Home » Blog » Tokenized vastgoed: wat is het en welke crypto projecten zijn er?

Tokenized vastgoed: wat is het en welke crypto projecten zijn er?

real-estate-tokens

Steeds vaker zien we dat onroerend goed als token op de blockchain wordt bewaard. Dit is het tokenizen van vastgoed. Onroerend goed wordt als NFT opgeslagen, waardoor het uniek is en van elkaar onderscheiden kan worden. Het biedt veel mogelijkheden voor verschillende mensen.Zo zal het makkelijker worden om te investeren in vastgoed. Dit is fijn voor een vastgoedontwikkelaar, maar ook voor mensen die graag hun geld beleggen in stenen en hier geen groot budget voor hebben. We leggen je in dit artikel uit waarom steeds meer vastgoed op de blockchain wordt bewaard, hoe dat werkt en welke projecten hier de belangrijkste bijdrage aan leveren. Voordat je verder leest bekijk eerst deze video hieronder.

Waarom is de blockchain een interessante technologie voor de vastgoedsector?

Er zijn verschillende redenen waarom de blockchain een interessante technologie is voor de vastgoedsector. Dit komt voornamelijk doordat data decentraal wordt opgeslagen. Hierdoor zijn mensen zelf meer in controle over hun bezittingen en data. Er zijn geen tussenpersonen nodig om deze data op te slaan en te beheren. Dit kunnen gebruikers volledig zelf doen.

NFT’s, wat staat voor non-fungible tokens, zijn waarschijnlijk de belangrijkste technologie die blockchains te bieden hebben. Dit zijn tokens die uniek zijn en van elkaar gescheiden kunnen worden.

Zo kan er verschillende data in een NFT worden opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan een huis. Deze zou kunnen worden opgeslagen als NFT op de blockchain. Iedere NFT zou een deel van het huis kunnen voorstellen, waarna deze NFT’s verhandeld kunnen worden op speciale marktplaatsen.

Stel dat iemand een huis wil bouwen. Hij zou het huis dan van tevoren in 10 NFT’s kunnen verdelen, die allemaal een waarde van 10% voorstellen. Het kopen van 1 NFT kost 30.000 euro, en wanneer je een NFT in bezit hebt, ben je officieel voor 10% eigenaar van het huis. Een projectontwikkelaar kan op deze manier aan geld komen voor de ontwikkeling van een gebouw. Investeerders kunnen op deze manier makkelijk eigendom worden van een gebouw.

Mocht het gebouw in de verhuur gaan, dan zullen de opbrengsten worden verdeeld onder de investeerders. Het smart contract zal, nadat de huur is ontvangen, het bedrag automatisch onderverdelen onder alle mensen die in bezit zijn van een NFT. Zie hieronder hoe het structuur er ongeveer uitziet.

Wat kan blockchain betekenen binnen de vastgoedsector?

Als eerste is het interessant om te vermelden dat onroerend goed vaak wordt beschouwd als een van de meest archaïsche sectoren in de wereld. De 2e om precies te zijn, net na de landbouw. Een ander belangrijk feit dat de sector kenmerkt, is zijn zwaarte vanuit economisch oogpunt. De waarde van de vastgoedactiva in de wereld wordt geschat op meer dan 200.000 miljard euro.

Blockchain is van bijzonder belang voor de sector vanwege de aspecten van certificering, tijdstempeling en splitsing van materiële of immateriële activa. Veel van de aspecten van deze technologie zijn eigenlijk zeer veelbelovend voor verschillende kanten van onroerend goed.

Blockchain kan het uitvoeren van transacties makkelijker maken

De onroerendgoedtransactie is het eerste aspect dat kan worden betrokken door de bijdrage van blockchain op de vastgoedsector. Een onroerendgoedtransactie vereist immers de aanwezigheid van talrijke actoren (denk aan de koper, verkoper, platform, makelaar, notaris, bank, verzekeringsmaatschappij, vastgoeddeskundige, kadaster), hetgeen leidt tot wat in de sector gewoonlijk wordt omschreven als “informatieasymmetrie”.

Daar komt nog bij dat de aanwezigheid van bovengenoemde tussenpersonen (er kunnen er meer zijn in bepaalde gevallen die niet zijn genoemd: projectontwikkelaars, advocaten, planologen, enz.) extra kosten met zich meebrengt voor zowel de koper als de verkoper. Deze bedragen 10% aan de koper- en de verkoperszijde. Dat kan dus erg in de papieren lopen, terwijl je de onroerend goed dan nog moet betalen.

Dit probleem van informatie-asymmetrie doet zich zelfs voor in de meer “klassieke” contractuele fasen in verband met de bouw. Het is immers niet ongewoon dat een contract (architect, projectbeheer, etc.) verschillende keren moet worden herzien en men niet meer weet welke versie twee jaar geleden werd gevalideerd. Ook dat brengt veel kosten met zich mee.

Een ander idee, dat meer in termen van “visie” ligt, zou zijn om blockchain vanaf het begin van het transactieproces te gebruiken. De blockchain zou voor transparantie kunnen zorgen en de voortgang van een bestand op betrouwbare wijze kunnen traceren via tijdstempels en certificering van verzonden elementen. Hierdoor zouden de tussenpersonen zich alleen kunnen richten op taken met een hoge toegevoegde waarde.

Investeren met kleine bedragen

Een van de grote voordelen van blockchain is de mogelijkheid om rechten en plichten op het gebied van bezit digitaal en veilig te registreren. In het voorbeeld eerder in dit artikel, hadden we het erover dat mensen al voor 30.000 euro in een project zouden kunnen investeren. Uiteindelijk zou het zelfs nóg makkelijker moeten gaan. Het idee is om het mogelijk te maken om op lange termijn in vastgoed te investeren vanaf een kapitaal van slechts 1 euro. Vandaag de dag is er veel meer geld nodig om in vastgoed te kunnen investeren. Dan is er ook nog niet eens de transparantie die de blockchain kan bieden.

Om concreet te spreken: op 25 juni 2019 vond de eerste vastgoedtransactie via blockchain in Frankrijk plaats, dankzij de start-up Equisafe. Een herenhuis ter waarde van 6,5 miljoen euro werd in slechts 30 minuten gekocht voor 150 euro aan bijkomende kosten. In de toekomst zou dit hotel in verschillende eenheden kunnen worden opgesplitst, zodat voor minder dan 100 euro al tokens kunnen worden gekocht.

Er zijn nog andere concrete voorbeelden van gebruik, met name om huizenbezit mogelijk te maken voor mensen die theoretisch niet kredietwaardig zijn voor banken (freelancers). De RENT Token-operatie van Masteos is een goed voorbeeld. Dit laatste stelde een freelancer in staat om (gedeeltelijk) toegang te krijgen tot woningbezit en een eigenaar van een flat om deze gedeeltelijk te verkopen om zijn vastgoedportefeuille te ontwikkelen (hefboomeffect).

Gecertificeerd beheer door de blockchain

Elementen met betrekking tot een participatie, een eigendom, renovaties, taxaties, diagnoses, verkoop- en aankoopprijzen, kunnen op een blockchain worden opgeslagen om de geldigheid van de informatie te garanderen in geval van verkoop, verhuur, overdracht, overdracht of andere.

Een concreet voorbeeld van blockchain in vastgoedbeheer is de startup Syment. Het Syment-team heeft vastgesteld dat het meermaals afwezig zijn op de algemene vergaderingen en de kosten voor het verzenden van aangetekende brieven twee grote problemen zijn in verband met het beheer van de mede-eigendom.

De oplossing van Syment maakt het dus mogelijk om de stemmingen van de algemene vergadering te beheren door de resultaten van deze stemmingen in een blockchain vast te leggen. Zo kan een einde gemaakt worden aan het probleem van het afwezig zijn en het maken van aangetekende brieven. Dit beide loopt normaliter erg hoog op in de kosten.

Syment is ook bezig met de ontwikkeling van een smart contract voor beheerders van mede-eigendom. Dit laatste zou het mogelijk maken verschillende aspecten van het beheer van de mede-eigendom (werken, renovaties, enz.) te automatiseren en te certificeren.

Een ander interessant voorbeeld van management is dat van Olarchie. Deze startup heeft een proof of concept gecreëerd voor professionele leasing. Olarchy heeft een smart contract gebruikt dat het klassieke professionele contract laat leven met marktveranderingen. Een huurovereenkomst wordt dus niet definitief ondertekend wanneer zij wordt ondertekend, maar evolueert tijdens de levensduur. Bovendien bestudeert de startup de mogelijkheid om betalingen in cryptocurrencies te automatiseren, zoals voor traditionele munteenheden al operationeel is.

Deelnemen aan de technologische convergentie

Laten we eerlijk zijn. De blockchain is opzichzelfstaand geen wondermiddel. Het is echter de combinatie van blockchain en andere technologieën die zorgt voor magie. Op het gebied van visie kunnen vele voorbeelden worden aangehaald, of zij nu institutioneel zijn of niet.

We kunnen het ook hebben over een zeer concreet project, dat zich, in tegenstelling tot de twee andere hierboven genoemde voorbeelden, niet in de betafase bevindt: dit is Immiris. Immiris is een autonome beheerdienst voor de weergave van bouwvergunningen. Telkens wanneer een bouwvergunning wordt verkregen, moet op de openbare weg die zich op de plaats van de toekomstige bouw bevindt, gedurende een periode van twee maanden (ten minste) een beschrijvend paneel van die vergunning worden aangebracht.

Om de aanplakking van de genoemde vergunning te certificeren, moeten de projecteigenaars, bouwers of particulieren een beroep doen op een deurwaarder om te certificeren.

Het gaat hier om de eerste ‘posting’ (om de zogenaamde “zuiveringsperiode” te beginnen), de doorlopende boeking (in het algemeen wordt een verslag gemaakt in het midden van de periode, d.w.z. één maand na het begin van de zuivering), het einde van het scherm (staat het einde van de “purge” periode toe).

De komst van de deurwaarder voor deze drie stipte etappes garandeert echter niet echt de continuïteit van de aanplakbiljetten (zij kunnen alleen worden opgesteld wanneer de deurwaarder aanwezig is voor het verslag en daarna worden verwijderd, zij kunnen ook worden vervangen, enz.) Bovendien kan zich een klein incident (gedeeltelijke verdraaiing van het paneel) of een ernstig incident (omvallen van het paneel, vandalisme, verplaatsing) voordoen zonder dat de promotor/bouwer/aannemer/individu daarvan op de hoogte is.

Als dit bij de eindinspectie wordt ontdekt, moet de bewegwijzering vanaf het begin opnieuw worden aangebracht, waardoor de start van de werkzaamheden minstens twee maanden vertraging zou oplopen.

Kortom, Immiris maakt het mogelijk om zelf een proces-verbaal van terbeschikkingstelling van een bouwvergunning uit te voeren en dit te certificeren in de blockchain. Op dezelfde manier is elk Immiris-paneel verbonden en kan het alle soorten incidenten detecteren dankzij een GPS-chip en een bewegingsdetector. Kortom, dit is een zeer technisch maar tegelijkertijd zeer concreet voorbeeld van de convergentie van blockchain met andere technologieën.

Ten slotte is er het project Cities ABC, dat tot doel heeft steden te digitaliseren om een wereldwijde classificatie van steden te maken op basis van verschillende criteria met betrekking tot: onderwijs, gezondheid, verkeer, vervuiling, enz. Dit project maakt gebruik van 3 ‘diepe’ technologieën om een wereldwijde classificatie van steden te maken. Dit project maakt gebruik van 3 technologieën (DeepTech genoemd): blockchain, Artificial Intelligence (AI) en het Internet of Things (IoT).

Is het einde van de notaris en makelaar in zicht door de opkomst van de blockchain?

Het is interessant om de volgende vraag te stellen: zal blockchain het werk van de notaris, makelaar en andere beroepen doen verdwijnen? Natuurlijk weten we daar niet het antwoord op, al kunnen we wel een gok doen.

Op dit moment kost het heel veel geld om te investeren in vastgoed, zoals we eerder al hebben aangegeven. Er zijn ontzettend veel tussenpersonen die betaald moeten worden voordat er een huis gekocht kan worden. Niemand vindt het fijn om zulke kosten te betalen. Daarom zullen ook steeds meer mensen op zoek gaan naar een alternatief, welke ze waarschijnlijk zullen gaan vinden in projecten die op de blockchain draaien.

De blockchain heeft namelijk vrijwel geen kosten. Dit komt doordat het netwerk decentraal wordt beheerd. De enige kosten die je altijd zult betalen zijn de netwerkkosten. Afhankelijk van de blockchain zijn deze kosten vaak niet hoog. Dit kunnen soms enkele euro’s zijn, al lopen de transactiekosten op het netwerk van Ethereum soms op tot enkele honderden euro’s.

Het zal echter nog lang duren voordat mensen daadwerkelijk vaker gebruik gaan maken van blockchainprojecten dan van traditionele diensten, zoals de notaris of makelaar. Dit komt doordat de blockchain technologie nog volop in ontwikkeling is. Vaak werkt het nog niet helemaal naar behoren, of hebben mensen simpelweg nog niet genoeg vertrouwen in de technologie om er gebruik van te maken.

Wij denken dat beroepen als de makelaar en notaris niet volledig zullen verdwijnen, maar dat hun manier van werken er anders uit gaat zien. Er zal bijvoorbeeld een partij moeten zijn die een smart contract opstelt en ervoor zorgt dat betrokken partijen aan elkaar worden verbonden. 

Welke crypto projecten bevinden zich nog meer in de vastgoedsector?

In dit artikel hebben we ten voorbeeld al een aantal projecten genoemd die de vastgoedsector naar de blockchain brengen. Dit waren echter niet de enige projecten die dat doen. Steeds meer bedrijven besluiten om een project te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat de blockchainwereld samenkomt met de vastgoedsector. Hieronder zie je een overzicht van de belangrijkste crypto projecten die zich met vastgoed bezighouden.

Imbrex

Imbrex is een project dat zelf zegt vooraan te lopen in de samenkomst van blockchain en onroerend goed. Dit project draait op de blockchain van Ethereum, en wil ervoor zorgen dat eigenaren van onroerend goed de complete controle in handen krijgen over hun bezittingen. Volgens Imbrex is dat nu nog niet het geval, en daarom zou daar snel wat in moeten veranderen.

Dit lossen ze op door middel van een speciale marktplaats, waar gebruik wordt gemaakt van het InterPlanetary File System, afgekort IPFS. Dit is een systeem dat zorgt voor de veiligheid van data en transacties. Ook zorgt het ervoor dat eigenaren van onroerend goed volledig in controle zijn over hun bezittingen. 

Gebruikers zijn niet veel geld kwijt om van Imbrex gebruik te kunnen maken. Ze betalen namelijk alleen maar de transactiekosten voor het netwerk van Ethereum. Dit zorgt ervoor dat veel projecten van Imbrex gebruik willen maken. Er staan namelijk meer dan 2.200 projecten op de wachtlijst.

SYB Coin

SYB Coin heeft een eigen cryptocurrency, genaamd de SYBC-token, en is een project dat een uniek doel voor ogen heeft. Het wil er namelijk voor zorgen dat stukken land die erg onaantrekkelijk lijken, worden verkocht om er gebouwen op te plaatsen. Met het SYBC-token kan door iedereen geïnvesteerd worden in dit soort bouwprojecten, of om een deel van het eigenaarschap op te eisen.

Op het platform van SYB Coin kunnen mensen nu al SYBC-tokens swappen met Bitcoin, Tether en Ethereum. Ditzelfde platform staat nu al vol met verschillende projecten waar je in zou kunnen investeren. Hierdoor zijn tussenpersonen uitgeschakeld, en kun je als particulier direct investeren in verschillende vastgoedprojecten, om zo inkomen te verdienen.

LABS Group

LABS Group heeft een project ontwikkeld om onroerend goed te tokenizen. Dit betekent dat het eigenaarschap van onroerend goed opgeslagen kan worden in speciale tokens. Op deze manier kan onroerend goed ook makkelijker doorverkocht worden.

Volgens LABS Group is het voor particulieren mogelijk om voor minimaal 100 Amerikaanse dollar al onroerend goed te kopen. Dit is overigens geen toekomstpraat, want er zijn al projecten die meedoen aan LABS. Zo is het Indonesische ‘Kunang Kunang Glamping Resort’ een van de projecten die meedoet aan LABS. Investeerders konden bijdragen aan dit project, om zo geld te verdienen op de investeringen die ze hebben gedaan.

Ook hier worden tussenpersonen uitgeschakeld. Particulieren kunnen direct via het platform van LABS investeren in een crypto project, en hun deelname zal worden opgeslagen in een speciale NFT. In combinatie met het lage instapbedrag is het voor iedereen mogelijk om te investeren in nieuwe vastgoedprojecten.

ATLANT

Het platform van ATLANT biedt mensen de mogelijkheid om vastgoed te tokenizen, om het vervolgens op dit platform aan te kunnen bieden. Al eerder heeft ATLANT een platform opgezet voor de uitwisseling van tokens, genaamd Uvas.com. Het biedt een hoge mate van veiligheid aan zijn gebruikers. Het team achter dit project weet namelijk wat de gevaren van de vastgoedmarkt zijn, helemaal wanneer deze wordt verplaatst naar de blockchain.

Daarom besloten ze om ook een platform te ontwikkelen die zich richt op het verhandelen van vastgoed-tokens. Dit platform heet Redot, en kan al in gebruik genomen worden voor iedereen die dat wil. Hiermee draagt ATLANT een steentje bij aan de groeiende vastgoedmarkt op de blockchain.

Propy PRO

Propy is een platform dat net wat anders werkt dan de meeste platformen die we hier hebben besproken en gaan bespreken. Het is namelijk een automated vastgoed platform, en moet ervoor zorgen dat de wensen van de gebruikers zo goed mogelijk vervuld worden. Dat gebeurt door middel van smart contracts, die dit allemaal automatisch laten verlopen.

Het token van Propy heet PRO, en hiermee kunnen gebruikers investeren in vastgoed dat op het Propy-platform wordt aangeboden. Eigenaren van vastgoed kunnen hun gebouwen op het platform aanbieden door het als een NFT op te slaan. Vervolgens worden investeringen automatisch door het smart contract afgewerkt, waardoor eigenaren van vastgoed zelf niks hoeven te doen nadat ze hun vastgoed op het platform van Propy hebben geplaatst.

United

Het doel van United is om ‘s werelds crypto-stad uit de grond te stampen. Dat is een groot doel, dat je niet zomaar kunt bereiken. Gelukkig heeft United een doordacht plan waarmee ze denken dat het gaat lukken.

Het platform van United heet U-Cube dat is te bereiken op www.u-land.com, en dit zorgt ervoor dat de moeilijkheden om te investeren in vastgoed weg worden gehaald. Zo is het mogelijk om een crowdfunding te starten op U-Cube, en zorgt het voor een toename in liquiditeit.

Niet lang geleden zijn er op het U-Cube platform nog 300 appartementen gelanceerd. Mensen konden toen investeren in een van deze projecten, doormiddel van het UTED-token. Dit is het token van United, waarmee gebruikers kunnen investeren in alle projecten die op het platform worden aangeboden. Het is overigens ook mogelijk om te investeren met Bitcoins, want het platform accepteert ook deze cryptocurrency.

Etherland

Etherland gaat iets verder. Het platform dat ze hebben ontwikkeld heeft veel weg van Funda. Eigenaren van vastgoed kunnen hier allerlei data van het vastgoed dat ze bezitten op uploaden. Denk aan foto’s, documenten, kenmerken en andere gegevens die je ook op een website als Funda kunt invoeren. Dit kan allemaal op de website van Etherland, maar ook door middel van de mobiele applicatie. Hierdoor is het ontzettend simpel om gebruik te maken van het Etherland-platform.

Na het invoeren van alle gegevens kunnen de eigenaren van vastgoed NFT’s uitgeven. De NFT’s die wordt gemaakt, bevatten de data die door de gebruikers zijn ingevoerd. Dit maakt het mogelijk om onroerend goed te verplaatsen naar de blockchain. 

Etherland heeft een eigen token genaamd ELAND. Je zou dit token kunnen kopen op exchanges zoals Uniswap, Pancakeswap en Bilaxy, mocht je veel vertrouwen hebben in de werking van dit project. Met deze tokens is het mogelijk om te zoeken in de Estatepedia. Dit is een database die alle data bevat van de gebouwen die hierop zijn bewaard.

Een van de belangrijkste kenmerken van Etherland is dat het mogelijk is om ontzettend veel verschillende data op te slaan in de NFT. Hierdoor wordt het erg makkelijk om supermakkelijk te zoeken naar verschillende soorten vastgoed, overal ter wereld.

IHT Real Estate Protocol

Net als een aantal andere projecten die hierboven zijn genoemd, is IHT Real Estate Protocol een platform waar veel verschillende soorten onroerend goed tokens worden aangeboden. Op deze manier wil dit project bijdragen aan het leveren van genoeg liquiditeit binnen de projecten die op vastgoed zijn gebaseerd.

Conclusie

De blockchain kan dus een belangrijke rol gaan spelen die vastgoedwereld. En dat zal het waarschijnlijk ook gaan doen. Deze combinatie zorgt namelijk voor ontzettend veel mogelijkheden. De kenmerken van de blockchain maken het namelijk mogelijk dat gebruikers hun vastgoed als NFT op de blockchain kunnen bewaren.

Vervolgens kunnen zij hun vastgoed makkelijk onderverdelen en verhandelen. Dit kan allemaal geautomatiseerd worden door middel van smart contracts. Daarbij zijn er steeds meer landen die het tokenizen van onroerend goed als wettelijk middel zien. Het zal hierdoor ook makkelijker worden om te investeren in buitenlandse vastgoedprojecten, zonder dat je hiervoor naar de desbetreffende plek moet reizen.

Er zijn om dit moment al veel projecten die binnen deze sector bezig zijn. De kans is groot dat het aantal projecten over de komende jaren nog flink zal gaan stijgen. Er zijn immers steeds meer mensen die hun geld willen investeren, en vastgoed is al ontzettend lang een van de meest gewilde financiële producten om in te beleggen. De blockchain zal het alleen maar makkelijker maken om dat te doen.

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven