Educatie

Welke cryptowetgeving geldt er in Nederland, België en andere EU-landen?

Vergeleken met veel landen in de rest van de wereld is de regelgeving voor cryptocurrencies in de meeste landen in Europa erg gunstig of neutraal. Dit betekent dat je gemakkelijk Bitcoin of andere cryptocurrencies kunt kopen. Helaas geldt dit echter niet voor alle landen in Europa.

Er zijn namelijk ook landen die activiteiten in verband met cryptocurrencies verbieden. Wanneer je ooit naar het buitenland gaat en wilt weten hoe de wet- en regelgeving over cryptocurrencies in dat land eruitziet, ben je bij het juiste artikel aangekomen. We kunnen natuurlijk niet diep ingaan op de regels van alle landen in de EU, maar zullen dat wel doen over de meest bezochte landen.

Wat vindt de Europese Unie van crypto?

Tot dusver heeft de Europese Unie nog geen specifieke regelgeving met betrekking tot cryptocurrencies als Bitcoin, hoewel zij wel heeft bepaald dat zowel de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) als de belasting op goederen en diensten niet van toepassing zijn op omrekeningen tussen fiatvaluta en cryptocurrencies. 

Anderzijds zijn sommige belastingen (waaronder BTW/goederen- en dienstenbelasting) nog steeds van toepassing op transacties met crypto als betaalmiddel voor goederen en diensten, wat ze complexer maakt door de volatiliteit van cryptocurrencies.

Ook heeft de Europese Centrale Bank (ECB) verklaard dat de traditionele regulering van de financiële sector kan worden toegepast op crypto, aangezien bij de digitale munt geen traditionele financiële spelers (banken, etc.) betrokken zijn zoals bij fiatvaluta. De ECB classificeert cryptocurrency als een “converteerbare gedecentraliseerde virtuele valuta”. 

Hoe dan ook, sommige bedrijven in de Europese Unie vinden dat de bestaande regels moeten worden uitgebreid tot Bitcoin en andere cryptocurrencies. Sinds 2016 zijn er verschillende inspanningen geweest van het Europees Parlement om een taskforce te ontwikkelen en in stand te houden die toezicht houdt op digitale activa om witwassen van geld en terrorisme te voorkomen/uit te sluiten.

Europese landen die cryptocurrencies toestaan

De regels en voorschriften voor cryptocurrencies verschillen van land tot land. In de meeste Europese landen zijn cryptocurrencies legaal en aanvaarden veel handelaars betalingen in crypto. In Europa staan de meeste landen hun burgers en bezoekers toe om in cryptocurrencies te handelen. Dit zijn de volgende landen:

 • Nederland
 • België
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Oostenrijk
 • Duitsland
 • Kroatië
 • Tsjechische Republiek
 • Hongarije
 • Polen
 • Roemenië
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Zwitserland
 • Albanië
 • Belarus
 • Denemarken
 • Estland
 • IJsland
 • Finland
 • Litouwen
 • Noorwegen
 • Zweden
 • Bosnië en Herzegovina
 • Bulgarije
 • Griekenland
 • Italië
 • Portugal
 • Ierland

Nederland

Het is in Nederland toegestaan om cryptocurrencies te bezitten, erin te handelen en ermee te betalen. Toch ziet Nederland crypto niet als wettig betaalmiddel. Er zijn wel verschillende wetten in het leven geroepen om crypto te kunnen reguleren en controleren.

Zo is er niet heel lang geleden, in mei 2020, een nieuwe wet in dienst getreden die voorstelde dat verleners van cryptodiensten, zoals exchanges en wallets, zichzelf moeten registeren. Dit is verplicht om het witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te voorkomen. Deze registratie moet worden gedaan bij De Nederlandsche Bank (DNB), welke ook zal controleren of de geregistreerde bedrijven zich aan de wet- en regelgeving over crypto houden.

Omdat cryptocurrencies in de basis anoniem gebruikt kunnen worden, is het voor criminelen een makkelijk middel om geld wit te wassen of er criminele betalingen mee uit te voeren. Nu zullen gebruikers van crypto exchanges in Nederland zich volgens de KYC-procedure moeten registeren, wat betekent dat een exchange weet door wie en hoeveel geld er wordt verplaatst. Op het moment dat een verdacht persoon een betaling uitvoert, hebben inlichtingendiensten hier dus inzicht in.

Gebruikers van crypto zullen wel belasting moeten betalen over cryptocurrencies. Echter zit er wel een verschil in de hoeveelheid belasting die je dient te betalen. Op het moment dat je cryptocurrencies particulier bezit, dan betaal je hier belasting over in box 3. Je vermeld de waarde van je cryptocurrencies dan onder ‘Overige Bezittingen’. Dit doe je door het verschil in waarde tussen 1 januari en 31 december van het fiscale jaar te berekenen.

Op het moment dat je de cryptocurrencies in dat jaar hebt gekocht, en ze op 1 januari dus nog niet in bezit had, hoef je deze niet in box 3 te vermelden. Dit geldt overigens alleen voor mensen die cryptocurrencies bezitten voor ‘erbij’, en waarvoor het dus niet een volledige inkomstenbron is.

Voor actieve crypto traders gelden andere regels. Iemand die in crypto handelt als beroep, zal de inkomsten uit crypto moeten invullen onder box 1. Er zal dan 49,5% belasting over betaald moeten worden. Dit geldt alleen voor particuliere beleggers. Wanneer de cryptocurrencies namelijk in bezit zijn van een BV, moet er 16,5% of 25% belasting over betaald worden.

De winst die je behaald uit crypto mining hoef je niet aan te geven op de inkomstenbelasting. Er komen volgens de Belastingdienst veel kosten kijken bij crypto mining, waardoor het erg lastig is om aan te geven hoeveel winst er gemaakt is.

België

Het is in België toegestaan om crypto te bezitten, verhandelen en er betalingen mee uit te voeren of te ontvangen. Wanneer je naar België gaat, hoef je jezelf hier dus geen zorgen om te maken. Op het moment dat je en België woont, gelden er wel bepaalde regels waar je jezelf aan zult moeten houden.

Momenteel betaal je geen belasting wanneer je in België cryptocurrencies bezit, of er een betaling mee uitvoert. Het wordt officieel niet als betaalmiddel gezien, maar mag van de wetgeving wel als betaalmiddel gebruikt worden. Toch is het niet zo dat je nooit belasting over je cryptocurrencies hoeft te betalen in België. Dit is namelijk voornamelijk afhankelijk van de manier waarop je crypto gebruikt.

België kent geen vermogensbelasting. Volgens het FOD zijn mensen die cryptocurrencies hebben voor de lange termijn vrijgesteld van belastingen. Dit geldt voor mensen die niet actief iedere dag aan het handelen zijn, en het puur en alleen doen voor ‘erbij’. Maar wanneer behoor je tot deze categorie?

Thomas Spaas geeft aan dat mensen die een buy-en-hold strategie volgen zich geen zorgen hoeven te maken. Je koopt de munten dan immers voor de lange termijn, en dat zou de wetgever ook kunnen zien, omdat het naar de transactiegegevens kan kijken. Wanneer je geld gaat lenen om te kunnen crypto traden of aan leverage of margin trading doet, behoor je niet tot deze categorie, en betaal je dus wél belasting over crypto.

Wanneer je Belgische fiscus merkt dat je toch iets meer actief bent in crypto, word je als een particuliere belegger beschouwd. Hierbij wordt ook weer gekeken naar de intentie van een persoon. Je behoort tot deze categorie zodra je op korte termijn zo veel mogelijk geld wil verdienen met crypto, en ook dagelijks actief bent op crypto exchanges. Ook dit houdt een exchange allemaal bij, en daarom zou de fiscus theoretisch gezien kunnen bijhouden of iemand tot deze categorie behoort.

Mensen die als particuliere belegger worden beschouwd moeten de winsten in het fiscale jaar opgeven onder de categorie ‘Diverse Inkomsten’. Er zal ook 33% over de nettowinst van het fiscale jaar moeten worden betaald aan de fiscus. Ook wanneer je zowel voor de lange- als korte termijn belegt, behoor je tot deze categorie.

Dan hebben we nog de professionele crypto handelaren, die in crypto handelen als hun beroep. Je kunt in dat geval niet onder de fiscus uitkomen, omdat je (vrijwel) je gehele inkomen verdient door middel van crypto trading. Hoeveel belasting je moet betalen, hangt af van de hoogte van de verdiensten. Wanneer je minder dan 12.990 euro per jaar verdient, moet je 25% belasting betalen. Is het inkomen meer dan 39.660 euro per jaar, dan betaal je 50% belasting.

Spanje

Er is geen cryptocurrency-wet als zodanig in Spanje, aangezien cryptocurrencies in 2021 en 2022 nog buiten de controle en regulering van enig land vallen. Dit betekent echter niet dat er geen intentie is om specifieke wetgeving te creëren om de markt voor cryptocurrency en crypto te reguleren. Ondanks dat er nog geen wet is, kunnen cryptocurrencies zowel worden gekocht en verkocht in ruil voor andere cryptocurrencies als worden ingewisseld tegen echt geld.

Als er in Spanje geen wet is op cryptocurrencies, waar zijn ze dan gereguleerd? Zij doen dit door middel van de nieuwe wetgeving over de voorkoming van het witwassen van geld, die op 28 april 2020 is goedgekeurd en waarmee de vijfde Europese richtlijn over de voorkoming van het witwassen van geld in Spaans recht wordt omgezet.

Wat cryptocurrencies betreft, is deze nieuwe verordening vooral gericht op organisaties en bedrijven die diensten aanbieden met betrekking tot de uitwisseling of bewaring van cryptocurrencies. Dit kunnen we beschouwen als een eerste stap in de richting van de regulering van cryptocurrencies, die we concreet vorm zullen zien krijgen zodra het MiCA-voorstel is goedgekeurd.

Dit betekent dat deze bedrijven over gedocumenteerde mechanismen en procedures zullen moeten beschikken om hun cliënten te identificeren, zodat zij identificatiedocumenten zoals identiteitskaarten, paspoorten, aktes, etc. zullen moeten eisen, naargelang het om natuurlijke dan wel rechtspersonen gaat. Bovendien zal het bedrijf, in het geval van rechtspersonen, de werkelijke eigenaars van deze accounts moeten identificeren.

Er zal ook een register van cryptocurrency-operatoren worden opgericht bij de Bank van Spanje, waarin alle bedrijven of personen die cryptocurrency-diensten aanbieden in Spanje, alsook zij die vanuit Spanje opereren, zich zullen moeten registreren.

Frankrijk

Frankrijk is wereldkampioen in de regulering van cryptocurrency en streeft ernaar de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) naar de letter toe te passen, waarmee het vooruitloopt op toekomstige Europese regulering op dit gebied.

Op 4 april 2021 is immers decreet 2021-387 van 2 april 2021 “betreffende de strijd tegen de anonimiteit van virtuele activa en de versterking van de nationale strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme” (LCB-FT) bekendgemaakt.  

Dit decreet vervolledigt het Franse rechtskader dat van toepassing is op fondsenwerving via de uitgifte van tokens (Initial Coin Offering of ICO) en op de activiteiten van dienstverleners op het gebied van digitale activa (DASP’s) die zijn vastgelegd in de inmiddels beroemde Pact-wet van 2019 en in Ordonnance nr. 2020-1544 van 9 december 2020, die volgden op de ontmanteling in Frankrijk, in september 2020, van een financieringsnetwerk van de terreurgroep “Daesh” dat de overdracht van fondsen naar strijders in het gebied mogelijk maakte, door middel van transacties met digitale activa.

Op grond van deze regelgeving, die tot de strengste ter wereld behoort, zijn NSP’s, ongeacht of zij in Frankrijk zijn gevestigd of zich op de Franse markt richten, onderworpen aan de AML/CFT-verplichtingen die in de Monetaire en Financiële Code zijn vastgelegd, als zij hun cliënten de volgende diensten aanbieden:

 • Diensten voor uitwisselingen tussen digitale activa en wettige betaalmiddelen.
 • Bewaarnemingsdiensten voor digitale activa namens derden (wallets).
 • Diensten voor de omwisseling van digitale activa tegen andere digitale activa.
 • Handelsplatforms voor cryptocurrency.

Al deze spelers moeten zich dus laten registreren bij de Autorité des marchés financiers (AMF) voordat zij hun activiteiten in Frankrijk starten en moeten voldoen aan verplichtingen op het gebied van de beoordeling van de risico’s van BC-FT waaraan zij zijn blootgesteld. Maar ook het kennen van hun cliënten en de uiteindelijke begunstigden van hun cliënten, het samenwerken met inlichtingendiensten en het bevriezen van activa behoort hiertoe. NSP’s mogen met name geen anonieme rekeningen aanhouden en zullen moeten voldoen aan het KYC-procedure door de identiteit van hun cliënten nauwgezet te verifiëren, in het bijzonder hun bankidentiteit via een SEPA-overmaking.

In het decreet wordt ook gespecificeerd dat wanneer e-geld wordt gebruikt voor de aankoop van digitale activa, de uitgevers van e-geld ook onderworpen zijn aan de verplichten om onderzoek te doen naar klanten. Dit is niet het geval voor de aankoop van alle andere diensten/consumentengoederen voor een bedrag van minder dan 250 euro, waarvoor nog steeds een vrijstelling geldt. Het gaat er hier dus om de anonieme aankoop van digitale activa te verhinderen.

Bovendien wordt in het decreet gespecificeerd dat de vereisten voor het bevriezen van activa die in het bezit zijn van NSP’s, zullen worden gespecificeerd in komende wijzigingen van het algemeen reglement van de AMF, waardoor de Franse autoriteiten beter toezicht zullen kunnen houden op deze activa.

We kunnen dus stellen dat de regelgeving in Frankrijk erg streng is. Dat is niet raar, want het land heeft in het verleden veel problemen met terrorisme gehad. Het wil daarom ten alle tijden weten wie, hoeveel en waarvoor cryptocurrency gebruikt en verstuurd. Het is echter wel gewoon toegestaan om te betalen met cryptocurrencies, al wordt het niet als wettig betaalmiddel gezien.

Oostenrijk

Volgens de huidige wetgeving zijn alle virtuele valuta’s geen wettelijk erkende betaalmiddelen in Oostenrijk. Daarom worden zij andere niet-afschrijfbare activa genoemd. Gemerkte edele metalen, bijvoorbeeld goud, behoren ook tot deze categorie. Alle winsten uit de handel in of verkoop van cryptocurrencies worden vanuit juridisch oogpunt als inkomsten aangemerkt. 

Er is een belastingvrij bedrag van maximaal 11.000 euro voor neveninkomsten in Oostenrijk, maar het is belangrijk om alle transacties met cryptocurrencies te documenteren en ze te vermelden in de inkomstenbelastingaangifte, zelfs onder dit limiet. Dit schept de nodige rechtszekerheid in geval van een belastingcontrole en kan ook nuttig zijn als bewijs bij winstuitkeringen en controles op het witwassen van geld.

Als je cryptocurrencies langer dan een jaar aanhoudt, wordt dit niet langer als handel beschouwd en is de daaruit voortvloeiende winst belastingvrij voor particulieren. Hetzelfde geldt echter ook voor gerealiseerde verliezen, die na een jaar niet meer kunnen worden verrekend.

Wanneer je cryptocurrencies binnen een jaar inwisselt voor een product, een dienst, in euro’s of in een andere cryptocurrency, moet je de verwervingskosten vergelijken met de verkoopprijs. Een veelgebruikte methode hiervoor is de zogenaamde FIFO-boekhoudmethode, waarbij de oudste tranche het eerst wordt verkocht. In Oostenrijk kan in bijzondere gevallen zelfs een vrije keuze worden gemaakt om de belastingdruk te optimaliseren. Bovendien is er een vrijstellingslimiet van 440 euro voor speculatieve transacties.

Afhankelijk van het bedrag van het totale jaarinkomen kan het progressieve belastingtarief voor winsten uit speculatieve transacties voor particulieren oplopen tot 55%.

Om terugbetalingen en boetes te vermijden, raden bedrijven in Oostenrijk sterk aan om alle winsten uit de handel in cryptocurrencies, ongeacht het bedrag, ook op te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Het is volgens hen ook algemeen aanbevolen om je transacties op de verschillende exchanges altijd te documenteren om onverwachte problemen in verband met het bewijs van oorsprong te vermijden (mochten deze gegevens in de toekomst niet meer beschikbaar zijn). 

Of en wanneer er sprake is van een commerciële activiteit met cryptocurrencies hangt af van verschillende factoren en moet individueel worden onderzocht. Voor bedrijven die financiële diensten aanbieden die verband houden met cryptocurrencies, geldt sinds 10 januari 2020 ook een wettelijke meldingsplicht. Die moet worden ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten. De reden hiervoor zijn de AML5-richtsnoeren, die in heel Europa van toepassing zijn.

In Oostenrijk zijn er steeds meer bedrijven die zich met cryptocurrencies bezighouden en ook overheidsinstellingen houden zich steeds meer met het onderwerp bezig. Het nieuwe regeringsprogramma bevat ook diverse punten over blockchain en de ontwikkeling van virtuele munten.

Wanneer je in Oostenrijk bent, kun je in ieder geval zonder problemen gebruik maken van cryptocurrencies. Er zijn ook winkels en bedrijven die betalingen met cryptocurrencies ontvangen.

Duitsland

Duitsland wordt beschouwd als een pionier op de cryptocurrency-markt. Op basis van gegevens van 2019 weet 87% van de volwassen internetbevolking in Duitsland af van cryptocurrencies, 18% bezit ze en 9,2% heeft ze in het verleden in bezit gehad.

De crypto-adoptiesnelheid van het land kan als snel worden beschouwd in vergelijking met het gemiddelde. Een van de recente gebeurtenissen was dat de Stuttgart Stock Exchange, de op een na grootste exchange van Duitsland, zijn handelsplatform voor cryptocurrencies opende voor alle geïnteresseerde handelaren. Toegang tot crypto in Duitsland is vrij eenvoudig: gebruikers moeten ten minste 18 jaar oud zijn, inwoner zijn van Duitsland, onderdeel zijn van de Europese Economische Ruimte en een Duitse bankrekening hebben.

Potentiële beleggers kunnen kijken naar verschillende andere opties op de markt, waarbij www.bitcoin.de de populairste en grootste Bitcoin-exchange in Europa is, met meer dan 875.000 klanten. Duitsland telt ook in totaal 50 Bitcoin-automaten, vooral verspreid over München, Berlijn en Düsseldorf. Hier volgen enkele details over de vroege voorschriften in Duitsland:

 • Al in 2011 verklaarde de Duitse toezichthouder BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) dat Bitcoin en verwante cryptocurrencies rekeneenheden zijn die vergelijkbaar zijn met kunstmatige valuta’s en verklaarde dat Bitcoin geen wettige valuta is, maar wel kan worden gebruikt voor betalingen.
 • Het omwisselen van cryptocurrencies voor fiat (door de overheid uitgegeven valuta) en vice versa, het gebruik van cryptocurrencies voor betalingen en het minen van cryptocurrencies worden sinds februari 2018 in Duitsland als belastingvrije activiteiten beschouwd.
 • In 2019 heeft Duitsland de witwasrichtlijn op expansieve wijze ten uitvoer gelegd door cryptocurrencies in de bankwet te definiëren, waarbij cryptocurrencies in de definitie van financiële instrumenten zijn opgenomen (elektronisch geld en bepaalde monetaire activa zijn uitdrukkelijk uitgesloten). Ze introduceerde een nieuwe dienst genaamd “crypto custody” of “crypto depository business” en stond banken toe om cryptocurrencies te verkopen en aan te houden voor hun klanten.

Welke landen hebben crypto verboden?

Zoals eerder in dit artikel vermeld en opgesomd, beginnen veel landen over de hele wereld de waarde in te zien die cryptocurrencies voor hun economieën bieden. Bijgevolg worden er geleidelijk eigentijdse wetten uitgevaardigd om ze te reglementeren. De aanvaarding van cryptocurrencies, met name Bitcoin, heeft al plaatsgevonden. 

Sommige landen die het niet aanvaarden, zullen zeer waarschijnlijk uiteindelijk wel moeten volgen. Er zijn nog steeds landen die cryptocurrencies en Bitcoin als een bedreiging voor hun economie zien. Hier is een lijst van landen die Bitcoin hebben verboden:

 • Kyrgyzstan
 • Bolivia
 • Bangladesh
 • China
 • Iran
 • Nepal
 • Thailand
 • India
 • Denemarken
 • Ecuador
 • Marokko
 • Algerije

China is anders dan de andere landen, omdat het in een vrij lastige situatie bevindt. Eerst verbood China ICO’s, waarna er geruchten waren over een volledig verbod op mining, wat vervolgens ook gebeurde. Dat zou een enorme impact hebben gehad op de hele Bitcoin-blockchain, omdat er een groot aantal miners uit China komt.

De Bank van China beschouwt Bitcoin niet als geld en verbiedt de handel erin, maar het land is wel begonnen met de ontwikkeling van een eigen cryptomunt.

Conclusie

Wanneer je in Europa woont en naar een Europees land op vakantie gaat, hoef je jezelf dus geen zorgen te maken over de wet- en regelgeving van cryptocurrencies. Ieder land in Europa staat het gebruik van cryptocurrencies namelijk toe. De exacte wet- en regelgeving verschilt wel per land. Het gaat dan met name om de wetgeving over de belasting die je betaalt.

In Nederland betaal je pas belasting over crypto in box 3, wanneer je jouw voornaamste inkomsten niet uit crypto trading behaald. Wanneer je dit wel doet, vul je de inkomsten in box 1 in, waarna je een redelijk bedrag aan belasting zult moeten betalen.

België heeft ongeveer dezelfde regels. Mensen die niet actief in crypto handelen, hoeven hier nauwelijks tot geen belasting over te betalen. Wanneer mensen echter actief aan het handelen zijn in cryptocurrencies, moeten ze hier wel inkomstenbelasting over betalen.

Frankrijk is zonder meer het strengste land wanneer het aankomt op cryptocurrencies. Dit heeft ermee te maken dat het land slechte ervaringen heeft op het gebied van terrorisme, en daarom extra bang is dat cryptocurrencies gebruikt zullen worden voor de financiering van terrorisme. Gelukkig hoef je jezelf als toerist zijnde geen zorgen te maken in Frankrijk. Zolang je geen gebruik maakt van een Franse crypto exchange, zul je niks merken van deze strenge wetgeving.

Het zal overigens niet lang duren voordat er een algemene wet voor cryptocurrencies komt die voor alle landen in de EU geldt. De EU is namelijk al enige tijd bezig om te kijken of ze hier wetten voor kunnen opstellen. Ook is de ECB al geruime tijd onderzoek aan het doen naar de komst van een eigen stablecoin.

Please follow and like us:

Thanh Lanh Tran (1989) is de hoofdredacteur van Cryptokopen.nl , sinds 2006 actief op het internet.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *