Home » Blog » Wat is Dodo? Uitleg DODO koers en verwachting en alles wat je moet weten over DODO

Wat is Dodo? Uitleg DODO koers en verwachting en alles wat je moet weten over DODO

dodo-crypto

De wereld van DeFi is al lang niet meer zo onbekend als een aantal maanden geleden. Jonge investeerders vinden ook de weg naar verschillende DeFi-platformen. Toch zijn er belangrijke risico’s waar onervaren traders onvoldoende van op de hoogte zijn. Één van deze valkuilen is het gebrek aan liquiditeit wat kan leiden tot een impermanent loss. DODO is ook de eerste decentrale exchange dat een stabielere liquiditeit wil garanderen in de wereld van DeFi.

Wat is DODO?

DODO is een Chinese decentrale exchange (DEX) die on-chain liquiditeit voorziet. De slimme contracten zijn ERC20 en BEP20 tokens gevestigd op het netwerk van Ethereum én de Binance Smart Chain (BSC). Handelen op een decentralized finance platform werkt aan de hand van een automated market maker, beter bekend als een AMM. Een AMM werkt als een soort gedecentraliseerde exchange dat afhankelijk is van algoritme en liquiditeit om de prijs te bepalen van een bepaalde activa. Whales of grote investeerders hebben natuurlijk een te hoog aandeel in de liquiditeit, waardoor ze invloed kunnen uitoefenen op de prijs en deze laten stijgen uit eigen belang en andere investeerders achterlaten met een onvoorziene loss. Dit gecontroleerd laten stijgen en nadien verkopen met winst kennen we ook als een pump en dump scenario.

In tegenstelling tot andere DiFi-protocollen, werkt DODO via een unieke Proactive Market Marker (PMM). Het is hierbij de eerste DEX die gebruik maakt van dit nieuw algoritme.

Proactive Market Maker (PMM)

Het PMM-mechanisme is een algoritme dat het menselijk traden gaat nabootsen. Dit gebaseerd op een gemiddeld tradinggedrag van een doorsnee investeerder. Daarnaast gebruikt het orakels om data te verzamelen van accurate prijszettingen van bepaalde assets. Een orakel is een externe partij die door middel van smart contract informatie kan ophalen zoals prijsinformatie of gedetailleerde transactiegegevens. Zie hieronder de formule waarmee gehanteerd wordt.

p1

Het gebruik van een orakel stelt het mechanisme in staat om activiteiten van whales tegen te gaan. Er zijn verschillende manieren om een waarde van een digitale asset te analyseren. Ze kijken of een bepaalde munt al dan niet overpriced is en of de huidige prijs een realistische prijs is voor de munt. Dit wordt bepaald door te kijken naar het totale aanbod in de markt en de prijs per token. Zie hieronder de formule waarmee gehanteerd wordt.

Producten

SmartTrade

Het platform van DODO werkt aan de hand van SmartTrade, dit is een gedecentraliseerde dienst die gebruik maakt van verschillende liquiditeitsbronnen en deze vervolgens vergelijkt om de optimale prijzen tussen de assets te bepalen. Hierdoor heb je altijd een gebalanceerde prijszetting van je liquiditeitspools. Het protocol van DODO is gebouwd op Ethereum en de Binance Smart Chain en maakt het mogelijk om te handelen tussen willekeurige tokens op hetzelfde netwerk. De SmartTrade-functie onderzoekt op intelligente wijze de beste orderroutering uit de geaggregeerde liquiditeitsbronnen. Zo kunnen ze de handelaren de beste prijzen aanbieden en hebben ze enigszins zekerheid.

Crowdpooling

Crowdpooling is een samenstelling van ‘crowdfunding’ enerzijds en ‘liquidity pool’ anderzijds.

In deze DEX kunnen nieuwe projecten hun tokens gaan lanceren door deel te nemen aan deze crowdpooling. Nieuwe projecten kunnen in het platform ook een eigen token aanmaken. In de wereld van DeFi heerst vaak nog de wet van de sterkste en dus de persoon met het meeste kapitaal. Het creëren van een campagne kan developers helpen een zeer liquide handelsplatform te bieden waarbij de distributie op een gelijke manier verloopt zonder de mogelijkheid tot een frontrunning of tussenkomst van computergestuurde bots die de prijs kunnen beïnvloeden.

Een huidige AMM werkt aan de hand van een bondingcurve. De prijs van een activum stijgt volgens een deze bepaalde prijscurve naarmate het tokenaabod toeneemt. Wat echter altijd gebeurt, is dat de frontrunners deze tokens tegen een veel lagere prijs kunnen aankopen. Dit leidt tot grote prijsverschillen tussen deelnemers.

Crowdpooling is een manier om iedereen gelijke kansen te bieden om hun tokens beschikbaar te stellen voor een pool om zo bij te dragen aan de liquiditeit. Daarbovenop voorziet DODO een liquiditeitsbeschermingsperiode als extra zekerheid. Zo kunnen investeerders deelnemen aan liquiditeitscampagnes en zo projecten ondersteunen waar zij willen bijdragen.

Werking

Deelnemen aan een crowdpool is eenvoudig. Je bepaalt het aandeel van tokens dat je beschikbaar wil stellen aan het protocol. Een deel hiervan wordt gebruikt als crowdfunding voor het team. De overige tokens worden gebruikt om liquiditeit te voorzien. Deelnemen is flexibel van aard en je kan dus zelf bepalen hoeveel je beschikbaar stelt en voor welke periode.

Nadat deze crowdpool is afgelopen, worden automatisch nieuwe liquiditeitspools gecreëerd met het opgehaalde kapitaal en de bijhorende tokens. De liquiditeit die ontstaan is door de maker van de campagne, dus de investeerder die zijn activa momenteel beschikbaar heeft in de pool, kan niet geclaimd worden tijdens deze beschermingsperiode. Dit om de prijs te reguleren en impermanent loss te minimaliseren.

Impermanent loss, of toegankelijke verlies, is een verlies dat optreedt bij het verstrekken van liquiditeit. Dit gebeurt op basis van een tradingpair van twee verschillende digitale assets gebaseerd op een juiste verhouding zodat ze beide dezelfde waarde hebben. Wanneer één munt erg volatiel is ten opzichte van de andere, keldert de waarde waardoor je spreekt van impermanent loss.

Crowdpooling wordt gezien als nieuwe trend omdat het hierbij niet nodig is om de tokenvoorraad manueel te lanceren om tijdelijke liquiditeit te voorzien. Het is veel meer dan louter crowdfunding en geld inzamelen. Het directe eindresultaat na deze periode is een stabiel handelspaar met voldoende liquiditeit. Dit vormt een solide basis voor verdere toestroom van liquiditeit en distributie van de exchange.

Mining

Net zoals bij elke DEX kan je ook hier je tokens gaan minen. Door je tokens beschikbaar te stellen aan de exchange, krijg je hiervoor in ruil DODO-tokens. Sinds kort heeft de decentrale exchange ook een vDODO membership. Hierbij kan je DODO-tokens staken, waarbij je een vToken krijgt. Deze vTokens representeren de huidige waarde van je inzet. Momenteel krijg je als vDODO Member een APY van maar liefst 127,75%. Deze vTokens kunnen ook gemint worden tegen een waarde van 1 vDODO = 100 DODO.

DODO- Token ($DODO)

Governance

In DeFi zien we dat bijna elke token een governance functie heeft om het platform zo decentraal mogelijk te houden. Houden van DODO-tokens kunnen dus mee stemmen over de toekomst van deze DEX en de verdere ontwikkelingen. Eén token staat hierbij gelijk aan één stem. Hoe meer tokens je hebt, hoe meer zeggenschap je logischerwijs ook hebt in de toekomst van DODO.

Bij vDODO-tokens geldt hetzelfde principe. Deze tokens dient als een proof of membership in het loyaliteitsprogramma en geeft hem ook een reeks voordelen zoals het stemmen waarbij 1vDODO gelijk staat aan 100 stemmen.

De governance functie dat bestaat uit drie gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s): administratie, risicomanagement en verdienmodel. Elk van hen werken in harmonie met elkaar om de exchange in stand te houden.

Distributie tokens

DODO heeft een totale voorraad van 1 miljard tokens waarbij op moment van schrijven 115 miljoen van in omloop zijn. De voorraad werd als volgt verdeeld:

 • 15% is toegewezen aan het team van DODO
 • 16% is toegewezen aan investeerders
 • 1% werd voorzien voor de initiële liquiditeit
 • 8% werd toegewezen voor marketing
 • 60% gaat naar de community zelf.

Door het grotendeel beschikbaar te stellen aan de community, blijft de decentrale exchange gezond door het gebruik van de community leden. Dit is kenmerkend voor DeFi en is niet anders bij DODO.

Tokenomics V2

Met de upgrade van het platform naar V2 zullen er drie grote categorieën zijn. De handelaren die hun crypto komen swappen op het platform. De makers van de liquiditeitspool, dit zijn zij die hun activa beschikbaar stellen om liquiditeit te voorzien. En de liquiditeitsverschaffers die beloond worden met LP-tokens. De upgrade naar V2 komt vooral om de decentrale exchange open te stellen voor het grote publiek en ook om het platform voor iedereen operationeel te maken.

DODO voorziet een duidelijke koste efficiëntie om de voortdurende groei van het DODO- platform en de DODO-gemeenschap te bewerkstelligen. De waarde van deze token zal dan ook de motor zijn van de verdere ontwikkelingen van het ecosysteem.

Maar liefst 60% van de totale tokenvoorraad blijft in handen van de gemeenschap. Zelf zeggen ze steeds verder willen groeien en het onmogelijk is om van tevoren alle programma’s te plannen. Naarmate het platform verder zal groeien en ontwikkelen, zal de waardebepaling ook steeds complexer worden. Dit is ook één van de redenen waarom ze de upgrade hebben gedaan naar V2 om meer suggestie en feedback te krijgen van de community om zo doeltreffend te groeien.

Op moment van schrijven is er een total locked value (TLV) van bijna 205 miljoen en een tradingvolume van 156 miljoen. Deze zijn beide verdeeld over het mainnetwerk van Ethereum en het mainnet van de Binance Smart Chain.

Binance Launchpool

We weten inmiddels dat Binance ook zijn uiterste best doet om het DeFi-ecosysteem te integreren in de huidige omgeving van Binance, wat centraal is. Cz, de oprichter van Binance spreekt dan ook wel van CeDeFi: Centralized Decentralized Finance.

De DODO-tokens waren het 17de project dat werd gelanceerd op de Binance Launchpool. Hierbij kan je tokens staken in verschillende pools voor een bepaalde tijd, waarbij je als reward DODO-tokens ontvangt na afloop van deze periode.

 • BNB-pool: 641,710.8 DODO als beloning (60%)
 • bETH-pool: 320,855.4 DODO als beloning (30%)
 • BUSD-pool: 106,951.8 DODO als beloning (10%)

Deze launch vond plaats in februari 2021 gedurende een periode van 14 dagen. Na afloop heeft Binance verschillende tradingpairs beschikbaar gesteld voor handel op hun platform:

 • DODO/UDST
 • DODO/BUSD
 • DODO/BTC

Wat maakt DODO uniek?

De prijs is niet langer afhankelijk van de beschikbare liquiditeit. Traders kunnen gaan handelen zoals ze dit doen op een centrale exchange waarbij de prijs niet afhankelijk is van liquiditeit. DODO ziet zichzelf als één van de meest concurrerende liquiditeitsverschaffers omwille van hun lage transactiekosten en hun prijsstabiliteit door zijn PMM-algoritme.

De PMM verzamelt fondsen die overeenkomen zijn met de huidige marktprijzen om zo voldoende liquiditeit te creëren. DODO zal bij afwijking van deze prijzen, automatisch de marktprijzen aanpassen om arbitrage aan te trekken die zal helpen om de waarde stabiel te houden. Dit zorgt voor een gunstigere prijszetting, een mindere prijsverschuiving en vooral een verminderd risico op impermanent loss.

Veiligheid netwerk

Een gedecentraliseerd netwerk is vaker resistent tegen hacks omwille van het decentrale karakter en de governance-functie die in handen ligt van de community. De slimme contracten van DODO werden gecontroleerd in juli 2020 door Peckshield, een blockchain beveiligingsbedrijf. In het rapport stonden geen kritische zaken of bevindingen met een hoog risico.

Wel is het belangrijk om te melden dat wanneer een protocol slimme contracten heeft geïntegreerd, dat het steeds mogelijk is dat er een bug ontstaan in één van deze slimme contracten. Het is daarom altijd essentieel voor developers om secuur om te gaan bij het ontwerp van deze smart contracts. Helaas hebben we recentelijk gezien dat, ongeacht het verdict van de audit, DODO Dex werd aangevallen waarbij verschillende liquiditeitspools zijn leeggehaald. Dit werd mogelijk gemaakt door een bug in één van de slimme contracten. Er werden door middel van neptokens als het ware flitsleningen uitgevoerd, die dan geruild werden tegen de echte tokens. De decentrale exchange verloor hierbij in totaal 3,2 miljoen euro.

Volgens DODO zijn ze erin geslaagd om 1,89 miljoen hiervan terug te vorderen. Dit is een voorbeeld dat zelfs decentralized finance, dat wordt gerund door de community, geen vrijgeleide is voor een veilig netwerk zonder risico’s. De koers bleef redelijk ongeschonden tijdens deze aanval, wat meteen het nut van PMM bewijst.

Dodo (DODO) Koers

Conclusie

DODO is een innoverend in het DeFi ecosysteem omdat het de pijnpunten aanhaalt en hierop inspeelt door middel van aangepaste algoritmes. Wat veel investeerders tegenhoudt in de wereld van decentralized finance is onwetendheid over de risico’s van onder andere permanent loss. Door de aanpassing van AMM naar PMM innoveert DODO de wereld van DeFi. Hoewel het project nog relatief jong is, heeft DODO aangekondigd dat sinds april 2021 het project ook actief is op de Huobi Eco Chain (HECO). Is dit de revolutie die DeFi nodig heeft om verder te groeien? We gaan het zien in de toekomst hoe DODO zich manifesteert en verder groeit in het ecosysteem van decentralized finance!

 

 

 

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven