Home » Blog » Kusama Blockchain? Uitgebreid Technische uitleg

Kusama Blockchain? Uitgebreid Technische uitleg

kusama-uitleg

De wereld van crypto blijft iedere dag opnieuw groeien. Hierdoor is het lastig om sommige cryptoprojecten nog te begrijpen. Dat is helemaal het geval wanneer een project groot en ingewikkeld is, zoals Kusama. Toch is het ontzettend interessant om meer te leren over Kusama, en dan met name de technische werking hiervan.

In dit artikel zullen we je eerst kort vertellen wat Kusama is, om je vervolgens uit te leggen hoe Kusama technisch gezien werkt. Dat doen we door diep in te gaan op deze materie, terwijl we het op een simpele manier zullen uitleggen. Hierdoor is het voor iedereen te begrijpen.

Wat is Kusama (KSM)?

Kusama werd in 2019 gelanceerd en is een parallel netwerk met Polkadot. Het is dan ook gebouwd met dezelfde code basis en structuur als Polkadot. Toch draait het een stuk sneller dan Polkadot, en wordt het vooral gebruikt om mee te experimenteren. Hierdoor zien sommigen Kusama als een testnetwerk.

Hoewel sommigen het dus als een testnetwerk beschouwen, is het veel meer dan dat. Het is een ontwikkelomgeving die op dezelfde manier kan worden gebruikt als Polkadot, maar dan veel sneller, zodat teams nieuwe technologieën kunnen uitproberen, bestaande projecten kunnen innoveren en zich kunnen voorbereiden op een volledige Polkadot-uitrol.

Dit is een van de sterke punten van Kusama. Veel projecten zullen zeker Kusama gebruiken als een testnetwerk voor hun ontwikkeling voordat zij naar Polkadot gaan. Maar ze gaan niet allemaal door naar het volgende stadium. Sommigen zullen blij zijn met Kusama en blijven hier. Zo kan men een divers en groeiend ecosysteem voor het nevennetwerk van Polkadot creëren.

Hoewel Kusama op dezelfde codebasis is gebouwd als Polkadot, is het ook een niet-geverifieerde versie die bedoeld is om te worden gebruikt als een ontwikkelingsomgeving om nieuwe functies te testen voordat ze op Polkadot worden gelanceerd.

Dit betekent dat Kusama’s code gebroken kan zijn of kwetsbaarheden kan bevatten. Dit geeft ontwikkelaars de kans om met de code en nieuwe functies te spelen, en zelfs dingen te breken om problemen aan het licht te brengen. Zodra de code is getest en geoptimaliseerd, kan deze worden overgebracht naar Polkadot.

Het is belangrijk te benadrukken dat Kusama een echt blockchain-netwerk is, niet slechts een testnetwerk. Het heeft zijn eigen bestuur, dat werkt als een DAO, en zijn eigen token. Teams die snel willen zijn met hun ontwikkeling kiezen voor Kusama en kunnen dan overstappen naar Polkadot wanneer ze een meer volwassen project hebben. En voor sommige teams biedt Kusama gewoon betere voorwaarden voor hun project dan Polkadot.

Kortom, Kusama is geen testnet. Een testnet is een ontwikkelomgeving, maar ze gebruiken waardeloze tokens. Kusama heeft de KSM, die een zekere waarde heeft. Kusama is het ontwikkelingsnetwerk waar nieuwe Polkadot-functies worden getest en verfijnd, maar het is ook een omgeving voor snelle ontwikkeling en innovatie.

Wie zijn de oprichters van het Kusama project?

Het project dateert dus al van 2019, maar het was vooral in 2020 dat enthousiastelingen het ontdekten. Het is zoals gezegd gebouwd op dezelfde codebasis als Polkadot. Het gebruikt ook dezelfde structuur. Het grote verschil is echter de snelheid. Dit is de belangrijkste vorm van het Kusama project. In feite gebruiken ontwikkelaars vaak de Kusama crypto als basis voor de volgende stap, die Polkadot is. Het project biedt een gevarieerd ecosysteem dat veel completer is dan andere soortgelijke projecten.

Wat is het Polkadot netwerk?

