Home » Blog » Wat is Kusama? Uitleg KSM koers en verwachting en alles wat je moet weten over KSM

Wat is Kusama? Uitleg KSM koers en verwachting en alles wat je moet weten over KSM

kusama

De blockchaintechnologie maakt gebruik van verschillende layers. Zo heeft elke layer een eigen doelstelling zoals bijvoorbeeld schaalbaarheid. Maar sommige protocollen kunnen ook gezien worden als layer 0, dit zijn projecten die de onderste kern van het nieuwe web 3.0 willen vormen en interoperabiliteit mogelijk maken tussen verschillende blockchains. Ontdek Kusama, het kanarie netwerk van Polkadot’s ecosysteem dat zichzelf positioneert als het schaalbare, multi-chain netwerk voor radicale innovatie.

Wat is Kusama?

Kusama wordt ook gezien als het kanarie netwerk van Polkadot. Deze referentie komt van het idee dat kanaries in de koolmijnen de miners tijdig kwamen waarschuwen als er giftige gassen vrijkwamen zodat er niets mis zou lopen in deze mijnen. Wat heeft dit te maken met blockchain en Polkadot? Kusama opereert op dezelfde manier. Het ecocysteem van Kusama is een pre-productieomgeving voor Polkadot, die is ontwikkeld op basis van vrijwel dezelfde broncode. Hierbij kunnen ontwikkelaars experimenteren met nieuwe blockchains en/of applicaties voordat ze op dit netwerk worden vrijgegeven. Het genesisblock werd gecreëerd op 22 augustus 2019. Rond deze periode lanceerde het team zijn whitepaper. Dit document bestond uit een onepager met niets meer of minder dan: Expect chaos. Hiermee duiden ze op het experimentele karakter en de potentiële veranderingen die hiermee gepaard gaan.

Kusama is niet zozeer een testnet, maar een experimentele omgeving voor het ontwikkelen van nieuwe blockchains, nieuwe functies en toepassingen. Zodra deze nieuwe applicaties en/of blockchaintoepassingen worden goedgekeurd, zullen ze overstappen op het ecosysteem van Polkadot. Deze omgeving wordt gebruikt door ontwikkelaars die vroege versies van projecten willen testen op het netwerk van Polkadot, maar dan met een echte cryptomunt die op de markt wordt verhandeld. Zo zijn er maar liefst 60 actieve protocollen die gebouwd zijn op het ecosysteem van Polkadot, zoals Reef Finance en ChainLink.

Het hoofddoel van Kusama is om ontwikkelaars de flexibiliteit te geven om hun ontwikkeling te testen en of deze operationeel blijven in het huidige systeem. Er gelden hier dan ook minder strenge regels dan Polkadot. Elke upgrade die wordt toegepast bij Polkadot, wordt ook eerst getest op het netwerk van Kusama. Hierdoor worden mogelijke foute gedetecteerd en verholpen alvorens het live gaat op het netwerk van Polkadot. Ondanks dat Kusama geen testnet is, is het wel een omgeving waarbij nieuwe ontwikkelingen getest worden om te kijken of er zich geen problemen voordoen en of deze optimaal werken. Zie hieronder een video waar Kusama wordt uitgelegd.

Hoe werkt Kusama?

Het netwerk van Kusama maakt het mogelijk om twee verschillende soorten blockchains te ontwikkelen. Doordat het operabel is op basis van dezelfde broncode als Polkadot, heeft het tal van mogelijkheden die het voor ontwikkelaars interessant maakt om te experimenteren in deze omgeving.

Relay Chain

Om het netwerk te beveiligen maakt Kusama gebruik van een variatie van de algekende Proof-of-Stake consensus (PoS). Hierbij valideren gebruikers van het netwerk transacties, die zo dusdanig het netwerk beveiligen. Kusama maakt hier gebruik van NPoS, Nominated Proof-of-Stake. Hierbij selecteren ze zelf de validators om de beveiliging van het netwerk te maximaliseren, door hun coins te staken.

Op deze manier kan iedereen die de native munt KSM wil staken, één van volgende rollen vervullen in het netwerk:

Nominator

Nominators beveiligen de relay chain door validators te kiezen in het netwerk die ze vertrouwen op een goede werking en bijdrage in het netwerk. Deze nominators delegeren hun KSM-token aan validators en geven dus als het ware hun stem aan hen. Op deze manier krijgen ze een governance functie toebedeeld.

Validator

Validators zijn een onderdeel van een regulier Proof-of-Stake (PoS) netwerk alsook van de variatie NPoS. Naast het valideren zijn ze ook verantwoordelijk voor het toevoegen van blocks door consensus met andere validators in het netwerk. Het staken van tokens gaat gepaard met het risico van een zogenaamde slash, dit krijgen validators wanneer ze hun taken onvoldoende uitvoeren.

Parachain

Parachains, ook wel beter gekend als parallelle blockchains, is een eenvoudigere vorm van een blockchain die zijn beveiliging dankt aan de relay chain. Hierdoor kan een parachain zich focussen op het experimentele karakter en de verdere ontwikkelingen. Kusama dient als een relay chain die alle parallelle ketens in zijn ecosysteem met elkaar verbindt en interoperabel maakt. Alle parachains hebben hun eigen functies en hun governance, maar de beveiliging wordt gegarandeerd in de relay chain.

Governance functie

Houders van het KSM-token krijgen ook een governance functie bij het staken van deze tokens. Ze bepalen mee de verdere evolutie van het netwerk met hun stemrecht in het protocol. Wijzigingen gebeuren door een voorstel dat wordt gedaan, waarbij gestemd kan worden mits je een bepaald aantal tokens beschikbaar stelt voor dit wetsvoorstel. Er zijn 3 verschillende manieren waarop je mee kan stemmen in dit protocol:

Referendum

Alle houders van het KSM-token hebben toegang tot het algemene referendum en kunnen hierbij hun stem gebruiken. Ze kunnen een voorstel indienen en zelf actief stemmen op een bestaand voorstel. Het is zelfs mogelijk om zélf raadslid te worden, indien ze voldoende stemmen krijgen van het netwerk.

Raadslid

De raadsleden is een selecte groep van 13 validators die door middel van een stemming zijn gekozen. Deze groep is een vertegenwoordiging van de algehele community van het Kusama netwerk. Op regelmatige basis vindt er een stemming plaats om het consensusmechanisme te handhaven en veiligheid te garanderen. De rol van deze raadsleden bestaat uit het kiezen van de leden van de technische commissie en het uitspreken van een veto over een referendum. Wanneer er een wetsvoorstel is, wat algemeen is goedgekeurd, hebben deze raadsleden unanimiteit om te beslissen over deze beslissing. De governance functie is hierbij aanzienlijk meer waard dan bij de algemene referendum toepassing, mits zij een representatie zijn van het netwerk.

Technische commissie

Dit is de technische rol van de governance functie. Deze leden worden gekozen door de raad van 13 validators en betreft het ontwikkelingsteam van Kusama. Hun taak is om te beoordelen of een bepaalde wijziging een al dan niet dringende aangelegenheid is. Ze kunnen ervoor kiezen om prioriteit te geven aan een bepaald voorstel wat urgent is voor de verdere ontwikkeling van het protocol. Door hun technische kennis hebben ze de kwalificatie om hier snel en doeltreffend over te beslissen.

Parachain

Een parachain wordt gezien als een vereenvoudigde blockchain. De beveiliging van deze blockchain wordt in stand gehouden door de relay chain in plaats van zelf zijn eigen beveiligd netwerk te hebben. Ze gebruiken deze relay chain verder ook om na te gaan of transacties correct zijn en valideren deze in het netwerk. Deze wordt gedaan door de validators van de relay chain. Zo kan elke parachain worden aangepast waarbij ze beroep doen op de veiligheid van de relay chain.

Verschil Kusama en Polkadot

Kusama mag dan wel een kanarie netwerk zijn van Polkadot, toch zijn er een aantal significante verschillen. Beide zijn onafhankelijk en volledig op zichzelf staande netwerken die beide gebouwd zijn op bijna identieke broncodes, maar Kusama wordt gezien als progressiever waarbij het mogelijk is om meer te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen. Polkadot geeft daarentegen de voorkeur aan stabiliteit en betrouwbaarheid, met een langzamer ontwikkelingsproces omdat het vasthoudt aan zijn eerder conservatief beleid. Polkadot zal dan ook meer risico vermijden, waarbij Kusama verder groeit op basis van experimentele ontwikkelingen.

Het experimentele karakter van Kusama is zo ontwikkeld dat ze tijdig grote problemen blootleggen voor deze worden gelanceerd en geïmplementeerd op de blockchain van Poladot. Hierdoor speelt Kusama een belangrijke rol in het controleren, veiligstellen én stabiliseren van het ecosysteem van Polkadot. Zie hieronder een discussie of Kusama Polkadot op lange termijn kan overtreffen.

Use-case

Er zijn veel gelijkenissen tussen beide netwerken, maar Polkadot zal altijd het primaire netwerk zijn voor de implementatie van gedecentraliseerde applicaties (dApps) waarbij veiligheid en stabiliteit primeren. Kusama daarentegen is een omgeving waarbij veel meer mogelijk is om te experimenteren met nieuwe technologieën die, na goedkeuring, succesvol geïmplementeerd kunnen worden op het netwerk van Polkadot.

Kusama is een op zichzelf staand gedecentraliseerd netwerk dat door de community wordt gecontroleerd, maar de initiële use case van Kusama is een pre-productieomgeving waarbij de parachains op beide netwerken operabel kunnen zijn en getest kunnen worden voor de implementatie op de blockchain van Polkadot. Protocollen als Chainlink hebben eerder aangegeven dat deze experimentele omgeving een belangrijke reden is voor een samenwerking met Kusama.

KSM-token

Kusama is een inflatoire token met een totale voorraad van 10 miljoen tokens. Op het moment van schrijven, juni 2021, zijn hiervan maar liefst 8,9 miljoen tokens in omloop met een actuele waarde van 504 dollar. Het aantal zal jaarlijks toenemen met 10%. Dit om het netwerk uit te breiden en zoveel mogelijk investeerders onderdeel te maken van het ecosysteem. Door meer tokens beschikbaar te stellen, kunnen steeds meer investeerders gebruik makken van de governance functie die Kusama te bieden heeft. Momenteel bedraagt de totale marktkapitalisatie maar liefst 4,5 miljard dollar.

Het netwerk van Kusama heeft een unieke manier om te beslissen welk aandeel van de nieuwe KSM-tokens wordt verdeeld onder de validators. Als het percentage ingezette tokens meer is dan 50% van de circulerende voorraad, zullen de validators alle nieuwe KSM-tokens ontvangen.

Team

Kusama is opgericht in 2016 door het ontwikkelingsteam van Polkadot door onder andere Gavin Wood. Wood is naast Vitalik Buterin een co-founder is van het Ethereum-netwerk. Wood zijn bijdrage voor de blockchaintechnologie is baanbrekend geweest, vooral toen hij Solidity uitvond. Dit is een programmeertaal die door developers wordt gebruikt voor de implementatie en realisatie van smart contracts. Daarnaast worden deze ook gebruikt om populaire gedecentraliseerde applicaties (dApps) te lanceren op de blockchain van Ethereum.

Hij heeft eerder naam gemaakt als Chief Technology Officer (CTO) bij de Ethereum Foundations en was voordien ook actief bij Microsoft, als onderzoekswetenschapper. Momenteel is Wood bekend als voorzitter van de Web3 Foundation. Web3 wordt gezien als de onderste laag van de blockchain. Hierbij bouwen en implementeren developers geen applicaties op slechts één server, maar draait alles op gedecentraliseerde netwerken die bestaan uit peer-to-peer servers. De laatste grote ontwikkeling hierbij zijn de dApps.

Kusama (KSM) Koers

Conclusie

Door de snelle ontwikkelingen in de blockchain technologie zijn er steeds meer mogelijkheden die zich uiten in doeltreffende use-cases. Ieder team wil daarbij een hoogstaande blockchain ontwikkelen waarbij veiligheid en interoperabiliteit centraal staat, waar alsnog ruimte is voor baanbrekende innovaties die het protocol kan onderscheiden van de inmiddels duizenden andere projecten.

Polkadot onderscheidt zich door zich te vestigen in de onderste laag van het netwerk en wil bijdragen aan het nieuwe Web3.0 om cross-blockchain transacties mogelijk te maken en waarbij blockchains individueel met elkaar kunnen communiceren. In tegenstelling tot andere protocollen die vaak worden gebouwd op het netwerk van Ethereum of Binance Smart Chain, wil Polkadot en Kusama in de basis interoperabel zijn met het gehele ecosysteem.

Het experimenteel ecosysteem van Kusama biedt ontwikkelaars een preproductionele omgeving om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en uit te testen, alvorens deze gelanceerd worden in nieuwe blockchains. Het is belangrijk om te weten dat Kusama een experimentele blockchain is die je stabiliteit en veiligheid geeft om onder andere de snelheid van het netwerk te verbeteren. We zien in de praktijk dan ook meer protocollen die gebruik maken van het experimentele karakter van Kusama, wat zich vertaalt in de exponentiële stijging van de KSM-tokens. Volgens CoinGecko heeft deze prijs in het afgelopen jaar een stijging gekend van maar liefst 8400%. Naar verwachting zullen steeds meer jonge en innovatieve projecten gebruikmaken van de mogelijkheden die het Kusama netwerk biedt. Sinds Augustus 2021 kun je nu ook KSM kopen op Bitvavo. Vul hieronder in hoeveel KSM je wilt kopen op Bitvavo!

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven