Cryptocurrency

Wat is Wanchain? Uitleg WAN koers en verwachting en alles wat je moet weten over WAN

Elke blockchain is uniek en werkt als een fundamentele bouwsteen voor een project. We zien dat verschillende projecten gebouwd zijn op de blockchain van Ethereum, de ERC20-tokens, maar met de komst van de Binance Smart Chain (BSC) zien we een geduchte tegenstander. We zien echter dat de communicatie tussen verschillende blockchains toch een moeilijk en omslachtig proces blijft. Wanchain (WAN) creëert daarom een nieuwe financiële markt door digitale assets te implementeren die cross-chain transfers over verschillende blockchains mogelijk maakt.

Ontstaan Wanchain

Wanchain is in 2017 opgericht door Jack Lu van Wanglu Tech, een Chinees bedrijf die een waarde heeft van meer dan 500 miljoen dollar. Het project heeft zijn hoofdkantoor in Beijing, China en Austin, Texas. Wanchain lanceerde hun project door middel van een Initial Coin Offering. Dit is vergelijkbaar met een crowdfunding waarbij ze potentiële investeerders bereiken die willen investeren in hun project. Ze hebben de mogelijkheid om tokens aan te kopen alvorens het de grote markt bereikt. Via deze ICO hebben ze maar bijna 36 miljoen dollar opgehaald. Wanchain is een fork van Ethereum, niet de blockchain, maar wel de code.

wanchain-team

Wat is Wanchain?

De blockchain technologie en het decentrale karakter hebben tal van voordelen waar een investeerder graag gebruik van maakt. Dit gaat gepaard met grote verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid dat we zelf alles doen via de correcte manier. Het gebeurt helaas vaker dat tokens worden verzonden naar een foutieve blockchain via een foutief netwerk en dat je deze tokens voorgoed kwijt bent. Met een explosieve markt, waarbij er elke dag meer trades plaatsvinden, is er nood aan een decentraal platform dat verschillende blockchains met elkaar kan verbinden. 

Wanchain creëert een nieuwe financiële markt voor digitale activa door cross-chain transfers over verschillende blockchains te implementeren. Momenteel zijn er zoveel verschillende tokens en blockchains actief in het crypto ecosysteem, dat er geen efficiënte noch gedecentraliseerde manier bestaat om transacties tussen beiden te laten plaatsvinden. Als onafhankelijke blockchain verbindt Wanchain de accounts van onafhankelijke ketens om een raamwerk te bieden om eenvoudige transacties mogelijk te maken tussen deze digital assets. 

Het protocol van Wanchain is een fork van Ethereum, niet de blockchain, maar wel de code en maakt gebruik van slimme contracten. Daarnaast willen ze ook een platform aanbieden waarbij iedereen een groot aantal decentralized applications (dApps) kan bouwen. Op deze manier werken ze hard aan een gedecentraliseerde financiële interoperabiliteit. Zie hieronder een video over Wanchain.

Doelstelling Wanchain

Wanneer je een nieuw project ontdekt en je hier meer informatie over wil weten, moet je jezelf altijd de vraag stellen: welk probleem lossen ze op? Als ze geen concreet probleem trachten op te lossen, kan het zomaar zijn dat het een malafide project is. In het geval van Wanchain hebben ze een heel duidelijke doelstelling.

Het aantal projecten en blockchains is de afgelopen exponentieel toegenomen maar er is momenteel nog geen efficiënte en vooral gedecentraliseerde manier om digitale assets tussen in het netwerk te verhandelen, cross-blockchain. Tegenwoordig moet de investeerder meerdere portefeuille downloaden en vertrouwen op het vaak centrale karakter voor hun financiële transacties. We hebben helaas in het verleden vaker gezien dat de centrale exchange niet waterdicht is en de oprichters er vandoor kunnen gaan met je valuta. Naast de ellendige identificatieprocedures die je moet doen, brengt dit ook veel risico’s met zich mee. Dit is ook één van de reden waarom we steeds vaker horen over DEX, of decentrale exchanges. Deze zijn niet nieuw, maar er is nog wel veel ruimte voor verbetering. 

Dit willen ze realiseren door blockchains te koppelen waarbij ze de transactiekosten laag willen houden. Afgelopen periode heerst er kritiek op Ethereum omwille van zijn te hoge transactiekosten. Hierdoor worden investeringen, zeker voor kleinere bedragen, minder aantrekkelijk. Wanchain wil deze kosten dan ook zo laag mogelijk houden zodat iedereen toegang heeft tot deze nieuwe financiële markt.

Naast het louter financiële karakter, wil Wanchain zich verder profileren in de wereld van decentralized finance. Ze maken ook gebruik van een platform waarbij je decentraliseerde applicaties kan bouwen, deze zijn een belangrijk onderdeel in de wereld en verdere ontwikkelingen van DeFi.

Hoe werkt Wanchain?

Wanchain (WAN) is een fork van de blockchain van Ethereum en maakt gebruik van Proof-of-Stake (POS). Een fork is een blockchain die zich afsplitst. Dit gebeurt omdat ze niet langer akkoord zijn met de huidige protocollen en het graag anders willen zien. Door middel van de blockchaintechnologie, kunnen ze deze protocollen niet wijzigen. Hierdoor onstaan forks van huidige blockchains. Forks zijn niet nieuw in de wereld van crypto, zo hebben we reeds verschillende forks van Bitcoin. Zo heb je naast Bitcoin (BTC) ook nog Bitcoin Cash en Bitcoin SV.

Tijdens de Initial Coin Offering in 2017, werd Wanchain gelanceerd als onderdeel van ERC20-tokens. Dit betekent dat de blockchain in 2017 was gebouwd op de blockchain van Ethereum. Deelnemers van de ICO werden dan ook beloond met deze ERC20-tokens. Toen een jaar later in 2018 het mainnet werd gelanceerd, werden alle ERC20-tokens aangepast naar de eigen blockchain van Wanchain.

Communicatieprotocol

In het huidige netwerk is communicatie tussen verschillende blockchains moeilijk. Het is mogelijk om je huidige token te verhandelen met tokens van een andere blockchain, maar met de nodige tussenstappen die je vaak ook nog eens relatief duur komen te staan met alle transactiekosten. Dit is uiteraard de eerste stap naar een netwerk waarbij je interactie wil tussen verschillende blockchains. Het biedt een manier om valuta en gegevens uit te wisselen tussen het netwerk van Wanchain en andere ketens uit het ecosysteem. Het communicatieprotocol beeft drie verschillende functionele modules:

Registratiemodule

Bij een transactie tussen verschillende netwerken, is het belangrijk om te bepalen vanuit welk netwerk deze transactie komt alsook welke digitale asset wordt overgedragen. Deze registratie houdt bij welke netwerken met elkaar communiceren en welke gegevens ze hierbij uitwisselen. Het verzamelt alle nodige informatie alvorens deze transactie wordt uitgevoerd.

Overdrachtsmodule

Dit is de effectieve overdracht die plaatsvindt in het netwerk. Nadat de registratie is voltooid, kan het netwerk overgaan tot de transactie. Deze bevestigt of de transactie kan doorgaan of wordt tegengehouden. Zelf spreken hier van een cross-chain-transactieverzoek.

Statusmodule

Nadat de overdracht is goedgekeurd of afgewezen, komen we in de statusmodule terecht. Deze bewaakt de status van de transactie. In principe gebeurt dit allemaal aan de hand van slimme contracten om deze transacties uit te voeren op een snelle en efficiënte manier.

Verificatie consensus algoritme

Wanchain (WAN) is actief op een Proof-of-Stake (POS) algoritme. Dit betekent dat je door middel van je eigen cryptomunten te staken hiervoor beloningen ontvangt. Het Proof-of-Stake model voorziet verschillende verificatienodes die het netwerk sturen en de transactiekosten opsplitsen:

Vouchers

Vouchers verifiëren de cross-chain transacties. Zij ontvangen een borg van de kosten voor die bepaalde transactie. In ruil leveren ze het bewijs dat de transactie heeft plaatsgevonden tussen het oorspronkelijke blockchain en de blockchain van Wanchain. Indien dit bewijs niet geldig is, zal de borg worden afgeschreven en kan de Voucher geen transacties meer autoriseren.

Validators

Validators registeren en verifiëren de transacties op de blockchain van Wanchain. In ruil krijgen ze hiervoor een deel van de transactiekosten.

Locked Account Generation Scheme

Het protocol van Wanchain gebruikt het Locked Account Generation Scheme om fondsen en keys voor transacties van alle partijen veilig te stellen. Ze doen dit op deze manier omdat het een tal van voordelen heeft, zoals meer stabiliteit en decentralisatie. 

Smart Contract Token Transaction Anonimiteit

We zien dat Wanchain (WAN) één van de eerste projecten is in het ecosysteem dat privacy opneemt in het gebruik van hun smart contracts. Je wil natuurlijk in een decentraal netwerk je anonimiteit bewaren en niet met je persoonlijke gegevens te koop lopen. Wanchain lost dit op door gebruik te maken van zogenaamde ringhandtekeningen en een éénmalig numeriek adres. Bij elke nieuwe transactie, wordt er een nieuw adres aangemaakt. In vele blockchain transactiemodellen zien we dat we een numerieke code hebben die gelijk staat aan een personificatie van een gebruiker. Hoewel deze numerieke code niet rechtstreeks iets zegt over de gebruiker, zou het via verschillende tussenstappen mogelijk zijn om te ontdekken wie de persoon is achter deze unieke code. Door bij elke nieuwe transactie je te voorzien van een nieuwe code, garanderen ze je anonimiteit te bewaren.

Een ringhandtekening is een manier om je privacy te waarborgen. Het mengt als het ware je eigen handtekening met een hele hoop andere, onbestaande handtekeningen. Hierdoor krijg je een pool van allerlei accounts inclusief handtekeningen, waarbij je niet kan nagaan welke handtekening al dan niet echt is, en bij welk account het überhaupt hoort. Hierdoor is het moeilijk om de daadwerkelijke afzender te benaderen of te ontdekken.

Roadmap

Blockchain

Het jaar 2020 was voor Wanchain een belangrijk jaar waarin ze grote stappen hebben gemaakt. De visie die ze beschreven in de whitepaper kreeg in 2020 vorm. Ze hebben met succes een gecentraliseerde cross-chain gelanceerd met Wanchain 5.0. Waarom 5.0? Wanchain blijft bezig met hun cross-chain technologie te herhalen en te optimaliseren. Deze is een essentiële technische prestatie waar ze in geslaagd zijn. In huidig jaar 2021 willen ze de focus verleggen van infrastructuur op laag niveau, naar het uitbreiden op een grotere schaal, namelijk het hele ecosysteem. Zo willen ze ketens uitbreiden die verbonden zijn met hun gedecentraliseerde technologie en verder innoveren in het platform voor hun dApps. Met verschillende blockchain ketens die reeds operationeel zijn, zijn ze ook steeds bezig met nieuwe openbare ketens en nieuwe activa te integreren. Zo staat de integratie van Ripple (XRP) op de planning, alsook Polkadot (DOT) en resterende ERC20-tokens.

Liquidity Mining

Een belangrijk onderdeel van een DeFi-infrastructuur is het voorzien van liquiditeit. Deze is afhankelijk van gebruikers die hun LP-tokens toevoegen aan de liquiditeitspool. Om ze hiervoor te belonen, krijg je beloningen. Wanchain gaat de samenwerking aan met wanFarm. Dit is een liquiditeits farming tool waarmee gebruikers hun tokens kunnen vergrendelen in deze pool en hiervoor beloond worden. Bekende voorbeelden zijn hierbij Uniswap’s UNI-V2 en PancakeSwap. WanFarm zal een strategische positie innemen om liquiditeit naar de delen van Wanchain’s DeFi-ecosysteem te leiden waar dit het meest nodig is. Een groot nadeel van deze liquiditeitspool is dat ze afhankelijk zijn van het aanbod in de huidige pool. Die kan resulteren in sterke volatiliteit en kan zeer snel veranderen. Daarom hopen ze op deze manier een stabielere pool te creëren die aantrekkelijk is voor veel investeerders.

Deze strategische positie zal er in de toekomst ook toe leiden dat meer gebruikers hun kansen zien in deze liquiditeitspool, wat resultaat in hogere beloningen. Het is een positieve cyclus die ontstaat waarbij liquiditeit verschaft wordt. Dit is essentieel in de wereld van DeFi om prijsstabiliteit te waarborgen en de investeringen voor gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Wanchain Koers

Concurrentie

Er zijn verschillende projecten in de cryptowereld die het financiële landschap willen veranderen. Met de ideologie van de crypto die zich afzet tegen het huidige geldsysteem, wil iedereen met zijn project de nieuwe financiële wereld veroveren. Net zoals vele, richt Wanchain zich op de hele financiële markt. Ze staan zelf voor een gecentraliseerde financiële interoperabiliteit waarbij ze de brug willen slaan tussen alle projecten in het crypto ecosysteem. Hiermee willen ze de strijd aan gaan met de complexiteit die de wereld van decentralized finance (DeFi) met zich mee kan brengen.

Denk maar aan dat je eerst een bepaalde token nodig hebt, om te kunnen investeren in een andere token. We zien al snel dat je helaas via een grote omweg, inclusief de vaak hoge transactiekosten, pas tokens kan kopen om een investering te doen. Als dit proces fout loopt, kan het zomaar zijn dat je je tokens kwijt bent. 

Naast Wanchain zijn er nog projecten die zich focussen op de financiële markt in het ecosysteem. Hierbij zijn Ripple (XRP) en Stellar (XLM) het meest vergelijkbaar. Met de focus op interoperabiliteit kan ICON ook gezien worden als een concurrent. Met Wanchain kan je ook gedecentraliseerde applicaties (dApps) bouwen, sommige beweren dan te zeggen dat op deze manier Ethereum ook beschouwd kan worden als rechtstreekse concurrent.

Conclusie

We zijn ons steeds meer bewust van het belang van decentralisatie in deze nieuwe financiële ontwikkelingen. Echter kan het een complex proces zijn om hierin te handelen omdat je met verschillende blockchains werkt die niet met elkaar kunnen communiceren. Wanchain is uniek omdat het de functionaliteit combineert om een heel financieel en decentraal ecosysteem te creëren. Het is ook één van de weinige projecten die gebruik maakt van deze ringhandtekening en éénmalige unieke adressen om anonieme smart contract aan te bieden. Ze maken de wereld van decentralized finance meer toegankelijk door middel van hun gedecentraliseerde financiële interoperabiliteit.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Garanties
 • Eerlijk Ondernemen
  Eerlijk ondernemen
 • Geverifieerde winkel
  Identiteit geverifieerd
 • Geschilbemiddeling
  Geschilbemiddeling
9,5
Reviews
 • 9,5
  users icon Top!