Om Kusama volledig te begrijpen, is het essentieel om Polkadot kort uit te leggen. Het is een van de bekendste en populairste stakingsnetwerken. Na Ethereum, is het ook een van de belangrijkste DeFi ecosystemen. Het project is opgericht door Gavin Wood (ter herinnering, hij is een van de mede-oprichters van Ethereum). 

Het doel is het probleem van de schaalbaarheid op te lossen en zo een oneindig schaalbare omgeving te ontwerpen. Dit betekent simpelweg de mogelijkheid om verschillende blockchains met elkaar te verbinden in een omgeving die zowel transparant als veilig is. 

Hoe werkt Kusama?

Je hebt al kunnen lezen dat er verschillende applicaties te ontwikkelen zijn binnen het netwerk van Kusama. De broncode van Kusama is hetzelfde als die van Polkadot, waardoor ontwikkelaars kunnen experimenteren tussen deze twee ecosystemen.

Relay chain

De relay chain is als het ware de hoofdblockchain van het Kusama-ecosysteem. Het netwerk maakt gebruik van een variatie op het Proof of Stake (PoS) consensus algoritme. De gebruikers van het netwerk valideren de transacties. Hierdoor ontstaat er een hoge mate van consensus, wat ervoor zorgt dat het netwerk erg veilig is.

De variatie op het PoS-systeem heet Nominated Proof of Stake (NPoS). Zoals de naam het al een beetje zegt, worden de validators geselecteerd. Vervolgens zullen ze het netwerk veilig houden door KSM-munten te staken en transacties te valideren.

Gebruikers kunnen op verschillende manieren aan het Kusama-netwerk deelnemen, zoals zij dat ook in het Polkadot-netwerk doen. Je zult verder in dit artikel beter begrijpen waarom deze twee netwerken zo dicht bij elkaar liggen, als ook wat het verschil is tussen deze twee cryptoprojecten.

Ontwikkelaars

Ontwikkelaars zijn degenen die parachutes, bridges, parachains en andere elementen op het netwerk bouwen. Zij zijn niet alleen ontwikkelingsteams, maar in de meeste gevallen ook individuele ontwikkelaars. Er zijn een aantal redenen waarom ontwikkelteams zouden kunnen overwegen om Kusama te gebruiken voor hun ontwikkelingsinspanningen:

  • Omdat Kusama gebruik maakt van de Polkadot code base, zullen ontwikkelaars bijna dezelfde ervaring hebben als bij het bouwen van Polkadot. Ontwikkelaars hoeven dus niet een nieuwe programmeertaal te leren, waardoor het veel makkelijker is om direct te starten met het bouwen op Kusama.
  • De Kusama ontwikkeling is veel sneller dan Polkadot ontwikkeling. Dit werkt natuurlijk in het voordeel van de ontwikkelaars.
  • Wanneer een applicatie eenmaal is gebouwd, kunnen deze Kusama projecten gemakkelijk worden verplaatst naar Polkadot indien gewenst. Hierdoor hoef je een project niet twee keer te ontwikkelen binnen twee verschillende ecosystemen.
  • Staken op Kusama zal waarschijnlijk veel goedkoper zijn dan staken op Polkadot. Dit is voor zowel ontwikkelaars als gebruikers een positief voordeel.

Netwerkbeheerders

Kusama gebruikt dezelfde set acteurs als Polkadot om zijn netwerk te onderhouden. Tot deze actoren behoren voordrachtgevers, samenstellers, validators en bestuurders. Het is een diverse groep die samenwerkt om de veiligheid, stabiliteit en evolutie van het netwerk te garanderen.

Het proces begint bij de voordragers, die als taak hebben validators te selecteren die correct zullen handelen en een goede reputatie zullen behouden. Nominators kunnen iedereen zijn en zij stemmen voor validators door hun tokens te delegeren aan de validators die zij kiezen. In ruil daarvoor ontvangen zij een deel van de blokbeloningen die zijn verdiend door de validators op wie zij hebben gestemd.

De validators zijn verantwoordelijk voor het aanmaken van blokken op de parachains die de meest recente transacties bevatten. De validators besluiten dan samen welke van deze blokken de meest accurate weergave is van de toestand van de parachain en voegen deze blokken vervolgens toe aan de relay chain. Vervolgens moeten ze KSM staken om de parachain aan de relay chain te koppelen.

Validators zijn ook verantwoordelijk voor het onderhouden van het netwerk door nieuwe blokken toe te voegen en consensus te bereiken met andere validators. Zij worden beloond voor hun inspanningen als onderdeel van het Proof of Stake (PoS) systeem, maar zij lopen ook het risico te worden afgesloten als blijkt dat zij kwaadwillig handelen en het netwerkschade toebrengen. Validators worden elke 24 uur opnieuw gekozen.

De derde groep actoren is de bestuursgroep. Deze groep stuurt Kusama in wezen naar de toekomst, en bepaalt hoe het platform zal evolueren door te stemmen voor of tegen protocol en code basis veranderingen.

Iedereen met een minimumaantal KSM’s kan wijzigingsvoorstellen indienen. Eens in de 8 dagen wordt gestemd over het hoogste voorstel (bepaald door het aantal KSM’s dat aan elk voorstel is gekoppeld). Het bestuursproces op Kusama heeft drie componenten:

  • De referendumkamer: dit is de som van alle MSC-houders en is de groep die wijzigingsvoorstellen indient en over deze voorstellen stemt om te zien welke doorgaan. Zij stemmen ook voor bestuursleden en kunnen zich kandidaat stellen om zelf bestuurslid te worden.
  • De Raad: De Raad bestaat uit 13 leden die worden gekozen om de leden van Kusama te vertegenwoordigen die passief blijven. Elke 24 uur wordt er gestemd om de raadsleden te bepalen. De raad is verantwoordelijk voor de verkiezing van het technisch comité, het vetoreferendum, en kan ook het referendum voorstellen en bespoedigen.
  • Technisch Comité: Zoals hierboven vermeld, wordt het Technisch Comité door de Raad van Bestuur verkozen. Deze groep kan bestaan uit ontwikkelaars of ontwikkelingsteams en heeft tot taak het belang van elk voorstel te bepalen en samen met de raad van bestuur te beslissen of het snel moet worden behandeld. Dit zorgt ervoor dat dringende voorstellen het eerst worden gestemd en uitgevoerd, ongeacht het bedrag aan CSM dat met het voorstel gemoeid is.

Parachains en Parathreads

Vanuit technologisch oogpunt is er weinig verschil tussen een parachain en een parathread. In feite kan de parachain een parathread worden en vice versa. Het echte verschil tussen de twee is economisch.

Parallelle ketens, in Kusama parachains genoemd, zijn een vereenvoudigde blockchain die vertrouwt op de beveiliging door een relay chain in plaats van zijn eigen beveiliging te bieden. De validators van de relay chain zorgen voor de validatie van transacties en blokken na ontvangst van de door de samenstellers gecreëerde blokken.

Samenstellers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van alle informatie over de relay chain en het maken van nieuwe blokken. Elke parachain heeft zijn eigen slot nodig en verwacht wordt dat een relay chain tussen 50 en 200 parachains kan hebben. Elke parachain zal via een veiling worden verworven.

Hoe wordt Kusama bestuurd?

We hadden het net al even kort over de bestuurders. Maar hoe gaat dit eigenlijk precies in zijn werk? Het governance-proces kan beginnen bij een van de drie governance-actoren die we net hebben besproken. De referendumkamer kan een openbaar voorstel doen, of de raad kan zelf voorstellen doen, en het technisch comité kan spoedvoorstellen doen. Deze drie actoren kunnen mogelijk leiden tot een verandering in het Kusama-protocol.

Het belangrijkste aspect van de governance is het referendum, dat het voorstel bevat en een stemming mogelijk maakt over het al dan niet aanbrengen van wijzigingen in het protocol. Er zijn een aantal veranderingen die per referendum kunnen worden doorgevoerd, zoals het wijzigen van de parameters van het netwerk, het registreren of uitschrijven van een parachute, het stemmen over het al dan niet financieren van een project uit de staatskas, en vele andere.

Op Kusama wordt om de 8 dagen over het referendum gestemd. Het voorstel dat door het grootste aantal belangengroepen wordt gesteund, is het belangrijkste voorstel en wordt een referendum. Het belangrijkste voorstel wordt afwisselend door het publiek en de Raad ingediend, zodat geen van beide voorrang krijgt.

Zodra een voorstel een referendum wordt, kan iedereen met een belang in de CSM (gewogen naar belang) voor of tegen stemmen. Als het referendum wordt aangenomen, wordt het na een wachttijd van 8 dagen van kracht.

Kusama maakt gebruik van een nieuw stemconcept, genaamd ‘Adaptive Quorum Biasing’. Dit maakt het gemakkelijker of moeilijker om een voorstel aan te nemen, afhankelijk van welke bestuursgroep het voorstel heeft ingediend en hoeveel kiezers daadwerkelijk een stem uitbrengen.

Kortom: wanneer de opkomst laag is, is een supermeerderheid nodig om het voorstel te verwerpen, wat betekent dat een lagere drempel van ja-stemmen moet worden gehaald, maar wanneer de opkomst richting 100% gaat, wordt het een gewone meerderheid.

Kusama Treasury

De Kusama Treasury (schatkist van Kusama) bestaat uit fondsen van transactiekosten, verloren stortingen, ondoeltreffende stakes en strafverminderingen. Elke Kusama-houder kan een bestedingsvoorstel doen door 5% van het bedrag dat hij van plan is uit te geven, te storten bij de Treasury. 

Een voorstel kan alleen worden aangenomen als ten minste 60% van de leden van de raad voorstemt. Als het voorstel minder dan 50% van de stemmen van de raad krijgt, wordt het voorschot van 5% verlaagd. Dit proces vindt om de 6 dagen plaats.

Wat is het verschil tussen Kusama en Polkadot?

Wanneer je weet hoe Polkadot technisch gezien werkt, vraag je jezelf misschien wel af wat eigenlijk het verschil met Kusama is. Beide projecten hebben vrijwel hetzelfde doel voor ogen, en werken ook nog eens op vrijwel dezelfde manier. Toch zijn er een paar duidelijke verschillen tussen deze twee projecten.

Over het algemeen gezien wordt Kusama vaker gebruikt om mee te experimenteren. Dit komt doordat Kusama minder ‘statisch’ is. Het is een progressiever project waarbij het beter mogelijk is om met nieuwe ontwikkelingen te experimenteren.

Polkadot is daarentegen wel statischer, wat ook zorgt voor een betere stabiliteit en betrouwbaarheid. Binnen dit netwerk worden risico’s vermeden, wat er ook voor zorgt dat er minder mogelijkheden zijn voor ontwikkelaars om te experimenteren. Dit heeft natuurlijk zo zijn voor- en nadelen.

Het volgende verschil zorgt voor een versterking van beide ecosystemen. Veel ontwikkelaars lanceren eerst hun applicatie op het ecosysteem van Kusama. Doordat ze hier makkelijker kunnen experimenteren, kunnen ze bugs en kwetsbaarheden makkelijker opsporen, voordat de applicatie werkelijk live gaat. Wanneer een applicatie is getest, kan het makkelijk worden overgezet naar het ecosysteem van Polkadot.

Op deze manier worden applicaties die op Polkadot draaien een stuk veiliger en stabieler, wat voor zowel ontwikkelaars als gebruikers voordelig uitpakt. Je zou dus kunnen stellen dat, ondanks dat beide projecten ‘concurrenten’ van elkaar lijken, niet zonder elkaar kunnen.

Waar wordt Kusama voor gebruikt?

Veel mensen zien Kusama als een testnetwerk voor Polkadot. Dat is volgens veel anderen onterecht. Kusama heeft namelijk veel meer functies dan alleen het dienen als testnet. Laten we eens kijken naar waar Kusama voor gebruikt zou kunnen worden.

dApps laten draaien op Kusama

Ten eerste is het mogelijk om applicaties te laten draaien op het Kusama-netwerk. Veel mensen denken dat dit netwerk niet publiekelijk te gebruiken is, maar dat is dus niet waar. Doordat er weinig grenzen zijn, vinden ontwikkelaars het fijn om juist gebruik te maken van het Kusama-netwerk in plaats van een netwerk als Polkadot.

Nieuwe functies ontwikkelen

Door de vele mogelijkheden binnen het netwerk van Kusama, is het voor ontwikkelaars perfect om nieuwe functies te ontwikkelen. Bij andere netwerken, waar deze ruimte er niet is, worden ontwikkelaars in hun creativiteit beperkt. Dat is niet het geval bij Kusama, en daarom kiezen veel ontwikkelaars voor het gebruik van dit netwerk.

Testnet

Als laatste wordt Kusama natuurlijk ook gewoon gebruikt als testnetwerk voor ontwikkelaars. Zij kunnen hun applicatie hier makkelijker ontwikkelen en testen, voordat ze deze live laten draaien op het ecosysteem van Polkadot. Op deze manier zijn de applicaties die op Polkadot draaien een stuk stabieler en veiliger.

Hoe kom ik aan KSM-munten?

Er zijn verschillende manieren om aan KSM-munten te komen. We bespreken graag alle manieren waarop je aan KSM kunt komen, want het is niet altijd nodig om deze te kopen bij een crypto exchange.

DOT-tokens inruilen voor KSM

Kusama heeft zich aangesloten bij de Polkadot-gemeenschap door KSM-tokens aan te bieden aan iedereen die al DOT’s heeft gekocht tijdens de ICO. Degenen die een DOT-indicatortoken hebben, kunnen de instructies volgen om een gelijk bedrag aan KSM te claimen. Er is geen deadline voor het opeisen van KSM. Hoe je dit precies doet, vind je op de website van Kusama.

Treasury-voorstellen

Als je een project in gedachten hebt dat de waarde van het netwerk zou kunnen verhogen, kun je een Treasury-voorstel indienen. Wanneer dit idee wordt aangenomen door de andere deelnemers, kun je hiervoor beloond worden met KSM-tokens. Houdt er wel rekening mee dat er veel concurrentie op de loer ligt, gezien Kusama een bekend cryptoproject is.

Bug bounty programma

Het bug bounty programma beloont iedereen die kwetsbaarheden vindt in Kusama’s code. Veel bedrijven belonen mensen die fouten en kwetsbaarheden vindt in de code. In het geval van Kusama zul je beloond worden met KSM-tokens.

Validator worden

Validators kunnen beloningen claimen voor het uitvoeren van een validatie node. Het aantal KSM’s dat nodig is om een validator te worden, is dynamisch en verandert in de loop van de tijd. Je kunt voor de huidige gegevens het beste de website van Kusama in de gaten houden.

Nominatoren

Kusama-nominatoren spelen een passieve investeerdersrol door hun KSM te delegeren aan maximaal 16 validatoren. Hiervoor ontvangen zij beloningen die dynamisch zijn en in de loop van de tijd veranderen. Ook voor de huidige gegevens omtrent deze beloningen kun je het beste op de website van Kusama kijken.

KSM-munten kopen. Waar doe ik dat?

De gemakkelijkste manier om aan KSM te komen is natuurlijk door ze te kopen. Er zijn verschillende manieren om aan Kusama (KSM) te komen. Je kunt KSM het beste kopen bij een gecentraliseerde crypto exchange, zoals Binance, Coinbase, Coinmerce of Bitvavo

Waarschijnlijk weet je zelf ook dat er tal van crypto exchanges zijn. Echter is het niet verstandig om zomaar een exchange te kiezen. Dat heeft onder andere te maken met de veiligheid en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Sommige exchanges zijn namelijk niet veilig genoeg, en andere rekenen torenhoge transactiekosten.

Wij raden je aan om Kusama (KSM) te kopen bij Binance of Bitvavo, omdat je deze cryptomunt hier voor de beste prijs en veiligheid kunt kopen. Deze exchanges behoren tot de grootste, waardoor ze altijd een hoge liquiditeit kunnen bieden. Dit zorgt ervoor dat je zowel als koper als verkoper de beste prijs voor je cryptomunten krijgt.

Het is natuurlijk ook mogelijk om KSM bij een gedecentraliseerde exchange (DEX) zoals Uniswap of Sushiswap te kopen. Echter is dat niet aan te raden wanneer je nog een beginnende crypto trader bent. Dit komt doordat je vrij veel stappen moet doorlopen voordat je jouw munten daadwerkelijk hebt aangekocht. De kans dat het fout gaat, is dus vele malen groter dan bij Binance of Bitvavo.

Hoe kan ik Kusama (KSM) bewaren?

Wanneer je KSM in een wallet wilt opslaan, moet je ervoor zorgen dat je een wallet kiest welke Kusama (KSM) ondersteunt. Omdat Kusama een vrij bekend crypto project is, kun je deze munt gelukkig in vrijwel iedere wallet opslaan. Toch is het altijd verstandig om het voor de zekerheid even van tevoren te controleren.

Je kunt KSM opslaan in zowel een hot wallet als een hardware wallet. Een hot wallet is vaak gekoppeld aan de crypto exchange waar je KSM koopt, al is dit niet de meest veilige optie. Een hot wallet is namelijk altijd gekoppeld aan het internet, wat betekent dat hackers er op ieder moment toegang tot zouden kunnen krijgen.

Wanneer je voor de meest veilige opslagmogelijkheid wilt gaan, kies je het beste voor een hardware wallet. Dit is, zoals de naam al zegt, een wallet in de vorm van een USB-stick. Deze wallet kun je dus compleet loskoppelen van het internet. Op het moment dat je de wallet niet aan een computer hebt gekoppeld, is het onmogelijk voor hackers om in de wallet te komen. Je moet de wallet dan natuurlijk nog wel op een veilige manier bewaren. De populairste hardware wallets zijn van Ledger en Trezor.

De waarde van KSM

Op het moment van schrijven, oktober 2021, is 1 KSM-munt ongeveer 350 Amerikaanse dollar waard. In het verleden is de waarde hoger geweest. De All-Time-High (ATH) van Kusama ligt op een bedrag van meer dan 590 Amerikaanse dollar. Op dit moment zijn er 8,470,098.06 KSM-munten in omloop. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit aantal in de toekomst verhoogt zal worden.

Mocht dat niet het geval zijn, dan zou dat alleen maar gunstiger zijn voor de koers van Kusama. Het is immers geen verassing dat de prijzen stijgen wanneer de vraag naar de munten toeneemt, terwijl er geen nieuw aanbod meer zal komen. Het kan daarom misschien een verstandige keuze zijn om vandaag nog KSM-munten te kopen. Doe echter wel altijd eerst zelf onderzoek naar een project voordat je erin investeert. Zo verklein je de kans op het lopen van verlies (natuurlijk biedt het geen garantie op winst).

Conclusie

Het Kusama-project, dat in 2019 van start is gegaan, wordt vaak samengevat als een testnetwerk van Polkadot. Het is in feite een parallel netwerk met Polkadot. Op dit netwerk kunnen functies worden getest die in Polkadot zullen worden geïmplementeerd. Schematisch gezien, is Kusama een van de garanties dat het Polkadot protocol goed zal werken. 

Dit project, dat is opgezet met dezelfde codebasis als Polkadot, stelt ontwikkelaars vaak in staat te experimenteren voordat Polkadot wordt gelanceerd. Als deze functionaliteit een van de kenmerken van het Kusama-netwerk is, zou het simplistisch zijn het daartoe te beperken.

Kusama is inderdaad gemakkelijker te gebruiken dan Polkadot, en wordt soms verkozen door een hele groep ontwikkelaars. Bovendien heeft Kusama ook zijn eigen omgeving. In het bijzonder heeft het zijn eigen interne token: de KSM. In termen van protocol articulatie, werkt Kusama ook als Polkadot. Er zijn verschillende rollen die het project doen werken:

  • Bouwers: dit zijn voornamelijk ontwikkelaars die aan hun projecten op het Kusama-platform werken.
  • Nominatoren: zij zijn het die de validatoren kiezen.
  • Validators: zij zijn de makers van de blokken op de parachain.

Momenteel is Kusama het 51e belangrijkste cryptoproject volgens Coinmarketcap-gegevens. Met een marktkapitalisatie die bijna de 3 miljard dollar nadert. Dit is hoog, maar volgend veel crypto traders is er nog ruimte genoeg voor een stijging.

 

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven