Educatie

Arbitrum: Scaling voor Ethereum dApps – Complete Uitleg

Na verscheidene jaren van ontwikkeling is Arbitrum officieel gelanceerd. Meer dan 150 projecten hebben vervroegde toegang tot het ontwikkelingssysteem aangevraagd. De lancering ziet er veelbelovend uit. Als we kijken naar de problemen die worden opgelost door Arbitrum, kunnen we niet anders dan tevreden zijn.

In dit artikel zullen we je uitleggen wat Arbitrum eigenlijk is, hoe het werkt en welke problemen het precies oplost. We vertellen je ook meer over waarom Ethereum 2.0 deze problemen niet zelf kan oplossen, en het gebruik van Arbitrum hier dus voor nodig is.

Wat is Arbitrum?

Arbitrum is een technische oplossing die gebaseerd is op de onderliggende Ethereum-blockchain. Het is een ideale oplossing voor veel DeFi-applicaties of applicaties die openstaan voor het publiek, omdat het niet alleen gebaseerd is op een zeer betrouwbare onderliggende blockchain, maar omdat de technische oplossing ook het aantal transacties per seconde aanzienlijk verhoogt. Hierdoor kunnen de kosten die gepaard gaan met elke transactie aanzienlijk worden verlaagd.

Arbitrum is de tweede generatie van gedecentraliseerde applicaties (dApps) op basis van de Ethereum-blockchain. Het is een instrument dat wordt aangeboden aan gedecentraliseerde toepassingen om hen te helpen migreren naar een sneller en kostenefficiënter model. Ook is dit een noodzakelijke upgrade voor de goede werking van sommige gedecentraliseerde toepassingen.

In tegenstelling tot veel andere platformen, is Arbitrum niet verbonden aan een token, zoals bij Polygon, Solana of Optimism wel het geval is. Het project is namelijk gebaseerd op de onderliggende Ethereum-blockchain. Dit is dus een duidelijke garantie voor veiligheid op de lange termijn. De veiligheid van de Ethereum-blockchain is namelijk al lang bewezen. Het is de op een na grootste cryptocurrency ter wereld, en zal misschien de grootste worden wanneer het zijn migratie naar het Proof-Of-Staking (PoS) consensus algoritme voltooit. 

De Ethereum blockchain is dus een echte veiligheidsgarantie voor potentiële investeerders.

Dit is waarschijnlijk wat veel DApps aantrekt om op Arbitrum in te zetten. Door een gedecentraliseerde applicatie op deze blockchain te ontwikkelen, profiteert men van de veiligheid die met Ethereum wordt geassocieerd.

Bancor-gebruikers lijken verheugd te zijn over de komst op Arbitrum: zonder enige aanpassing van het smart contract heeft de inzet de kosten verbonden aan elke transactie met 270 verminderd. Niet raar dat ze hier blij mee zijn natuurlijk.

Het blijft niet alleen bij tevreden Bancor-gebruikers. Ook de gebruikers van de gedecentraliseerde Mcdex-applicatie hebben een 270-voudige daling van de transactiekosten ervaren. Hiervoor hoefde niks worden aangepast in de code van het project.

Wanneer we naar de website van de Arbitrum sidechain kijken, zien we dat dit project zeer ambitieus is. Het idee achter het project is om de gebruikers in staat te stellen in slechts enkele minuten een gedecentraliseerde applicatie te bouwen.

Het schaalbaarheidsprobleem

Het is voor niemand nieuws: de Ethereum blockchain is slachtoffer van zijn eigen succes. Inderdaad, de DeFi en NFT-ecosystemen trekken voortdurend nieuwe gebruikers naar Ethereum. Helaas is de huidige netwerkinfrastructuur niet in staat om deze toevoer van gebruikers optimaal te verwerken. 

Als gevolg daarvan ondervindt het netwerk aanzienlijke vertragingen bij de verwerking van transacties. Als gevolg van deze congestie zijn de kosten van een overdracht of interactie met een gedecentraliseerde applicatie de pan uit gerezen. Het is daarnaast ook nog niet eens zeker of Ethereum 2.0 dit probleem gaat oplossen. 

Laag 2-oplossingen

Daarom moesten de ontwikkelaars terugvallen op andere oplossingen om het congestieprobleem op te lossen. Onder deze oplossingen vinden we de zogenaamde tweede laag of laag 2-oplossingen.

Deze naam komt van het feit dat ze het mogelijk maken om transacties buiten de blockchain. Dit betekent dat ze transacties verplaatsen naar omgevingen buiten de blockchain van Ethereum die het mogelijk maken om transacties goedkoper en sneller te beheren, met behoud van de veiligheid die de hoofd-blockchain van Ethereum biedt. 

Om dit te doen, wordt een transactie die plaatsvindt op deze off-chain oplossingen daar geverifieerd en verwerkt voordat ze als batch op Ethereum wordt gepubliceerd. Hierdoor kunnen honderden transacties in één enkele transactie op de Ethereum-blockchain worden gepubliceerd.

Het Arbitrum-project is dus een zogenaamde off-chain oplossing. Het is ontwikkeld door het bedrijf Offchain Labs, en Arbitrum is gebaseerd op een technologie genaamd Optimistic Rollup. De oplossing wordt sinds 2015 ontwikkeld door Offchain Labs mede-oprichters Ed Felten, Steven Goldfeder en Harry Kalodner.

Met deze technologie zijn de drie partners erin geslaagd veel fondsen te werven. Eerder haalde het bedrijf 20 miljoen dollar op in een Serie A-ronde, gevolgd door een Serie B-ronde van 100 miljoen dollar, waarmee de totale waardering van het bedrijf op 1,2 miljard dollar kwam. Dit aantal is sindsdien alleen nog maar gestegen.

Het was even wachten tot de lancering van het Arbitrum netwerk op het Ethereum mainnet, wat een paar weken na de explosie van transactiekosten gebeurde. Bij deze gelegenheid werden verschillende DeFi-applicaties overgezet naar de oplossing die is ontwikkeld door Offchain Labs. Een van de specifieke kenmerken van deze oplossing is immers dat zij de uitvoering van smart contracts mogelijk maakt.

Onder deze toepassingen vinden we de reuzen van gedecentraliseerde multichain-exchanges, namelijk Sushiswap, Balancer, Curve en Uniswap. Het ecosysteem bestaat ook uit andere soorten applicaties, van NFT’s tot bruggen om fondsen naar andere blockchains over te dragen.

Ondanks een relatief rustige start kende Arbitrum hierna een sterke stijging van de populariteit, toen het aantal unieke adressen in 20 dagen tijd met een factor 100 toenam, van 1.500 tot meer dan 150.000. Tegelijkertijd was de TVL (bedrag aan crypto dat op de verschillende Arbitrum-protocollen is gestort) ook geëxplodeerd, en bereikte uiteindelijk op een all-time high van 1,81 miljard dollar. Deze waarde is sindsdien aanzienlijk gedaald, met name door de daling van de prijs van Bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies. Zie hieronder afbeelding van een 2 layer scaling.

Problemen met Arbitrum

In de praktijk zijn het de projecten Abracadabra, Sushiswap en Curve die de meeste cryptocurrencies aantrekken op Arbitrum en die de meerderheid van de TVL van de laag 2-oplossing uitmaken. In tegenstelling tot Ethereum, waar Uniswap ontzettend groot is, komt het hier pas op de zevende plaats.

Ondanks een succesvolle lancering en een groeiend momentum, ging niet alles goed voor Arbitrum. Zo kwam het in september 2021 slecht in het nieuws nadat het stabiliteitsproblemen ondervond, bijna op hetzelfde moment als de Solana blockchain (SOL).

In feite ging de Arbitrum netwerk sequencer offline voor ongeveer 45 minuten. Hoewel de middelen van de gebruikers hierdoor op geen enkel moment in gevaar kwamen, konden transacties gedurende deze periode niet worden gevalideerd. Dit geeft gebruikers natuurlijk niet heel veel vertrouwen.

“Arbitrum One bevindt zich nog in de bètafase, en we zullen ons best doen om de downtime tot een minimum te beperken. Maar, zoals we in onze lanceringsaankondiging hebben vermeld, willen we gebruikers waarschuwen dat verdere uitval mogelijk is tijdens deze eerste dagen,” aldus de publicatie vanuit Arbitrum, terugkijkend op het incident.

In de praktijk blijkt dat de sequencer de buitensporige toevloed van te verwerken transacties niet kon bijhouden. De projectteams hebben er echter op gewezen dat alleen de sequencer was getroffen, maar dat het netwerk bleef functioneren. 

“Aangezien de sequencer de enige is die transacties zonder vertraging kan indienen, zal een storing van de sequencer leiden tot downtime voor de gebruikers. Maar het Arbitrum-netwerk is bestand tegen langdurige storingen van de sequencer, en zelfs een permanente storing van de sequencer (als dat al mogelijk zou zijn) zou niet verhinderen dat de blockchain, na een vertraging, blijft werken”, zo luidt de conclusie van de publicatie. 

Waarom is Arbitrum de beste oplossing?

Laten we eens bespreken waarom Arbitrum de beste oplossing is voor het probleem dat we zojuist hebben besproken.

 1. Een 100% schaalbare oplossing

Ethereum is een zeer veilige oplossing, maar de capaciteit ervan is te beperkt (slechts enkele transacties per seconde). De wijdverspreide invoering van cryptocurrencies over de hele wereld vereist dat meer capaciteit op het netwerk wordt ondersteund. Momenteel genereert het creditcard-netwerk naar schatting gemiddeld 56.000 transacties per seconde.

Het mag duidelijk zijn dat blockchains over dit aantal heen moeten kunnen gaan, om te kunnen concurreren met monetaire systemen. De Arbitrum-sidechain biedt een antwoord op dit probleem. Arbitrum is een oplossing die de reken- en opslaglimieten van de onderliggende blockchain duidelijk overschrijdt.

 1. Zeer lage transactiekosten

De transactiekosten van Arbitrum zijn zeer laag: tot 50 keer lager dan op de eerste laag van het systeem. Arbitrum biedt lage opslagkosten voor berekeningen, ongeacht het aantal gebruikte bronnen.

Hierdoor wordt het veel aantrekkelijker voor mensen om cryptocurrencies te gaan gebruiken. Dit komt mede doordat het dan ook voor microtransacties gebruikt kan worden. Dit zijn aankopen van lage bedragen. Het probleem is vaak dat de transactiekosten hoger uitvallen dan de waarde van de transactie. Dit probleem doet zich dus niet voor bij Arbitrum.

 1. 100% automatische contractomzetting: sterke overdraagbaarheid

De omzetting van contracten gebeurt 100% automatisch. Je hoeft geen nieuwe computertaal te leren. Het instrument biedt technische documentatie om de integratie van nieuwe toepassingen te vergemakkelijken. De Arbitrum-tool zet jouw bestaande contracten om in Arbitrum-contracten. Arbitrum is dus 100% draagbaar. Het gereedschap werkt met Web3, Ethers en Go-Ethereum. Op die manier past de tool zich aan jouw systeem aan en hoeft je het front-end niet te herschrijven.

De overdracht van tokens tussen laag 1 en Arbitrum is 100% transparant en veilig. Je oude tokens worden volledig ondersteund door Arbitrum.

 1. Beveiliging

In tegenstelling tot andere tools die niet noodzakelijk dezelfde mate van veiligheid bieden als de onderliggende blockchain, is Arbitrum even betrouwbaar en veilig als Ethereum. Dit is vaak een groot probleem, omdat er steeds vaker smart contracts zijn die niet veilig zijn gebleken.

 1. Hoge mate van privacy

Als je op zoek bent naar smart privécontracten, dan is Arbitrum iets voor jou. De manier waarop het gereedschap werkt zorgt ervoor dat alleen de ontwikkelaars of validators van een sidechain je code kunnen zien. Transacties die op het netwerk worden uitgevoerd, zijn echter wel zichtbaar.

Het Arbitrum-project brengt ook een aantal uitzonderlijke ingenieurs samen. De oprichter en CTO van het tool is niemand minder dan Ed Felton, voorheen professor aan de prestigieuze Princeton University.

 1. Een goed voorziene technische documentatie

Ook niet geheel onbelangrijk is de documentatie van het project. Steeds vaker komen we scam-projecten tegen. Kenmerkend voor deze projecten is dat ze geen enkele documentatie publiceren. Ze doen echter wel verschillende beloften die ze vervolgens niet na kunnen komen.

Arbitrum publiceert veel documentatie over het project. Hierdoor kunnen we zeggen dat het een erg betrouwbaar project is. Daarnaast zorgt het er ook voor dat het project steeds verder ontwikkeld kan worden: iedereen kan namelijk een bijdrage leveren.

Is Arbitrum beter dan andere Laag 2-oplossingen?

Arbitrum heeft veel voordelen ten opzichte van andere Laag 2-oplossingen. Laten we eens kijken op welke gebieden Arbitrum beter is, zodat je begrijpt waarom dit project misschien wel de ideale oplossing is voor de schaalbaarheid van Ethereum.

Ten eerste publiceert Arbitrum niet de broncode van de smart contracts. Dit kan worden gezien als een voordeel of een nadeel. Wij zien dit als een onbetwistbaar voordeel, omdat het eigen ontwikkelingsprojecten bevordert. Deze vertrouwelijkheid is soms noodzakelijk om een niet-reproduceerbare broncode in stand te houden. Dit verbetert de veiligheid van de applicatie.

Een ander groot voordeel van de oplossing is dat de gedecentraliseerde applicatie ook haar eigen validators kan kiezen. De tool vereist slechts één eerlijke validator om de correcte werking van een gedecentraliseerde applicatie te garanderen. Dit is een voordeel dat andere Laag 2-systemen niet bieden. Alleen de validators die door de gedecentraliseerde applicatie zijn goedgekeurd, doen het werk om voor elk smart contract een consensus te berekenen en te vormen. Dit maakt een aanzienlijke verhoging van de contractdoorvoer en opslagcapaciteit mogelijk, aangezien de bandbreedte niet wordt beperkt door een consensus algoritme.

Arbitrum maakt de uitvoering van willekeurige smart contracts mogelijk, in tegenstelling tot de Plasma-oplossing. Het systeem is veiliger dan de Optimism-oplossing omdat het fraudebestrijdingssysteem op verschillende niveaus is gebaseerd. Ook is de tool compatibel met de Ethereum blockchain. Dit is natuurlijk een garantie van veiligheid voor de gebruikers.

Meer over Offchain Labs

Offchain Labs is een in New York gevestigd bedrijf dat Arbitrum ontwikkelt. Zoals we al eerder zeiden, haalde Offchain Labs 120 miljoen dollar op via een Serie B-ronde geleid door Lightspeed Venture Partners. Lightspeed mede-oprichter Ravi Mhatre was toegetreden tot de raad van bestuur van Offchain Labs als onderdeel van de deal. Aan de ronde werd deelgenomen door Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research en Mark Cuban.

Arbitrum verwerkt transacties op een sidechain die gebruik maakt van Optimistic Rollups technologie. Het neemt ze dan op in batches op het hoofdnetwerk van Ethereum. Projecten die Optimistic Rollups gebruiken voor hun tweedelijns netwerken moeten de geldigheid van hun transacties verifiëren en vervolgens de transactiegegevens publiceren op Ethereum. Als deze projecten opzettelijk of onopzettelijk een ongeldige transactie accepteren, kan deze door iedere Ethereum gebruiker worden aangevochten.

Arbitrum en Optimism, die beide Ethereum-schalingsoplossingen zijn, gebruiken Optimistic Rollups. Hun anti-fraude logica is echter anders. Optimism beperkt de grootte van smart contracts tot wat terug op Ethereum kan worden uitgevoerd.  Arbitrum stelt gebruikers in staat om smart contracts op te splitsen in verschillende delen en fraude te bewijzen op het niveau van een enkele contractinstructie.

De Arbitrum-oplossing is de eerste schaalbaarheidsoplossing ontwikkeld door Offchain Labs, maar het bedrijf werkt ook aan andere soortgelijke projecten. De 120 miljoen dollar aan nieuwe financiering zal het bedrijf volgens Goldfeder in staat stellen de middelen te verwerven en de investeringen te doen die nodig zijn voor zijn ontwikkeling: “We zullen het nieuw opgehaalde kapitaal gebruiken om ons team uit te breiden en zwaar te blijven investeren in R&D.”

Offchain Labs heeft momenteel een team van 14 mensen. De meerderheid van de toekomstige aanwervingen zal in engineering zijn, hoewel het bedrijf op alle gebieden rekruteert. Bovendien maakt deze financieringsronde Offchain Labs een nieuwe unicorn in de cryptosfeer gewaardeerd op $1,2 miljard. De totale financiering van het bedrijf staat momenteel op 124 miljoen dollar.

Tweedelijns schaalbaarheidsoplossingen zijn op dit moment nodig voor een Ethereum dat nog steeds de problemen van hoge transactiekosten niet kan oplossen, ondanks dat er al verschillende updates zijn uitgevoerd.

Kan Ethereum zichzelf niet opschalen?

Laten we eens terug naar de basis gaan. Want waarom is het voor Ethereum eigenlijk zo lastig om op te schalen? Er zijn namelijk ontzettend veel projecten die dit probleem willen oplossen. We zouden ons kunnen afvragen of het niet gewoon mogelijk is dat het probleem bij de wortels wordt aangepakt, en het door Ethereum zelf wordt opgelost.

Ethereum 2.0

Het probleem kan bij Ethereum aangepakt worden, en dat gebeurt ook al. De blockchain is namelijk bezig om over te stappen op Ethereum 2.0. Dit is de belangrijkste update die de blockchain tot nu zal krijgen.

Bij de lancering was Ethereum gebaseerd op een consensus algoritme dat vergelijkbaar was met Bitcoin, namelijk de Proof of Work (PoW). Dit was een logische keuze, aangezien het destijds het meest gebruikte en consensusmechanisme was.

Maar al in 2015, het jaar waarin het Ethereum-protocol werd gelanceerd, hadden de ontwikkelaars het idee van een overgang van Proof of Work naar Proof of Stake al in gedachten

Zo zei Vinay Gupta in 2015 al het volgende: “Proof of Work impliceert de inefficiënte omzetting van elektriciteit in warmte, Ether en stabiliteit van het net, en we zouden de atmosfeer graag niet meer opwarmen met onze software dan absoluut noodzakelijk is. Tenzij we koolstofcompensaties kopen voor elke gecreëerde Ether (is dat zo’n slecht idee?), hebben we een algoritmische oplossing nodig: de beruchte Proof of Stake.”

De beloften van Proof of Stake zijn dus talrijk: meer snelheid, efficiëntie en toegankelijkheid. Daarbovenop komt de weerstand tegen de kartelvorming van het mining-ecosysteem rond enkele centrale spelers – hoewel deze kartelvorming dan kan proberen over te schakelen naar de kant van de staker. Ethereum staat echter nog in de kinderschoenen. Als gevolg daarvan bleef de Proof of Work gehandhaafd en wordt de Proof of Stake uitgesteld tot een latere update: Ethereum 2.0.

Naarmate de jaren verstrijken, bereikt Ethereum zijn grenzen wat betreft de transactieverwerkingscapaciteit. Dit verschijnsel heeft gevolgen zoals een aanzienlijke verhoging van de vergoedingen of netwerkverlamming. In feite is het absoluut noodzakelijk het systeem te herdenken om het in staat te stellen meer gegevens te verwerken.

Ook zijn er aan het Ethereum 2.0 project in de loop der tijd andere technische verbeteringen toegevoegd, zoals sharding. De Ethereum Foundation publiceerde op 4 november de Ethereum 2.0 deposito-overeenkomst. Dit was de eerste steen in het gebouw dat deze update vertegenwoordigt. Dit markeerde echter niet de definitieve lancering van Ethereum 2.0, maar het begin van een reeks opeenvolgende updates, onderverdeeld in 3 fasen die zich over meerdere jaren zouden kunnen uitstrekken.

Fase 0: de beacon chain

Fase 0 is ingegaan op 4 november 2020 en vertegenwoordigt de eerste fase van de overgang naar Ethereum 2.0. In de praktijk is fase 0 de fase waarin de beacon chain wordt geïntroduceerd. De beacon chain is de centrale blockchain van het Ethereum 2.0 netwerk. De beacon chain heeft twee hoofdtaken:

 • Om het consensus systeem te verzekeren, namelijk Proof van Stake;
 • Om te zorgen voor synchronisatie tussen de shards.

Dus, zoals we net gezien hebben, is het de beacon chain die de overgang naar de Proof of Stake zal initiëren. Dit zal echter pas worden gelanceerd wanneer het depositocontract (het contract dat op 4 november werd ingezet) 524.288 ETH heeft gedeponeerd door 16.384 toekomstige validators.

Op zijn vroegst kondigden de ontwikkelaars aan dat de blokproductie op de beacon chain al op 1 december van start zou kunnen gaan. Dit werd uitgesteld. Het is iets dat we vaker zullen tegenkomen in de overgang naar Ethereum 2.0.

In werkelijkheid was de beacon chain niet van veel nut. Er was namelijk geen functionaliteit met betrekking tot overdrachten of smart contracts aanwezig. Deze chain had het alleen mogelijk gemaakt om Proof of Stake op Ethereum 2.0 te initiëren.

Fase 1: de shard chain

Zodra de beacon chain operationeel is, maakt fase 0 plaats voor fase 1, waarin de Shard-chain worden geïntroduceerd. Shard-chains hebben de bijzonderheid dat zij het mogelijk maken het netwerk op te delen in een groot aantal subnetwerken, die elk verantwoordelijk zijn voor de onafhankelijke verwerking van hun gegevens.

De toestand en gegevens van deze verschillende subnetwerken worden vervolgens gesynchroniseerd door de Beacon-chain, die als ruggengraat van het systeem fungeert en de consistentie van de gegevens garandeert.

Shards bieden vele voordelen, zoals het vergemakkelijken van de toegang tot volledige nodes door het verminderen van de noodzakelijke hardwarevereisten. Het kan ook het aantal transacties per seconde dat de blockchain kan verwerken, verhogen.

Fase 1 van Ethereum 2.0 zou naar verwachting in de loop van 2021 verschijnen, volgens informatie die werd gepubliceerd door de Ethereum Foundation. Ook hier werd vertraging opgelopen. Het duurde namelijk vrij lang voordat Fase 1 werd gelanceerd.

Fase 2: De Docker

Zodra de Shards zijn uitgerold en functioneel zijn, gaat Ethereum 2.0 de derde en laatste fase van zijn uitrol in, namelijk fase 2, getiteld “The Docker”. Deze laatste fase is de belangrijkste van de overgang. Zoals je misschien hebt gemerkt, was er geen sprake van Ethereum 2.0 in fase 0 en 1.

Tijdens de uitrol van fase 0 en fase 1 zullen Ethereum en Ethereum 2.0 in feite twee afzonderlijke parallel lopende blockchains zijn. Fase 2 heeft dus tot doel het “oude” Ethereum, vaak Ethereum 1.0 genoemd, te integreren in de nieuwe versie van Ethereum 2.0.

Om dit te doen, zal Ethereum 1.0 worden geïntegreerd in Ethereum 2.0 in de vorm van een Shard. Ethereum 1.0 zal dus een subnetwerk worden van Ethereum 2.0. Deze integratie zal het einde betekenen van Proof of Work voor Ethereum en de veralgemening van Proof of Stake.

Het is ook in deze fase dat overdrachten en alle logica met betrekking tot smart contracts op Ethereum 2.0 zullen worden geïntroduceerd, zoals de officiële website uitlegt: “Deze upgrade zal de andere shards vergelijkbaar maken met het mainnet: ze zullen transacties en smart contracts kunnen verwerken en niet alleen meer gegevens leveren.”

Deze laatste fase is gepland voor 2021/2022 volgens informatie gepubliceerd door de Ethereum Foundation. Nogmaals, alle vertragingen in de vorige fasen zullen ongetwijfeld leiden tot vertragingen in deze fase. Daarom is het belangrijk om deze informatie met een korreltje zout te nemen.

Conclusie

Arbitrum is een tool dat de invoering van een geavanceerder en sneller consensus algoritme bevordert. Een van de vele mogelijkheden is dat smart contracts niet opnieuw geschreven hoeven te worden. Hierdoor kunnen ontwikkelaars razendsnel zonder al te veel problemen overgaan op Arbitrum. Een andere functie is dat oprichters van een dApp zelf de validators kunnen kiezen.

Daarnaast lost het natuurlijk ook de problemen op waar Ethereum al lang tegenaan loopt. Voornamelijk de schaalbaarheid is een blok aan het been voor ’s werelds tweede grootste cryptocurrency. Dit resulteerde erin dat gebruikers ontzettend hoge transactiekosten moesten betalen aan het netwerk. Dat bevordert natuurlijk niet het gebruik van de blockchain.

Steeds meer projecten zijn geïnteresseerd in Arbitrum. Dit komt natuurlijk mede door het feit dat Ethereum 2.0 erg lang op zich laat wachten. Tot nu toe is iedere fase uitgesteld, waardoor de kans groot is dat de volgende fase ook wordt uitgesteld. Daarnaast is het nog niet eens zeker of de problemen wel écht worden opgelost met Ethereum 2.0. Tot die tijd kunnen we in ieder geval maken van Arbitrum, dat een mooie oplossing biedt voor de problemen van Ethereum.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Garanties
 • Eerlijk Ondernemen
  Eerlijk ondernemen
 • Geverifieerde winkel
  Identiteit geverifieerd
 • Geschilbemiddeling
  Geschilbemiddeling
9,5
Reviews
 • 9,5
  users icon Top!