Home » Blog » Wat is Aleph Zero?

Wat is Aleph Zero?

Aleph Zero

Er komen steeds weer nieuwe blockchains bij. Dit jaar is daar geen uitzondering op. Het is ook niet altijd even makkelijk om te volgen welke nieuwe blockchain wel of niet interessant is om te volgen. Ze schreeuwen meestal allemaal om het hardst dat ze beste, de snelste, of de goedkoopste zijn. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen op deze regel. Daarom geven wij ook aandacht aan blockchains die volgens ons een goede toekomst hebben. Aleph Zero is zo een voorbeeld. Het ziet er naar uit dat ze inderdaad een snelle, goedkope, veilige en decentrale blockchain gebouwd hebben. Maar goed dat beweert iedereen. Hoogste tijd dat ik je nu laat zien wat Aleph Zero anders maakt.

Je hebt het vast al door, in deze blog ga ik het over Aleph Zero hebben en het AZERO-token. Ik ga je uitleggen wat Aleph Zero precies is en hoe het werkt. Ik ga ook een kijkje nemen achter de schermen bij het team van dit project en de AZERO-koers onder de loep nemen. Verder vertel ik je ook waar je het AZERO-token kunt kopen.

Let op: hou er rekening mee dat de onderstaande tekst over ‘Aleph Zero (AZERO)’ evenals de toelichting hierop op geen enkele manier als advies opgevat mag worden. De keuze voor óf en op welke manier je (crypto) wilt traden en welke keuzes je maakt qua belegging ligt bij jou en bij jou alleen. Wij zijn geen financieel adviseurs.

Hier kun je eerst een video bekijken die laat zien hoe Aleph Zero decentraal gaat worden. Het legt ook het inflatoire karakter van het AZERO-token uit.

Wat is Aleph Zero?

Aleph Zero is een Layer 1 blockchain die het Proof-of Stake consensus mechanisme gebruikt. Ze zijn geschikt voor Web 3.0 en DeFi toepassingen. Het is gebouwd op de Substrate stack, de bouwsteen die het mogelijk maakt om blockchains aan te passen voor specifieke dApps. Ze zijn ook open source, dus iedereen kan gebruikmaken van hun code. Het is het team ook gelukt om het zogenaamde blockchain trilemma op te lossen. Dus ze bieden veiligheid, decentralisatie en schaalbaarheid.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld 100.000 transacties per seconde verwerken. Dit heeft echter niet met de snelheid van de blockchain te doen. Het geeft aan hoeveel transacties per seconde verwerkt kunnen worden. De latentie en finaliteit van een transactie heeft wel met snelheid te maken. En deze latentie en finaliteit bij Aleph Zero zijn heel kort. Dus dat betekent ook heel snel.

De latentie is tijd die vergaat tussen het begin van een transactie en het beëindigen. Deze moet dus zo kort mogelijk zijn. De finaliteit is het proces waarmee een protocol de aanvaarding van een transactie garandeert. Deze twee hebben dus veel met elkaar gemeen. De latentie heeft een grote invloed op de finaliteit. Het betekent ook dat je een transactie niet meer ongedaan kunt maken. Dus als je wacht op de afhandeling van een transactie is dat de finaliteit. Om dit te bereiken, moeten er op een blockchain diverse blokken toegevoegd worden aan de ‘ketting’. Bij Bitcoin duurt dat ongeveer 10 minuten. Bij Aleph Zero is de finaliteit onmiddellijk ofwel 0.9 seconde.

De huidige transactiekosten liggen op 0.0003 AZERO. Dat is een fractie van een dollarcent. Dus ook al zou deze munt x 100 gaan, dan kost een transactie minder dan $0.04.

Aleph-getallen

Aleph Zero heeft ook een betekenis. Aleph-getallen zijn een reeks getallen die gebruikt worden om de kardinaliteit (of grootte) van oneindige sets weer te geven. Deze zijn dan ook goed te ordenen. Het stamt van de Hebreeuwse letter Aleph . Aleph Zero is dan. Dit is het kleinste oneindige hoofdtelwoord. Zo zie je waar de naam vandaan komt en welke betekenis erachter zit. Aleph-getallen zijn anders dan oneindige getallen. Ze nemen de maten van sets of verzamelingen van nummers.

Hoe werkt Aleph Zero?

Aleph Zero is een blockchain die gebruikt maakt van een DAG of een directed acyclic graph. Deze werken als een tussenpersoon in het maken van een blockchain. Je kunt het zo zien, een blockchain zoals Bitcoin maakt een nieuw blok aan met transacties. De volgende blok kan pas gemaakt worden als alle nodes een consensus gevonden hebben over het goedkeuren van alle transacties in het vorige blok. Bij een DAG zijn individuele transacties gekoppeld aan diverse andere transacties. Er zijn geen blokken in een DAG en dus ook geen miners. Je kunt PoS gebruiken wat weer stukken duurzamer is, tot wel 99% in vergelijking met PoW.

Als een blockchain een lange lijn is van blokken, dan is een DAG als een boom met takken en bladeren. De transacties in een DAG vertakken naar elkaar toe. Van de een naar de andere enzovoort. Dit zorgt er dus voor dat transacties snel afgehandeld worden door een DAG. Transacties worden goedgekeurd door andere transacties. In minder dan een seconde. Bij Bitcoin kan dat wel 10 minuten zijn. Als je dus één of meerdere miljoen euro wilt overmaken, is Bitcoin geschikt met transactiekosten van pak hem beet $4. Wil je echter een flesje Spa kopen, dan is een DAG beter, want de transactiekosten zijn nihil en het gaat supersnel.

AlephBFT

Aleph Zero gebruikt ook een BFT (Byzantine Fault Tolerance) architectuur. Dit zorgt ervoor dat de communicatie tussen alle nodes goed verloopt. Ook als er verdachte nodes tussen zitten, is een meerderheid van 2/3 van alle nodes voldoende om de blockchain te laten draaien. Het nadeel van een DAG is dat ze niet volledig gedecentraliseerd zijn. Aleph Zero wil dit oplossen met zo veel mogelijk nodes in te zetten. Op dit moment zijn dat er 128. Deze roteren willekeurig om nieuwe blokken goed te keuren. In de toekomst komen daar meer nodes bij. Hoe meer nodes er namelijk zijn, hoe moeilijker het is om het netwerk te controleren.

Het AlephBFT protocol is door collega’s getoetst (peer review) en is door Aleph Zero origineel opgezet.

Staken op Aleph Zero

Dit voorbeeld laat zien dat het consensusmechanisme van een blockchain belangrijk is. Bij Bitcoin is dat de Nakamoto consensus die gebaseerd is op POW. Aleph Zero gebruikt echter een aangepaste vorm van PoS, namelijk een op DAG gebaseerd PoS mechanisme. Dat betekent dus ook dat je AZERO kunt staken. Daar is Aleph Zero pas eind april 2022 mee begonnen. In dit Engelstalige artikel van Aleph Zero kun je lezen hoe je AZERO kunt staken op hun mainnet.

Als een validator moet je 25.000 AZERO staken en als nominator moet je minimaal 100 AZERO staken. De intrest is tussen de 10% en 20%. De huidige APY is 13%. Er is een calculator op deze staking pagina te vinden. Door AZERO te staken help je mee om het netwerk te beveiligen. Je hebt echter wel een native wallet nodig. Bij het hoofdstuk ‘Hoe kun je het AZERO-token het beste bewaren?’ leg ik uit hoe je die wallet kunt aanmaken.

Hoe werkt Liminal?

Er is Aleph Zero ook veel gelegen aan privacy. Dit gaan ze onder andere doen met Liminal. Dit biedt veiligheid en privacy en dient bovendien als brug naar andere blockchains. Dat betekent dat transacties tussen Aleph Zero en Ethereum, Cosmos, Polkadot, Near, BSC enzovoort kunnen plaatsvinden.

Aleph Zero
https://alephzero.org/

Liminal is voor ontwikkelaars die de privacy functies die Aleph Zero biedt, willen verbinden met andere blockchains. Aleph Zero werkt bijvoorbeeld met privé smart contracts. Ze kunnen nu dus smart contracts op een andere blockchain schrijven, bijvoorbeeld op Ethereum, Cosmos of Near. Tegelijkertijd kun je het contract in een privéstatus op Aleph Zero houden. Ze kunnen echter ook direct op Aleph Zero bouwen. In dit geval zijn de privacy-verhogende mogelijkheden native.

zk-SNARK en sMPC

Ze werken met zk-SNARK en secure Multi-Party Computation (sMPC).

  • Bij zk-SNARK overtuig je als ‘bewijzer’ dat de verificateur de juiste berekeningen maakt zonder dat je iets van je data prijsgeeft.
  • Met sMPC laat je gevoelige off-chain verspreid over verschillende nodes. Je levert echter een verifieerbare en openbare output aan. Je krijgt alleen toegang tot de data als de nodes elkaar een veilige handdruk geven. Geen enkele op zichzelf staande computer kan toegang tot de data krijgen zonder een meerderheid.

Deze twee oplossingen werken met elkaar samen en lossen elkaars problemen op. Het is een hybride privacy oplossing. Een zk-SNARK kan eenvoudige transacties verwerken, maar kan niet met diverse gebruikers tegelijkertijd communiceren.
ZK-Proofs kunnen niet een gemeenschappelijke privéstaat bereiken. Dat is de staat die eigendom is van een slim contract dat zou worden bijgewerkt nadat gebruikers ermee in aanraking zijn gekomen. De sMPC’s kunnen dit wel. Dus Liminal gebruikt een sMPC als er een gemeenschappelijke privéstaat bereikt moet worden.  Alle andere berekeningen worden uitgevoerd en goedgekeurd door ZK-Proofs.

Hierbij speelt de Common Wallet, een DEX met een gedecentraliseerde Dark Pool een belangrijke rol. Een Dark Pool zorgt ervoor dat bij grote transacties in een gewone markt (AMM of andere DEX) er geen slippage is. De grote transactie wordt in kleine deeltjes opgebroken waarna ze opnieuw aan elkaar gematcht worden met behulp van ZK-Proofs.

Je kunt eerst alvast deze korte video over Liminal bekijken. Heb je interesse om een uitgebreider en meer technische uitleg over zk-SNARKS te zien in samenhang met Aleph Zero dan is er deze video met Adam Gagol. Hij is co-founder van Aleph Zero. De eerste minuut van de video is het geluid slecht, daarna wordt het beter.

Wie zit er in het Team van Aleph Zero?

Het huidige team van Aleph Zero bestaat volgens hun website uit ruim dertig man. Hun hoofdkantoor is in Zug, Zwitserland. Leden van het team hebben diverse internationale prijzen gewonnen, onder andere in wiskunde. Ze hebben onder meer gewerkt bij bedrijven zoals IBM, de ING-bank, Google en Uber. Dus, laten we de hoofdpersonen van het team eens nader gaan bekijken.

  • Matthew Niemerg — Co-founder met een Ph.D, in wiskunde. Zijn specialiteit was Numerical Algebraic Geometry. Hij heeft op de Colorado State University gestudeerd. Hij heeft ook een Simons-Berkeley Fellow en een IBM Center of Excellence Fellow in High Performance Computing bij het Oak Ridge National Laboratory gekregen. Sinds 2014 is hij al aan de slag met DLT-technologie. Dit is Distributed Ledger Technology, dus blockchain technologie
  • Adam Gagol — Co-founder met een Ph.D. in wiskunde. Hij heeft onder andere vier jaar ervaring in data science en machine learning. Dit werd toegepast op neuroscience onderzoek.
  • Antoni Zolciak — Co-founder, COO en CMO met 10 jaar ervaring in technologie marketing. Onder andere bij ING, Samsung, Sony en Olympus.
  • Michał Świętek — Co-founder met een Ph.D. in zuivere wiskunde. Hij heeft aan de Jagiellonian Universiteit in Krakow, Polen gestudeerd. Hij is nu volledig in de DLT-technologie bezig.

Behalve deze vier, zijn er dus nog ruim dertig andere mensen betrokken bij dit project. Ze hebben zeer uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Dat is ook een goede basis dat ze het project succesvol in goede banen kunnen leiden.

Wat is het AZERO-token?

Het AZERO-token is een ERC-20 token en het native token van de Aleph Zero blockchain. In januari 2022 kwam dit token op de markt. In oktober 2021 was er eerst een publieke verkoop. Bij deze verkoop was 1 AZERO in de pre-seed $0.04 en bij de publieke verkoop $0.1 Er is een totale voorraad van 300 miljoen AZERO-tokens en daar werden er 180 miljoen van in omloop gebracht. Er komen elk jaar 30 miljoen tokens bij. De huidige marketcap is $134 miljoen. Toepassingen voor het token zijn onder andere;

  • Je kunt het staken.
  • Het geeft liquiditeit aan het ecosysteem.
  • Je hebt stemrecht.
  • Wordt als onderpand gebruikt voor wrapped tokens in Liminal.

Hier is een afbeelding met de verdeling van de tokens. De tokens worden over een periode van vier jaar uitgedeeld.

Aleph Zero
https://medium.com/coinmonks/aleph-zero-the-new-layer-1-game-changer-4a328475c4a

Wat is de koers van het AZERO-token?

Als je in het AZERO-token wilt investeren, is een goed begin om te weten wat de koers is. Als je al gaat traden, wil je ook het liefst winst maken. Je kunt een technische analyse maken om te zien wat het beste koop of verkoop moment is.

Het AZERO-token werd bij CoinMarketCap genoteerd op 28 januari 2022 met een koers van $0.6386. Twee dagen later was het al ruim een dollar meer waard, namelijk $1.8436. Daarna kwam een kleine correctie, maar zijn voorlopige ATH werd op 15 augustus 2022 bereikt met een koers van $3.09. Daarna is de koers ook weer gezakt en tot midden september was de koers lager. Op het moment van schrijven, midden september 2022 is de koers $1.11.

Bij CoinMarketCap staat hij ruim binnen de top 3000 op plek 2804. Deze munt heeft een goed vooruitzicht volgens mij, omdat het project goed in elkaar steekt. Het team heeft nieuwe ideeën, en ze volgen ook de roadmap.  Ik denk dat dit token nog wel eens een goede koersontwikkeling kan doormaken in de volgende bull markt. Hij heeft een kleine marketcap dus er ruimte om te groeien. Het inflatoire karakter is dan helaas wel weer minder gunstig. Toch verwacht ik dat dit token nog x10 tot x100 kan doen. Als je in deze munt wilt investeren is het wel belangrijk om goed je eigen onderzoek te doen.

Waar kun je het AZERO-token kopen?

Het AZERO-token is nog niet op Bitvavo en Binance te koop. Er zijn op dit moment maar een paar CEX’en die deze munt in de aanbieding hebben. Bijvoorbeeld, de actieve en interessant Gate.io beurs, MEXC en Huobi Global. Op Gate.io zijn bijna alle tokens te vinden en wekelijks worden er nieuwe tokens toegevoegd. Een zeer goed alternatief voor Bitvavo als een token daar niet wordt aangeboden. Er zijn nog geen liquidity pools volgens mijn informatie waar je een AZERO-paartje kunt vinden. Ik verwacht echter wel dat het token op relatief korte termijn op meer beurzen zal worden aangeboden. Ondanks dat we in een bear markt zitten, houdt dit token zich kranig. Dat zal zeker niet onopgemerkt blijven bij de andere beurzen.

Hoe kun je het AZERO-token het beste bewaren?

Je hebt verschillende opties om dit token te bewaren. De veiligste manier is om ze op een hard wallet op te slaan, ook wel een cold wallet genoemd. Met een hard wallet, zoals de Ledger X of S en de Trezor, ben je beschermd voor internet hacks.

Je kunt natuurlijk je AZERO-token op de beurs laten staan waar je het token gekocht hebt. Nu heb je echter geen toegang tot je private keys. De private keys van een beurs blijven in de handen van de beurs zelf. Het gevaar van een gehackte beurs bestaat altijd en dan heb je een kans dat je je crypto kwijt bent. Deze wallets op een beurs worden ook wel hot wallets genoemd.

Als derde optie kun je ook nog een online wallet zoals MetaMask of Trust wallet gebruiken. Hier is ook nog een kans op een internet hack, maar deze is theoretisch kleiner dan een hack op een beurs.

Je kunt ook een wallet aanmaken op het mainnet van Aleph Zero. Op hun website zie ‘Explore’ met een dropdown menu. Klik hier op de wallet en je komt op deze site uit. Hier is in het Engels een uitleg hoe je dan een Aleph Zero wallet kunt aanmaken. Met deze wallet kun je ook AZERO staken op hun mainnet.

Conclusie

Ik heb je een uitgebreide uitleg over de Aleph Zero blockchain en het AZERO-token gegeven. Je kreeg uitleg over wat Aleph Zero is en hoe het werkt. Het team heb ik onderzocht en ik heb ook over het AZERO-token gesproken. Dit project heeft een ervaren team dat met enkele vernieuwende ideeën is gekomen. Ze bieden een snelle, goedkopen en schaalbare blockchain aan.

Alles bij elkaar opgeteld is dit een project met goede toekomstperspectieven. Zeker iets om in de gaten te houden. Wat ze anders maakt dan hun rivalen zijn de peer-reviews door collega’s van hun BFT-consensus mechanisme en Liminal. Er zijn veel aanwijzingen dat deze munt het goed kan gaan doen in de volgende bull markt. Als je in AZERO wilt investeren, doe dan wel goed je eigen onderzoek. Ik ben geen financieel adviseur.

Heb je nog vragen over Aleph Zero of het AZERO-token, laat het ons weten op onze Cryptokopen Facebookgroep. Je kunt ons ook op Twitter volgen. Zie je daar!

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven