Home » Blog » Wat is Quant Network? Uitleg en Quant Network koers en verwachtingen en alles wat je moet weten over Quant Network

Wat is Quant Network? Uitleg en Quant Network koers en verwachtingen en alles wat je moet weten over Quant Network

quant-network

De revolutie van crypto wordt vaak vergeleken met de revolutie van het internet. Deze ontwikkeling heeft ook enkele jaren geduurd alvorens we probleemloos wereldwijd met elkaar in contact kunnen staan. Quant Network is een uniek project dat universele interoperabiliteit naar crypto brengt en zo een onmisbare schakel vormt in de verdere ontwikkeling van crypto.

Wat is Quant Network?

Problematiek van crypto

Om te begrijpen wat Quant precies is, moeten we gaan kijken naar de huidige problematiek van crypto. Het is nog een zeer jonge markt die volop in ontwikkeling is, maar we zien nu dat we vooral te maken krijgen met enerzijds schaalbaarheid, maar ook met het probleem van interoperabiliteit tussen verschillende netwerken. Laten we dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld, tijdens het ontstaan van het internet:

Marieke zit in Amsterdam op haar iPhone en is verbonden met een Wifi-router van het merk A. Ze is aan het werk en verstuurt een mail, via Gmail in haar IOS-applicatie, naar Henk. Henk is een collega die in België werkt. Henk gebruikt Yahoo Mail en werkt niet via een iPhone maar via een Chrome-browser, die is aangesloten op een internetkabel. Zonder interoperabiliteit van het systeem, zou Marieke en Henk niet met elkaar kunnen communiceren over het internet, omdat ze via verschillende toestellen werken vanaf een verschillend netwerk.

In crypto is deze interoperabiliteit even noodzakelijk om informatie uit te wisselen en te gebruiken. Er is dus nood aan een overkoepelende en universele interoperabiliteit die alle verschillende netwerken met elkaar verbindt. Stel je hebt Bitcoin en je wilt die versturen naar een decentrale applicatie (dApp) die is gebouwd op het netwerk van Ethereum. Hiervoor moet je eerst je Bitcoin manueel gaan swappen naar Ethereum of gebruikmaken van een wrapped Bitcoin, alvorens je deze kan gaan gebruiken. Dit zijn slechts eenvoudige voorbeelden in crypto. Als we de technologie gaan toepassen in dagelijkse scenario’s zoals onder andere autoverzekeringen, dan wordt het een onmogelijke taak om dit tot een goed einde te brengen.

Momenteel is er geen gemakkelijke manier om dit te doen. Elke blockchain kan namelijk verschillende structuren en algoritmen hebben. Dit wordt een nog complexer probleem als je meerdere blockchains en niet-blockchain-databases probeert te verbinden, krijg je de problematiek van verschillende rechten die ieder individu heeft op de blockchain. Dit is zeer technisch en daarom worden ook veel dApps gebouwd op slechts 1 of maximaal twee blockchains. Maar je vraagt je vast af: waarom wordt er dan zo hard gewerkt aan interoperabiliteit en hoe zit het dan met Polkadot?

Blockchain networks

Hoe werkt Quant Network?

Deze interoperabiliteit is essentieel om een algemene acceptatie te krijgen van het grote publiek. Men wil use-cases zien alvorens ze geloven in de kracht van deze nieuwe technologie. Quant is uniek omdat het geen blockchain is, maar een blockchain besturingssysteem. Deze technologie wordt voor het eerst gebruikt en is daarom ook zo beloftevol. Dit wordt ook wel overledger genoemd. Met deze overledger kan je meerdere blockchain en multichain applicaties (mApps) bouwen. Het verbindt niet alleen de blockchains, maar ook de databasesystemen. Dit wordt gerealiseerd door gemeenschappelijke regels vast te leggen in de broncode, die zich bevinden boven de transactielaag van alle verbonden netwerken. Hierdoor is flexibiliteit mogelijk en als we kijken naar de technologie, zien we een gelijkenis met de ontwikkeling van het internet.

Een ander voordeel is dat het interoperabiliteit mogelijk maak van smart contracts. Momenteel is Quant het enige project dat dit daadwerkelijk aanpakt. Momenteel zijn de meeste blockchains ontstaan om transacties in het eigen netwerk te realiseren. Daarom is goed om te kijken naar de ontwikkeling waarbij je een smart contract kan inschakelen om een transactie te doen van netwerk A naar netwerk B. Dit is tot op heden nog zeer lastig. Waarom? Omdat blockchains over het algemeen niet weten wat er op een andere blockchain gebeurt. Met Quant gebeurt deze informatieoverdracht en maakt het dus een hele grote stap in het proces van interoperabiliteit.

De applicatielaag wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van nodes in het netwerk. Hoewel deze overledger geen blockchain is, worden er wel verschillende nodes in verschillende blockchains gebruikt om het functioneren mogelijk te maken. Maar deze nodes kunnen door iedereen worden beheerd. Je kan het vergelijken met het een runnen van een grote server. Hierbij is het aantal nodes belangrijk. Het probleem met crypto is dat het steeds meer gecentraliseerd wordt. Daarom, gaan mensen liever hun eigen node runnen. Hoe meer nodes er zijn, hoe meer gedecentraliseerd de blockchain wordt. Er worden dan ook vaak eigen nodes opgezet in het belang van decentralisatie. Maar bij Quant kan je dus gebruikmaken van hun bestaande nodes om transacties te verwerken. Op deze manier wordt deze overledger ook gezien als een nodes-serviceprovider.

Hoe werkt Quant Overledger?

De technologie van Overledger vraagt een gehele nieuwe invalshoek van de communicatie tussen bestaande blockchains. Deze nieuwe architectuur is noodzakelijk voor zowel de interoperabiliteit als de schaalbaarheid. Het team heeft gekeken naar de beginjaren van het internet en kwam zo op het idee dat werken met verschillende lagen de beste methode is.

Transaction Layer

Deze laag zorgt voor het bundelen van transacties op basis van het consensusalgoritme in verschillende blockchain domeinen. Alle gerelateerde processen worden hierbij in een laag geplaatst. Dit gaat louter over het bundelen van deze transacties en heeft verder geen betrekking op de inhoudelijke informatie ervan.

Messaging Layer

Deze laag neemt alle informatie uit deze ledgers die relevant zijn. Dit gaat onder andere over informatie die komt uit smart contracts, metagegevens en transactiegegevens. Deze laag wordt ook gebruikt voor de opslag van alle informatie die voortkomt uit de transactie, alsook de noodzakelijke informatie van de communicatie tussen meerdere applicaties.

layers quant network

Filtering en Ordering Layer

Deze laag gaat actief alle berichten verwerken. Berichten die verzonden worden via een hash, naar een andere blockchain, worden geordend en gefilterd. Hierdoor legt het de verbinding tussen berichten die afkomstig zijn uit de messaging layer. Daarnaast valideert het ook out-of-chain berichten.

Application Layer

Deze laag kijkt of berichten of opdrachten als geldig worden gezien. Indien dit het geval is, vereisen zij een digitale handtekening om deze opdracht te kunnen uitvoeren. Verschillende mApps, multichain applications, kunnen verwijzen naar berichten die betrekking hebben op andere applicaties en gebruiken hiervoor een bepaalde hash. Deze verwijzen terug naar de opslaglocatie van een cryptografische hash. Ze werken ook als een identificatiegegeven die gebruikt kan worden om een transactie uit de databank te raadplegen en de status ervan te bevestigen of te controleren.

$QNT-tokens

Tijdens een transactie worden er twee verschillende tokens gebruikt. Ten eerste de tokens van de daadwerkelijke blockchain. Bijvoorbeeld de interoperabiliteit tussen Bitcoin of Ethereum. De andere tokens zijn deze van Quant zelf. Deze zijn nodig om elke transactie te valideren in het grootboek. Dit is essentieel voor de veiligheid en helpt ook de volgorde van de gelaagdheid in stand te houden. Deze tokens geven je ook toegang tot het netwerk, de overledger. Je kan het vergelijken met een abonnementskost. Bijvoorbeeld je betaalt een jaarlijkse bijdrage aan Adobe om vervolgens alle programma’s te kunnen gebruiken.

Tokenomics

QNT is een ERC20-token dat gebruikt wordt in het Quant-network als betaalmiddel voor onder andere licentiekosten. Er zijn in totaal maar 14,6 miljoen QNT-tokens beschikbaar. Als we dit vergelijken met Bitcoin met een totaliteit van 21 miljoen, zien we meteen hoe schaars deze tokens zijn. Initieel waren er 24 miljoen beschikbaar, maar tijdens de ICO in 2018 hebben ze besloten dat bijna 4,7 miljoen tokens werden toegewezen aan het team. Dit deel wordt gebruikt voor verdere ontwikkelingen van het protocol.

De resterende 19.3 miljoen werd beschikbaar gesteld tijdens de Initial Coin Offering van 2018. Hierbij werd enkel 9.9% effectief verkocht. De overige 9.4% werd verbrand, wat ons brengt op een totale voorraad van 14,6 miljoen.

Momenteel zijn er 12 miljoen tokens in circulatie. De resterende 2,6 miljoen is nog in handen van het bedrijf. Doordat er geen nieuwe tokens bijkomen, is Quant deflationair. Dit betekent dat de prijs zal stijgen de komende jaren. Het team wil jaarlijks hetzelfde aantal tokens vrijgeven tot 2030. Dit betekent een jaarlijkse inflation rate van 2,2%.

Tokenomics QNT

Partnerships

Amazon Web Services

Amazon Web Service biedt een betrouwbare en schaalbare manier aan van cloud computing. Dit is het leveren van allerlei services zoals servers, opslag, software en dergelijke. De overledger, het kernproduct van Quant Netwerk, maakt de wereldwijde verbinding in de blockchaintechnologie mogelijk. Een goede manier om deze distributie mogelijk te maken is door middel van een uitstekende webserver. Amazon Web Service (AWS) is actief voor bedrijven in meer dan 190 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Quant is hierbij technologiepartner in een wereldwijd partnerprogramma. Door deze samenwerking kan Quant flexibiliteit en schaalbaarheid bieden.

Oracle

Quant Netwerk heeft als missie de ’s werelds eerste DLT-gateway te zijn. Deze Distributed Ledger Technology (DLT), of overledger moet de schakel zijn met de rest van de wereld. Zowel on-chain, als off-chain. Oracle is een databasebedrijf dat bedrijfssoftwareproducten aanbiedt. Deze partner is een zeer goede zaak voor Quant Network omdat ze op deze manier gebruik kunnen maken van de expertise van Oracle en contact kunnen leggen met hun wereldwijd netwerk.

Competitie

Aangezien Quant uniek is in zijn soort, is er weinig competitie en we gaan je nu vertellen waarom. Momenteel gebruiken we derde partijen of DEX’en om transacties tussen verschillende blockchains mogelijk te maken. Centrale exchanges zoals Binance en Coinbase zijn hierbij ook belangrijke spelers, maar deze gaan we even niet verder behandelen omwille van hun centrale karakter.

Als we kijken naar blockchains, moeten er zijketens bestaan die kunnen samenwerken met deze hoofdketens. Het zijn in wezen eigen blockchains met hun eigen consensusmechanisme. Het kan dus noodzakelijk zijn om meerdere zijketens te hebben. Als we kijken naar Ethereum 2.0, Cardano, Polkadot of Solana, maken zij interoperabiliteit mogelijk omdat ze gebouwd zijn op dezelfde manier. Maar als je zou willen samenwerken met bijvoorbeeld EOS, zou je nog steeds een zijketen moeten bouwen om deze verbinding mogelijk te maken. Inmiddels kan je dit realiseren door een bridge, maar dat is complex, tijdrovend en zeker niet schaalbaar.

We zien veel blockchain ecosystemen die met elkaar concurreren als het gaat om interoperabiliteit en schaalbaarheid. Daarom is het ook lastig om te beslissen op welke blockchain je iets gaat bouwen. Je zal na verloop van tijd dus zijketens moeten gaan bouwen als je wilt samenwerken met bijvoorbeeld private blockchains. Een oplossing hierbij is Quant, die gebruikmaakt van overledger. Zo kunnen ze verbinding maken met elke blockchain. Het is niet noodzakelijk om de werking van de onderliggende blockchain te kennen, maar maakt het wel mogelijk om interoperabiliteit en schaalbaarheid te garanderen.

Roadmap

Er is tot op heden geen officiële roadmap beschikbaar voor Quant. Sommige beweren dat dit te wijten is aan de ICO van 2018 die onvoldoende geld opleverde om serieuze ontwikkelingen te realiseren. In juli van 2021 werd bekend dat Quant een donatie kreeg van Alpha Sigma Capital, een baanbrekend activafonds in de wereld van crypto. Het is dus duidelijk dat grote investeerders geloven in de kracht van Quant! Sindsdien bevindt Quant Network zich in de fase van betatesten van verschillende ontwikkelingen.

De langetermijnvisie van Quant is dat ze de Apple of Microsoft van blockchain zijn waarbij ze een baanbrekende technologie realiseren in de, nog steeds zeer jonge wereld, van crypto. Als we kijken naar de prijs van Quant in 2021, zien we dat deze recente ontwikkelingen zeer positief zijn geweest voor de tokenprijs.

Team

Met een kantoor in zowel Engeland als in Zwitserland heeft Quant Network een divers team, met ervaren mensen aan boord. We bespreken hierbij twee teamleden die een onmisbare schakel zijn in Quant Network. Dit begint al meteen bij de CEO, namelijk Gilbert Verdian.

Gilbert Verdian

Waarbij veiligheid primeert heeft Quant Network de geschikte persoon in hun midden. CEO Gilbert Verdian heeft meer dan 20 jaar ervaring in cyberbeveiliging en heeft daarnaast werkervaring bij de meest prestigieuze organisaties ter wereld. Naast de baanbrekende technologie die Quant Network realiseert, geven ze ook de nodige aandacht aan veiligheid.

Peter Marirosans

Peter heeft met een diploma computerscience, heel wat kennis en ervaring opgedaan. Sinds 1999 is hij ook founder en director van zijn eigen bedrijf Bear Essential Computer Services die zich focust op de laatste technologische ontwikkelingen in de computerindustrie. De technologie van Quant Network wordt vaker vergeleken met de komst van het internet en daarbij is niemand minder dan Peter een geschikt persoon voor om deze ontwikkelingen te realiseren.

Quant Koers

Waar kan ik Quant kopen?


Conclusie

We kunnen ons geen leven meer voorstellen zonder internet. Zonder het ons te realiseren betalen we moeiteloos overal digitaal, ongeacht in welk land we zijn of welk product we willen aankopen. De eerste jaren van het internet werden gekenmerkt door verschillende netwerken waarbij je niet van het ene naar het andere netwerk kon bellen. Met de ontwikkeling van crypto zien we een gelijkaardige problemen qua transactie en communicatie.

Er komen steeds meer verschillende blockchains bij met de daarbij horende functionaliteiten. Maar met deze groei, is interoperabiliteit ook steeds belangrijker. En hoe verder deze ontwikkeling staat, des te moeilijker het is om een overledger te creëren waarbij de hele cryptosfeer met elkaar kan communiceren. Quant Network wil met deze Distributed Ledger Technology de hele technologie samenbrengen in één multichain netwerk waarbij interoperabiliteit centraal staat. Hiermee verbinden ze het hele crypto ecosysteem door gebruik te maken van een DLT-netwerk.

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven