moment verwerkt worden. Dit biedt ontzettend veel mogelijkheden, en is vooral erg bruikbaar voor de schaalbaarheid van blockchains. Zo kunnen transacties namelijk over verschillende netwerken uitgevoerd worden, zonder dat men uiteindelijk hoeft te wachten tot de transactie klaar is. Dit is een probleem dat we vaak zien terugkomen bij verschillende ketens waarover gedeelde transacties worden uitgevoerd.

De parachains zijn verbonden met de Relay Chain, waardoor ze van de veiligheid die Polkadot biedt gebruik kunnen maken. Toch moet er nog iets gebouwd worden voor de communicatie tussen de parachain en mainchain. Dat is dus de Cross-Chain Message Passing, afgekort XCMP.

De XCMP-bridge van Polkadot is een protocol dat ervoor zorgt dat parachains kunnen communiceren met mainchains. Deze communicatie is volledig beveiligd, waardoor men zonder problemen in het vertrouwen een transactie uit kan voeren. De veiligheid komt namelijk van de Relay Chain die door Polkadot is ontwikkeld. Om gebruik te maken van XCMP, zal er eerst een voorstel gedaan worden om een kanaal op te zetten tussen twee parachains.

Het kanaal dat wordt opgezet, moet geaccepteerd worden door zowel de verzendende als de ontvangende parachain. Daarbij is het ook een kanaal met eenrichtingsverkeer. Dit betekent dat wanneer een parachain iets terug wil sturen, er een nieuw kanaal opgezet dient te worden. Dit is om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo kan een parachain namelijk altijd zelf kiezen om bepaalde informatie terug te ontvangen, waarmee een DDOS-aanval voorkomen wordt.

Twee parachains kunnen ook maar twee kanalen met elkaar hebben. Dit is een kanaal voor het verzenden, en een kanaal voor het ontvangen van data.

Om de bridge daadwerkelijk te kunnen gebruiken, zal er eerst een bepaald aantal DOT-tokens ingezet moeten worden. Deze tokens worden weer teruggestuurd naar degene die de tokens heeft gedeponeerd, zodra het kanaal wordt gesloten.

Met de XCMP-bridge is het dus mogelijk dat twee verschillende parachains met elkaar kunnen communiceren. Daarvoor zullen ze een kanaal moeten opzetten, waarvoor eerst DOT-tokens gedeponeerd dienen te worden. Vervolgens dient XCMP als een cross-chain bridge tussen deze parachains.

Plasm Network

Binance Labs, de incubator van de Binance crypto exchange die al tal van blockchain-gerelateerde projecten financiert, heeft niet lang geleden nog een nieuwe investering gedaan in Plasm Network. Dit is een smart contract platform dat draait op de blockchain van Polkadot. Plasm Network wordt ook gesteund door HashKey, LongHash, Digital Finance Group en PAKA Ventures. De kans is groot dat er meerdere ondersteunende partijen bij zullen komen.

Plasm Network heeft een groot en ambitieus doel voor ogen: het ontwikkelen van een gateway tussen het Ethereum netwerk en Polkadot netwerken. Volgens hen zouden de bijeengebrachte middelen hen ook in staat stellen het tempo van onderzoek en ontwikkeling op te voeren.

Plasm Network staat bekend om het uitrollen van een smart contract op het Polkadot testnetwerk, genaamd “Rococo”. Dit laatste had de eer het eerste platform te zijn met een parachain op het Polkadot-netwerk.

Conclusie

Een cross-chain bridge voor blockchains zorgt ervoor dat blockchain interoperabel worden met elkaar. Dat houdt in dat ze met elkaar kunnen samenwerken, wat traditioneel gezien niet mogelijk is. Iedere blockchain maakt namelijk gebruik van zijn eigen protocollen en standaarden, waardoor het normaliter niet mogelijk is om assets, zoals tokens en cryptocurrencies, tussen deze blockchains met elkaar uit te wisselen.

Dat verandert nu we gebruik kunnen maken van bridges. Deze verbinden blockchains met elkaar, waardoor we tokens en munten tussen verschillende netwerken kunnen verzenden. Ook is het hierdoor mogelijk om mainchains te laten communiceren met parachains. 

Veel bridges zijn gebouwd voor Ethereum, omdat dit natuurlijk de belangrijkste en grootste blockchain voor DeFi is. Bridges zijn dan ook een ontzettend belangrijke stimulans voor de verdere ontwikkeling van DeFi. Wij durven zelfs te zeggen dat DeFi nooit groot zou kunnen worden zonder het gebruik van bridges.

Toch zien we ook dat veel andere blockchains van bridges gebruik gaan maken. Zo zorgt Polkadot ervoor dat parachains met elkaar kunnen samenwerken door de XCMP-bridge die zij hebben ontwikkeld. Deze parachains kunnen een kanaal met elkaar opzetten door DOT te storten, waarna ze direct met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Iedere blockchain zou zichzelf kunnen aanmelden als parachain bij het netwerk van Polkadot, wat natuurlijk ook voor Bitcoin en Ethereum geldt.

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven