Home » Blog » Een domeinnaam op de blockchains – van DNS naar ENS

Een domeinnaam op de blockchains – van DNS naar ENS

Wanneer je op het internet een website bezoekt, dan maak je gebruik van een DNS. Dit is een systeem dat ervoor zorgt dat als jij een websiteadres invoert, de browser de juiste website weergeeft. Dit is namelijk minder makkelijk dan je misschien zou denken. Achter de schermen gebeurt er veel om de juiste website tevoorschijn te halen.

Tegenwoordig kennen we ook de blockchain. Hier kunnen we ook verschillende websites en applicaties bezoeken. Zij werken echter niet met een DNS. In plaats daarvan is er een speciale ENS die zorgt dat men kan navigeren tussen applicaties die op de blockchain staan. We leggen je in dit artikel uit wat ENS is, hoe het werkt en hoe je zelf een ENS-domeinnaam aan kunt vragen.

Maar voordat we je alles over ENS vertellen, gaan we je eerst vertellen wat DNS eigenlijk is.

Wat is DNS? 

DNS staat voor Domain Name System en is in 1983 bedacht door Jon Postel en Paul Mockapetris. Het is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de wereld van het internet. Elke internetprovider heeft zijn eigen DNS-servers, met IP-adressen die vaak de vorm hebben van een opeenvolging van getallen (194.158.122.10 bijvoorbeeld).

De DNS-server is een dienst met als belangrijkste functie het vertalen van een domeinnaam in een IP-adres. Eenvoudig gezegd fungeert de DNS-server als een directory die een computer raadpleegt wanneer hij via een netwerk toegang krijgt tot een andere computer.

Met andere woorden, de DNS-server is de dienst die het mogelijk maakt een IP-adres te koppelen aan een website (of een aangesloten computer of server), op dezelfde manier als een telefoonboek het mogelijk maakt een telefoonnummer te koppelen aan een naam.

Een domeinnaam (zoals ‘cryptokopen.nl’) wordt geregistreerd bij een zogeheten ‘registrar’, een bemiddelende organisatie tussen aanvragers (of houders) van domeinnamen en de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Dit is de non-profitorganisatie die verantwoordelijk is voor de wereldwijde toewijzing van IP-adressen via het domeinnaamsysteem.

Resolutie van de domeinnaam

Het Domain Name System werd opgezet om verschillende websites op een eenvoudiger manier te kunnen identificeren: het is een systeem van vertaling van IP-adressen naar adressen die op unieke wijze worden toegewezen aan elke machine die op het internet is aangesloten (IP-adressen zijn in zekere zin een soort van telefoonnummers). 

De vertaaloperatie wordt de ‘resolutie van de domeinnaam’ genoemd en moet perfect worden beheerst (net zoals een telefoonnummer moet resulteren in de totstandbrenging van de juiste communicatie). Het is de taak van de ICANN ervoor te zorgen dat de omzetting van namen soepel verloopt.

Wat is het verschil tussen gTLD’s en ccTLD’s? 

Het Domain Name System (DNS) is een gedistribueerde directory gebaseerd op een hiërarchische naamstructuur. De top van de hiërarchie is het zogenaamde ‘root domain’ (beheerd door de ICANN), waaruit vertakkingen ontstaan die de zogenaamde ‘top level domains’ (TLD’s) zijn. Voorbeelden van TLD’s zijn .nl, .com, .net, .be, etc.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gTLD’s (generic Top Level Domains: .com, .org, .net, .biz, .info, etc.) en ccTLD’s (countrycode Top Level Domains: nationale achtervoegsels zoals .nl, .be, .es, .id, .th, etc.) Uit de TLD’s ontstaan nieuwe takken, de zogenaamde “lower level domains” (bijvoorbeeld: mijndomein.nl).

Wijziging van registrat

Zodra een domeinnaam bij een registrar is geregistreerd, kan het zijn dat je de registratie wilt overdragen aan een andere registrar. Tijdens deze procedure blijft de informatie met betrekking tot de domeinnaam-IP-adresvertaling tijdens de overdracht behouden: elk risico van onderbreking van de dienstverlening wordt dus vermeden.

Wijziging van host

Je zult vaker van host willen veranderen, en je zult niet de registratie van de domeinnaam moeten overdragen, maar de bestemmingen van verzoeken naar die domeinnaam. Indien wij eigenaar zijn van een domeinnaam, worden wij vermeld als administratief contact voor deze domeinnaam die bij de registrar is geregistreerd. 

Namecoin voor Bitcoin (x.bit)

Een van de eerste crypto projecten die zich richtte op het maken van domeinnamen voor blockchains, was Namecoin. Alle miners die actief waren voor de blockchain van Bitcoin, waren ook actief voor Namecoin. Er hoefden dus geen extra miners bij te komen om Namecoin actief te kunnen houden. Dit maakt het een vrij duurzaam project.

Namecoin bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Dit is NameID en Dot-Bit DNS. NameID combineert een name samen met de OpenID. Dit is een protocol voor de authenticatie, en kan vergeleken worden met de blockchain-versie van een login venster. Hier moet je ook een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren, die aan elkaar gekoppeld moeten zijn.

Dot-Bit DNS kan gezien worden als de gedecentraliseerde versie van het telefoonboek. Toch is het gebruik van Namecoin een stuk lastiger dan hoe ICANN het op dit moment geregeld heeft.

In dit artikel zullen we niet dieper ingaan op Bitcoin. In plaats daarvan gaan we je meer vertellen over Ethereum Name Service, afgekort ENS.

Wat is de Ethereum Name Service (ENS)?

Ethereum Name Service (ENS) is oorspronkelijk een eenvoudiger Ethereum-adresstandaard, in de vorm van bijvoorbeeld ‘cryptokopen.eth’. Het doel was om deze adressen te kunnen gebruiken in verschillende Ethereum-applicaties, waarbij het idee was dat ze dan konden worden geaccepteerd en gelezen door de EVM (Ethereum Virtual Machine). Maar openbare adressen zijn niet de enige gegevenstypen die leesbaarder kunnen worden gemaakt. Smart contract adressen, smart contract ABI-codes en andere gegevens kunnen ook door ENS worden beheerd.

Ethereum Name Service wil de DNS (Domain Name Service) van het internet 3.0 worden. Het is dit DNS, bijvoorbeeld, dat je toegang tot CryptoKopen geeft door ‘cryptokopen.nl’ in je browser in te typen in plaats van 192.168.293.202.

Hoe werkt ENS?

ENS werkt met domeinen, zoals de domeinnamen van huidige websites. Deze domeinen zijn gekoppeld aan een Ethereum smart contract, en de eigenaar van het domein is de beheerder van de sub domeinen. Deze kan ze dus beheren, nieuwe creëren of doorverkopen. De hoofddomeinen zoals .eth of .test zijn speciale gevallen. De laatste heeft regels opgesteld die de aankoop van sub domeinen mogelijk maken. Het is met deze smart contracten dat je moet interageren om de eigendom van het domein van je keuze te verkrijgen.

ENS vertrouwt op een groot register om de status van alle domeinen die het beheert vast te leggen. Dit is technisch gezien een centraal smart contract dat een lijst bijhoudt van alle domeinen en affiliaties. Dit register zal drie belangrijke stukken informatie bevatten:

  • De eigenaar van het domein. Het kan een Ethereum gebruiker zijn, maar ook een ander smart contract dat de aangesloten sub-domeinen herverdeelt;
  • Waar het domein over gaat (ethereum adres, smart contract…);
  • De registratie van de vroegere en huidige status van het domein.

Zodra je eigenaar bent geworden van een domein, heb je toegang tot een aantal rechten over dat domein. Je kunt bijvoorbeeld het adres opgeven waarnaar het domein zal verwijzen, zoals een Ethereum adres. Je kunt ook het eigendom overdragen (verkoop, schenking…) aan een andere gebruiker of een smart contract. Tenslotte kun je gebruik maken van de sub domeinen van je eigendom, en er dus eigenaars voor opgeven.

Wat is de namehash?

Het gebruik van een domein als ‘cryptokopen.eth’ is voor het menselijk oog zeer eenvoudig, maar voor smart contracts is het dat veel minder. Om deze reden en om het middelenbeheer op de EVM te optimaliseren, werkt ENS alleen met 256-bit hashes. Hierdoor is het mogelijk om van tevoren te weten hoeveel karakters het smart contract moet verwerken. 

Namehash is een recursief proces dat een unieke hash genereert voor elk domein dat als geldig wordt beschouwd. ENS zal bijvoorbeeld de domeinnaam cryptokopen.eth behandelen als:

0x787192d109add0eefc5dfdedbf26b24e8d78e40378cc32aa956a2c1a012c3dec

Wat is het nut van een ENS-domeinnaam?

Het voornaamste nut van een ENS-domeinnaam is dat het makkelijker wordt om gebruik te maken van een applicatie, maar ook om geld over te maken naar een bepaalde wallet.

Wanneer je nu cryptomunten wilt versturen naar een wallet, zul je het wallet adres van de ontvanger moeten hebben. Dit is in de meeste gevallen een adres dat uit veel tekens en cijfers bestaat. Dit is een adres dat niemand zomaar zou kunnen onthouden, simpelweg omdat het veel te lang is.

Het is daarom een stuk handiger wanneer het wallet adres een adres zou zijn dat iedereen kan onthouden. Stel je eens voor dat jouw wallet adres je voor- en achternaam, plus geboortejaar is? Je kunt dit veel makkelijker delen met iemand die cryptocurrencies naar jou wil verzenden.

Ook voor ontwikkelaars van gedecentraliseerde applicaties (dApps) zal het een verademing zijn wanneer zij van ENS-domeinnamen gebruik kunnen maken. Het zal namelijk betekenen dat ze veel makkelijker gevonden kunnen worden door gebruikers van deze applicaties. Nu moeten zij vaak nog via een omweg bij deze applicaties komen.

Denk bijvoorbeeld aan een platform als Uniswap, waar je nu nog via een normale browser kunt komen. Dit is natuurlijk niet het oorspronkelijke idee van dApps. In combinatie met de opkomende dApp-browsers zijn ENS-domeinnamen dus een grote vooruitgang voor de blockchain technologie. 

Hoe kun je zelf een ENS-domeinnaam kopen?

Als je een ENS-domein wilt kopen, moet je deelnemen aan een speciale veiling. Hieronder staat in stappen uitgelegd hoe dat in zijn werking gaat.

  1. Als een gebruiker een domein wil kopen en het domein is beschikbaar, moet hij een veiling starten. De veiling duurt drie dagen, en gedurende deze periode is elke gebruiker vrij om een bod uit te brengen. De biedingen zijn vertrouwelijk, en dus blind ten opzichte van uw potentiële concurrenten.
  2. Zodra de periode van drie dagen voorbij is, begint het biedproces. De deelnemers hebben twee dagen om hun weddenschappen bekend te maken, anders zijn ze verloren. Als je inzet niet het beste is, wordt deze aan je geretourneerd minus de 0,5% vergoeding.
  3. Aan het einde van de tweede periode is de winnaar degene die de hoogste inzet heeft geboden. De winnaar zal echter slechts de waarde van het op één na hoogste bod hoeven te betalen. Hij zal dan een speciale transactie moeten uitvoeren om de eigendom van het domein te verkrijgen, en het verschil tussen zijn bod en de te betalen prijs te ontvangen.

Zodra je eigenaar bent van de domeinnaam, kun je deze gebruiken zolang je wilt. Wanneer je een domein voor ten minste een jaar in je bezit hebt, kun je deze doorgeven aan andere gebruikers. Het is dus niet mogelijk om domeinnamen op te kopen en direct door te verkopen als handel. Dit heeft ENS met een reden gedaan.

Korte ENS-domeinnamen te kopen

Het is belangrijk om te vermelden dat dit systeem betrekking heeft op domeinnamen van meer dan 7 tekens. Kortere domeinnamen zijn zeldzamer en meer gevraagd, en krijgen daarom een speciale behandeling. Deze domeinnamen zijn onderworpen aan speciale, langere en vaste biedingen. Neem de tijd om uit te zoeken wanneer domeinen worden geveild op basis van hun grootte. Dit kan namelijk ten alle tijden veranderen.

Daarbij is het ook belangrijk om te onthouden dat dit soort korte domeinnamen vaak een stuk duurder zijn dan de lange domeinnamen. Korte namen komen immers vaker vol, omdat ze uit minder tekens bestaan. Daarom is er ook veel vraag naar deze domeinnamen, wat de prijs doet laten stijgen. Het kan een goede beslissing zijn om nu al een domeinnaam vast te leggen, voordat meer mensen dit willen doen, en de prijs hierdoor zal stijgen.

Waar kan ik een ENS-domeinnaam kopen?

Je weet nu hoe het werkt om een ENS-domeinnaam te kopen. We hebben je nu nog niet uitgelegd waar je dit zou kunnen doen. Er zijn verschillende manieren om eens ENS-domeinnaam te kopen, welke hieronder staan uitgelegd. 

Registrar-domain

Met de speciale gedecentraliseerde applicatie genaamd ‘registrar-domain’, kun je je veilingen gemakkelijk beheren en heb je toegang tot de catalogi van beschikbare domeinen. Je zult eerst een verbinding moeten maken via een provider zoals Metamask, om vervolgens van deze functie gebruik te kunnen maken. Hier lees je hoe je zelf Metamask op kunt zetten [LINK].

De toepassing van de ENS-domeinen

Via de website ‘www.ens.domains’ kun je het domein van je keuze zoeken en er eigenaar van worden. Als je domein beschikbaar is, toont de site je de huurprijs voor de gewenste duur. Vervolgens reken je af met Ether, waarna je eigenaar bent geworden van de domeinnaam naar je keuze.

Hoe ziet de roadmap van ENS eruit?

ENS is van plan zijn ontwikkeling voort te zetten en meer en meer diensten aan zijn gebruikers aan te bieden. Dit doen ze in de eerste plaats door het panel van wallet die compatibel zijn met hun systeem voor de naamgeving van adressen, dat momenteel een twintigtal partners telt, uit te breiden. Maar ook willen ze dat doen door meer verschillende domeinen aan te bieden. 

Ze willen ook hun huidige beschikbare ‘text record’ met functies uitbreiden, zodat je een profiel gekoppeld aan een Ethereum smart contract adres kunt creëren. Hiermee kun je een soort virtueel visitekaartje op het Ethereum netwerk gebruiken. Deze functie bestaat al een paar maanden, maar onlangs werd een eenvoudiger hulpmiddel voor het beheren van je profiel onthuld. Uiteindelijk wil ENS de Gravatar van het Internet 3.0 implementeren.

Het zal niet alleen bij deze updates blijven. ENS heeft het doel voor ogen om Web 3.0 naar een volgend niveau te tillen, en daar zullen ze veel voor gaan doen. Je kunt er daarom vanuit gaan dat er nog veel aanpassingen gaan komen met ENS, om dit protocol steeds verder te verbeteren. Zo zal het ook steeds makkelijker zijn om te navigeren over blockchains als Ethereum.

De kans is ook groot dat andere blockchains in de nabije toekomst met zulke applicaties en protocollen komen. Zij zien ook in dat het belangrijk is om voor een goede gebruikersvriendelijkheid te zorgen. Gebruikers van blockchains en cryptocurrencies worden steeds kieskeuriger, en willen alleen gebruik maken van een blockchain zodra deze gebruikersvriendelijk is. Het gaat hen dan natuurlijk ook om de verwerkingstijd en transactiekosten, maar zeker ook om hoe makkelijk het is te navigeren binnen de blockchain.

Bonfida voor Solana (x.sol)

Solana is een blockchain die vaak samen met Ethereum genoemd wordt. Dit komt doordat Solana net als Ethereum smart contracts ondersteund. Hierdoor kunnen ontwikkelaars een eigen applicatie op Solana programmeren, die ze vervolgens binnen het ecosysteem kunnen laten draaien.

De laatste tijd neemt de populariteit en het gebruik van Solana steeds meer toe. Dit komt doordat veel mensen Solana zien als een blockchain die het ver kan gaan schoppen. Zo heeft Solana een lage verwerkingstijd, waardoor transacties razendsnel uitgevoerd kunnen worden. De transactiekosten liggen erg laag, waardoor mensen niet veel geld kwijt zijn om een transactie op de blockchain van Solana uit te voeren.

Eén applicatie die sinds kort op Solana draait, is Bonfida. Dit is eenzelfde service als ESN, maar dan voor de blockchain van Solana. Deze applicatie laat gebruikers een domeinnaam maken voor de Solana blockchain. Dit gaat ontzettend eenvoudig via het platform dat door Bonfida is ontwikkeld.

De werking van Bonfida is ongeveer hetzelfde als dat van ESN, alleen zijn alle protocollen en technieken dan ingericht voor Solana. Beide blockchains maken van andere technieken gebruik, waardoor zulke applicaties niet zomaar gekopieerd kunnen worden naar andere blockchains.

Waarom zijn domeinnamen voor blockchains belangrijk?

Je vraagt jezelf misschien af waarom dit soort domeinnamen nodig zijn. In eerste instantie lijkt het namelijk alleen maar een leuke toevoeging aan de blockchain, maar niets is minder waar. Het is namelijk erg belangrijk dat blockchains eigen DNS-systemen krijgen, zodat het mogelijk is om een wallet of smart contract een domeinnaam toe te wijzen. We zullen je uitleggen hoe dat precies zit.

Wanneer we willen dat blockchains, cryptocurrencies en dApps steeds vaker gebruikt gaan worden, is het nodig dat deze producten gebruikersvriendelijk zijn. Dit betekent dat ze zo makkelijk mogelijk in gebruik moeten zijn. Zo moet het bijvoorbeeld niet lang duren om een transactie uit te voeren, en mag het ook niet te veel geld kosten. Maar ook moeten gebruikers makkelijk kunnen navigeren over de blockchain. En dat kan dus met domeinnamen.

Mocht een blockchain niet gebruikersvriendelijk zijn, dan zal dit de adoptie van blockchains en cryptocurrencies tegenwerken. Uiteindelijk zullen dan ook de prijzen van cryptocurrencies achterblijven, omdat het aantal gebruikers niet meegroeit met de beoogde groei die iedereen graag had zien gebeuren.

Web 1.0 en Web 2.0

Een belangrijk onderdeel is Web 3.0. Dit wordt ook wel de nieuwe generatie van het internet genoemd, en komt voort uit Web 1.0 en Web 2.0. Laten we eerst eens wat dieper in deze begrippen duiken voordat we het verband tussen Web 3.0 en de domeinnamen uitleggen.

Web 1.0 is de eerste vorm van het internet, en bestaat eigenlijk alleen maar uit simpele websites waar informatie op wordt weergegeven. Dit soort websites zijn gebouwd met HTML en CSS, en hier kunnen gebruikers niet mee communiceren. Natuurlijk kunnen ze wel doorklikken naar andere pagina’s, maar daar houdt het toch echt wel mee op. Dit zijn natuurlijk niet de websites die je tegenwoordig nog tegenkomt.

Tegenwoordig zitten we namelijk midden in Web 2.0. Dit is een vorm van het internet waarbij mensen kunnen communiceren met elkaar op het web. Denk bijvoorbeeld aan websites als Facebook, Google en Twitter. Deze websites zijn een stuk geavanceerder dan Web 1.0 websites, waardoor er ook veel meer mogelijk is.

Internetbankieren is bijvoorbeeld ook een belangrijk onderdeel binnen Web 2.0. En wat dacht je van het afsluiten van een verzekering, of deelname aan een pokertafel door middel van een online gokwebsite. Het zijn allemaal websites die een stuk complexer werken, en ook een grote invloed hebben op onze economie. Zonder Web 2.0 zou de menselijke beschaving er niet uitzien zoals dat het nu doet.

Web 3.0

De laatste jaren zien we een nieuwe vorm van het internet. Dit is Web 3.0, en omvat de blockchain technologie. Blockchains zijn gedecentraliseerd, wat betekent dat de data niet bij een centrale partij is opgeslagen. In plaats daarvan wordt het bewaard op de duizenden computers die zijn verbonden aan het netwerk van de blockchain.

Gebruikers zijn hierdoor veel meer in controle over hun eigen data. Er is geen centrale partij meer die hun data ongezien door kan verkopen naar andere bedrijven, om er zelf geld aan te kunnen verdienen. In plaats daarvan kunnen alleen de eigenaren van de data bij hun data komen, omdat alles is beveiligd met cryptografie.

Wanneer we willen dat Web 3.0 daadwerkelijk even groot gaat worden als Web 2.0 nu is, dan is de gebruikersvriendelijkheid ontzettend belangrijk. Mocht deze niet goed zijn, dan zullen mensen voornamelijk blijven handen in Web 2.0.

Helemaal omdat veel mensen nog schrik hebben van blockchains en cryptocurrencies, is het extra belangrijk dat de gebruikersvriendelijk op orde is. Dit kan namelijk een overtuigende reden zijn voor zulke mensen om toch gebruik te gaan maken van de blockchain technologie, wat ook ten goede komt voor cryptocurrencies.

Domeinnamen zijn een stuk makkelijker en komen veiliger over dan wallet adressen die niemand kan onthouden. Daarom is het een goede vooruitgang dat blockchains bezig zijn met het invoeren van domeinnamen, om het zo makkelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor alle mensen die van de blockchain en zijn applicaties hierop gebruik willen maken.

Conclusie

Dat was het voor dit artikel over Ethereum Name Service, waarmee je je Ethereum wallet of smart contract een naam kunt geven met je eigen Ethereum domeinnamen. Is dit een stap in de richting van Internet 3.0, of is het meer een leuke bijkomstigheid? Hoe dan ook kan het de gebruikerservaring bij transacties verbeteren. Andere alternatieven voor ENS bieden dit soort dienst aan.

Zo heeft Bitcoin ook al Namecoin, waarmee het mogelijk is om een wallet adres een domeinnaam te geven. Hetzelfde geldt voor Solana, dat Bonfida heeft. Het is volgens ons een goede stap dat deze blockchains dit soort applicaties krijgt, omdat de gebruikerservaring zo een stuk beter is, waardoor blockchains veel beter en makkelijker gebruikt kunnen worden.

 

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven