Educatie

Wat zijn de belangrijkste Web 3.0 cryptocurrencies voor 2022?

Steeds vaker horen we over Web 3.0. Ontwikkelaars zijn namelijk volop bezig om deze technologie verder te ontwikkelen. Echter is het nu nog niet zo ver, en moeten we afwachten totdat ontwikkelaars een oplossing hebben gevonden voor de koppeling van blockchains.

Dit is een van de onderwerpen waar blockchain-ontwikkelaars druk mee bezig zijn. Mocht dit lukken, dat zal het ons een stap dichter bij Web 3.0 brengen. In dit web 3.0 zal data die miljarden mensen dagelijks raadplegen, niet langer worden opgeslagen op servers die worden beheerd door gecentraliseerde spelers als Microsoft, Google of Amazon, maar worden verspreid op computers die kleine bedragen aan cryptocurrencies zullen ontvangen om deze inhoud te hosten. 

Elke blockchain heeft zijn voor- en nadelen, en biedt deze of gene functie. Een internet van blockchains zou gebruikers in staat stellen waarde over te dragen tussen blockchains om te profiteren van de functies en toepassingen die elk van hen biedt. Met Web 3.0 worden de ruggengraat en de werking van het internet in vraag gesteld, en wordt er georiënteerd naar een decentralisatie die de blockchain mogelijk maakt. Het gedecentraliseerde web zou zo de volgende praktische toepassing van blockchain kunnen worden, na de cryptocurrencies.

We leggen je in dit artikel uit wat Web 3.0 is, en welke crypto projecten volgens ons de grootste bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling ervan. Daarom raden we je zeker aan om deze projecten in 2022 in de gaten te houden!

Hoe ziet het internet er vóór Web 3.0 uit?

Er is ook nog een periode vóór Web 3.0 dat we allemaal kennen. Web 1.0, officieel geboren in 1994, is het web dat ons in staat stelde informatie te verkrijgen, te kopen en te communiceren met andere mensen via e-mail. Sites als Amazon, Google en Wikipedia werden in die tijd geboren. 

Tien jaar later kwam Web 2.0, dat internetgebruikers in staat stelde zich wat meer meester te maken van het internet door hen in staat te stellen inhoud te creëren en in real time met elkaar te communiceren via sites als Facebook of YouTube. Web 3.0 stelt een nieuw interactiemodel voor tussen programma’s en inhoud op het web, waarvan decentralisatie het sleutelwoord is.

Wat is Web 3.0?

Als de centrale platforms van Facebook en Google verdwijnen, zullen veel van de problemen die ontstaan door de explosie van de massa’s inhoud met hen verdwijnen, en deze inhoud zal over een ontelbaar aantal computers worden verspreid. De eigenaars van deze computers zullen een financiële stimulans hebben om ze beschikbaar te stellen voor de opslag van deze inhoud. 

Op asymmetrische cryptografie gebaseerde processen zullen SSL vervangen, en krachtige indexeringsprotocollen zullen HTTP vervangen. Deze worden ontwikkeld om dit nieuwe internet te organiseren en worden IPFS, IPNS, Swarm, Filecoin enz. genoemd. In Web 3.0 zal de inhoud waartoe je toegang hebt, worden opgeslagen op meerdere computers die onderdeel zijn van blockchains, die elk een specifieke functie hebben (beheer van wachtwoorden, uitvoeren van financiële transacties, verstrekken van productinformatie, opslaan van video’s, enzovoort). Je browser doet een beroep op deze of gene blockchain en stelt deze inhoud en functies samen om op je verzoeken te reageren.

Omdat de inhoud over meerdere computers zal worden gedupliceerd en er geen centrale server zal zijn die het verkeer organiseert, zullen verbindingen dynamisch het meest efficiënte pad door dit nieuwe web kunnen vinden en congestie of falende computers kunnen omzeilen. 

De huidige blockchain-systemen hebben nog niet de capaciteit om zulke massa’s gegevens en verzoeken te verwerken, maar de theoretische architectuur van Web 3.0 krijgt steeds meer vorm. Het indexeringsprotocol IPFS (Interplanetary File System), ontwikkeld door Viktor Trón en zijn team (Protocol Labs), maakt het mogelijk gegevens op te slaan op een groot aantal onderling verbonden computers. In dit protocol vervangt een peer-to-peer netwerk een centrale server om verbindingen tot stand te brengen. 

Er worden ook verschillende modellen bestudeerd voor het opslaan van inhoud en het betalen van nodes naar gelang van de hoeveelheid inhoud die zij opslaan, hun vermogen om wiskundige problemen op te lossen of toeval.

Wat zijn de beste Web 3.0 cryptocurrencies?

Web 3.0 is dus een interessante ontwikkeling waar we onszelf nu in bevinden. Er zijn veel crypto projecten die aan deze ontwikkeling bijdragen. Hieronder staan de crypto projecten die volgens ons het belangrijkste zijn voor de verdere ontwikkeling van Web 3.0.

Kadena (KDA)

De blockchain van Kadena maakt gebruik van Proof of Work, maar is echter wel ontzettend schaalbaar. Het kan tot wel 480.000 transacties per seconde verwerken. Ook biedt het ondersteuning voor smart contracts, waardoor ontwikkelaars een dApp op de blockchain kunnen ontwikkelen, zoals ook bij Ethereum mogelijk is.

Kadena heeft een eigen cryptocurrency, genaamd KDA, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

Filecoin (FIL)

Filecoin is een cloudopslag-project die het mogelijk maakt om gegevens op de blockchain te bewaren. Hierdoor zijn gebruikers zelf in controle over de gegevens die ze bewaren, en kunnen ze er alleen bijkomen met de juiste keys. Dit zorgt ervoor dat Filecoin ontzettend veilig is.

Filecoin heeft een eigen cryptocurrency, genaamd FIL, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

Kusama (KSM)

Kusama is een ecosysteem voor crypto projecten. Hier kunnen ontwikkelaars een eigen parachain ontwikkelen om zo hun applicatie te laten draaien binnen het ecosysteem. Dit project is nog maar vrij jong, al wordt het netwerk steeds stabieler, waardoor het ook interessanter wordt voor ontwikkelaars om hier gebruik van te maken. 

Kusama heeft een eigen cryptocurrency, genaamd KSM, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

Livepeer (LPT)

Livepeer draait op de blockchain van Ethereum en is ontwikkeld voor het streamen van video’s. Mensen kunnen zelf een video uploaden op het netwerk, waarna deze wordt opgeslagen op de blockchain. Andere mensen kunnen deze video’s vervolgens snel en makkelijk bekijken.

Livepeer heeft een eigen cryptocurrency, genaamd LPT, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

Helium (HNT)

Het netwerk van Helium focust zich op IoT-apparaten. IoT staat voor Internet of Things, en houdt de samenwerking tussen apparaten in die met elkaar zijn verbonden. Deze apparaten kunnen met elkaar verbonden worden op het netwerk van Helium, waar zij lage kosten voor hoeven te betalen. Helium maakt van een consensus algoritme genaamd Proof of Coverage (PoC), wat ervoor zorgt dat apparaten die aan het netwerk zijn verbonden elkaars transacties valideren.

Helium heeft een eigen cryptocurrency, genaamd HNT, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

Ocean Protocol (OCEAN)

Het protocol dat door Ocean Protocol is ontwikkeld geeft ontwikkelaars de tools die ze nodig hebben om Web 3.0 applicaties te ontwikkelen. De focus ligt voornamelijk op de decentralisatie voor het delen van data met anderen.

Ocean Protocol heeft een eigen cryptocurrency, genaamd OCEAN, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

ZCash (ZEC)

De blockchain van ZCash is gericht op het bieden van privacy voor zijn gebruikers. Iedereen kan volledig anoniem een transactie uitvoeren op het netwerk, zonder dat hun identiteit verhuld wordt aan anderen.

ZCash heeft een eigen cryptocurrency, genaamd ZEC, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

Flux (FLUX)

Net als andere projecten in deze lijst is Flux een applicatie voor Web 3.0. Ontwikkelaars kunnen zelf een gedecentraliseerde applicatie voor Web 3.0 ontwikkelen door gebruik te maken van Flux. Normaal kan het best wat tijd kosten voordat zo’n applicatie is ontwikkeld, al zou dit stukken makkelijker moeten gaan wanneer zij gebruik maken van Flux.

Flux heeft een eigen cryptocurrency, genaamd FLUX, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

Polkadot (DOT)

Natuurlijk kan Polkadot niet in deze lijst ontbreken. Polkadot is één van de belangrijkste spelers binnen de Web 3.0-wereld. Ze hebben een eigen ecosysteem waar ontwikkelaars een parachain kunnen opzetten. Deze parachain kunnen ze vervolgens gebruiken voor het ontwikkelen van hun eigen project. Er zijn al ontzettend veel projecten die binnen het ecosysteem van Polkadot draaien.

Polkadot heeft een eigen cryptocurrency, genaamd DOT, welke te koop is bij verschillende crypto exchanges zoals Bitvavo.

Conclusie

Het Internet zoals wij dat kennen werkt volgens een model dat zeer gecentraliseerd is geworden, of het nu gaat om het beheer van het verkeer, van de inhoud of van de winst. Na Web 1.0, dat iedereen de mogelijkheid bood online informatie te verkrijgen en aankopen te doen, en Web 2.0, dat iedereen in staat stelde te creëren, te communiceren en zo zijn eigen plaats op het web te hebben, is er een nieuw internet aan het ontstaan. 

Dit nieuwe internet, Web 3.0, werkt volgens een gedecentraliseerd model van gegevensopslag op computers die lid zijn van verschillende “blockchains”, die elk een rol vervullen, en die de terminal van de gebruiker zal combineren om op zijn verzoeken te antwoorden. Veel teams zijn momenteel bezig met het opzetten van indexerings- en financiële stimuleringssystemen, zoals IPFS of Swarm, om dit nieuwe gedecentraliseerde web op te bouwen.

Je hebt in dit artikel kunnen lezen welke crypto projecten een belangrijke rol kunnen gaan spelen binnen Web 3.0. We raden je aan om goed onderzoek te doen naar deze projecten, om zo te kunnen beslissen of aankoop van een van deze cryptocurrencies verstandig is.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.