Home » Blog » Wat is UMA? Uitleg en koers en verwachtingen en alles wat je moet weten over UMA

Wat is UMA? Uitleg en koers en verwachtingen en alles wat je moet weten over UMA

uma-crypto

Al jaren wordt Decentralized Finance (UMA) steeds populairder en belangrijker voor ons wereld. Er zijn tal van projecten die ertoe leiden dat het steeds makkelijker wordt om de centraliseerde financiële diensten over te zetten naar gedecentraliseerde financiële  diensten, wat we ook wel DeFi noemen. Ieder project pakt daarmee zijn ogen onderdeel binnen het grotere plaatje. Zo doet UMA (Universal Market Access) dat ook. Met hun protocol kunnen gebruikers synthetische tokens creëren die de prijs van vrijwel alles kunnen volgen.

Wat is UMA?

UMA, wat een afkorting van Universal Market Access is, is een protocol op basis van Ethereum waarmee gebruikers op maat gemaakte synthetische tokens kunnen creëren die de prijs van vrijwel alles kunnen volgen. Simpeller gezegd: met UMA kun je elk activum verhandelen met ERC-20 tokens zonder enige echte blootstelling aan het activum zelf.

Zo kan iedereen toegang krijgen tot activa die anders buiten zijn bereik zouden liggen. Het UMA-token wordt gebruikt voor het protocolbeheer en het prijsorakel.

Maar waarom is UMA zo belangrijk?

Omdat het een wereld van mogelijkheden opent voor Decentralized Finance (DeFi). Je kunt bijvoorbeeld een DAI in de Compound deponeren zodat anderen het kunnen lenen, waardoor je een bepaalde hoeveelheid rente per jaar verdient. Wanneer je dit doet, ontvang je DAI-tokens die rente opleveren.

Aangezien je met UMA vrijwel elk activa als onderpand kunt gebruiken, kun je een DAI als onderpand gebruiken om synthetische tokens te slaan die bijvoorbeeld de prijs van goud vertegenwoordigen. Je zou dan een synthetisch token kunnen creëren dat niet alleen de prijs van goud volgt, maar ook 10% rente per jaar oplevert via de DAI die is vergrendeld. Om UMA goed te begrijpen, moeten we eerst een paar kernbegrippen doornemen.

Wat zijn derivaten?

In de financiële wereld is een derivaat een contract tussen twee partijen betreffende een activum, waarbij geen van beide partijen het activum hoeft te bezitten of te ruilen. In plaats daarvan wordt op de dag dat het contract afloopt een bepaalde hoeveelheid onderpand (gewoonlijk een fiat) geruild, op basis van de huidige prijs.

Op de oude markten zijn derivaten voorbehouden aan geaccrediteerde en institutionele beleggers omdat het procedurele en juridische kader voor de totstandkoming en handhaving van derivatencontracten ongelooflijk ingewikkeld en duur is.

Wat doet het UMA-protocol?

UMA zet derivaten voor het blok van de blockchain. Het creëert een synthetisch token voor het activum wanneer voldoende onderpand is gestort. Dan creëert de voorwaarden van het contract voor het uitgegeven token en dwingt deze af met behulp van financiële prikkels.

In plaats van een koersorakel te gebruiken om te bepalen wanneer een uitgever van tokens ondergekocht is (niet genoeg fondsen heeft om de tokens die hij uitgeeft te garanderen als gevolg van een prijswijziging), krijgen gebruikers van UMA financiële prikkels om uitgevende instellingen van tokens waarvan zij menen dat zij ondergekocht zijn, te identificeren en te liquideren.

Vreemd genoeg beschouwt UMA het gebruik van orakels als een van de grootste problemen van het DeFi, hoofdzakelijk omdat zij vatbaar zijn voor mislukkingen tijdens financiële gebeurtenissen van het type “zwarte zwaan” (b.v. een plotselinge crash als gevolg van een virus) en omdat zij gemanipuleerd kunnen worden als er genoeg geld op tafel wordt gelegd om een orakel te corrumperen. In plaats daarvan gebruikt UMA haar orakel alleen om geschillen met betrekking tot liquidaties te beslechten (en dergelijke geschillen zijn bedoeld om zeldzaam te zijn).

Wat zijn synthetische tokens?

Synthetische tokens kunnen vrij moeilijk te begrijpen zijn. Gelukkig geeft één pagina van de gedetailleerde documentatie van de UMA wat waarschijnlijk de beste definitie is: “Synthetische tokens zijn gegarandeerde [ERC-20] tokens waarvan de waarde fluctueert op basis van de referentie-index van het token. Synthetische tokens zijn in wezen derivatencontracten op de Ethereum-blockchain (of een ander smart contract).

Deze tokens hebben 3 kenmerken:

  • Ze hebben een prijsaanduiding (verwijst naar de prijs van een extern activum)
  • Ze hebben een vervaldatum (datum waarop het contract wordt afgewikkeld).
  • Ze hebben een onderpandvereiste (dat kan variëren, maar moet minstens 120% van de waarde van de uitgegeven tokens zijn, bv. om 100 USD aan synthetische gouden tokens uit te geven, zou u 120 USD aan geblokkeerde cryptografie als onderpand nodig hebben).

Hoe werkt UMA?

Hoewel UMA conceptueel complex is, is de werking ervan verrassend eenvoudig te begrijpen. De kern van UMA wordt gevormd door drie elementen: haar kader voor het creëren van synthetische tokencontracten (lees: derivaten) op de blockchain (Token Facility), haar dataverificatiemechanisme (DVM, lees: orakel) en haar governanceprotocol.

De UMA Token Facility

Token Facility verwijst naar het smart contract op de UMA dat de creatie van synthetische tokens als een activa mogelijk maakt. Iedereen kan een smart contract in het kader van de tokenfaciliteit creëren door de 3 kenmerken (prijsidentificator, vervaldatum en naleving van de minimumgarantie-eis) te definiëren. De entiteit die het smart contract voor synthetische tokens maakt, wordt de “Token Facility Owner” genoemd.

Op dit punt kan elke andere gebruiker deelnemen aan het smart contract om extra tokens uit te geven door onderpand te storten. Deze deelnemers worden “token sponsors” genoemd. Bijvoorbeeld, persoon A (Token Facility Owner) creëert een smart contract om synthetische gouden tokens te creëren en deponeert het benodigde onderpand.

Persoon B (sponsor van het token) denkt dat dit synthetisch gouden token waardevol kan zijn en wil er zelf ook een paar uitgeven, dus stort hij een onderpand om er meer uit te geven.

Mechanisme voor gegevensverificatie (DVM)

In tegenstelling tot andere DeFi-protocollen, vereist UMA geen constante stroomvoorziening om het protocol te laten werken. Daarom worden zowel UMA als haar DVM omschreven als “onbetaalbaar”.

In andere protocollen, zoals Aave, worden orakels gebruikt om leners te liquideren als zij niet voldoende verzekerd zijn door de prijs van hun onderpand voortdurend te controleren (liquidaties worden vaak veroorzaakt door een plotselinge daling van de USD-prijs van hun onderpand). Dus hoe weet je of een synthetisch token goed beveiligd is in de UMA?

In plaats van voortdurend de prijs te controleren van activa die als onderpand zijn geblokkeerd, moedigt de UMA zijn tokenhouders aan om voortdurend te controleren of de emittent van dat token naar behoren is gegarandeerd. Om dit te doen, controleren ze de hoeveelheid onderpand die geblokkeerd is in het smart contract (aangezien alles natuurlijk publiekelijk zichtbaar is op Etherscan) en doen dan een eenvoudige berekening om te zien of nog steeds aan de onderpandseis wordt voldaan. Indien dit niet het geval is, kunnen zij (of iemand anders) om de liquidatie van een deel van de zekerheden van de emittent verzoeken.

De eigenaar van de tokenfaciliteit kan het liquidatieverzoek aanvechten. Hij kan dan een obligatie (in UMA-tokens) in het spel brengen om een mededinger te worden en een beroep doen op het DVM-orakel om het geschil op te lossen door de prijs van de garantie te verifiëren.

Indien de DVM vaststelt dat de vereffenaar (degene die om de vereffening heeft verzocht) een onjuist verzoek heeft gedaan, wordt de vereffenaar gestraft en de dissident beloond met deze boete. Als de dissenter zich vergist, verliest hij of zij zijn of haar zekerheid en verkrijgt de vereffenaar alle smart contract zekerheid voor dat token.

Hoe werkt de DVM aan de UMA?

UMA is zich er meer dan van bewust dat er geen rechtsstaat bestaat in de wereld van cryptocurrencies. Hierdoor zijn veel elementen erin onderhevig aan corruptie, inclusief orakels. Om de mogelijkheid van corruptie tegen te gaan, hanteert UMA een eenvoudige maatstaf: de kosten van het ongeldig maken van het orakel moeten altijd groter blijven dan de potentiële winst die daarmee kan worden gemaakt.

Wat is de UMA cryptovaluta?

UMA is een ERC-20 token dat wordt gebruikt om het UMA-protocol te besturen en om te stemmen over de prijs van een activum wanneer het DVM-orakel wordt opgeroepen om een onderpand liquidatieverzoek te betwisten.

Hoewel de initiële voorraad 100 miljoen dollar bedroeg, heeft het geen strikte limiet en kan het inflatoir of deflatoir zijn, afhankelijk van twee elementen: de hoeveelheid waarde die momenteel in het protocol zit (aangezien hoe meer tokens er zijn, hoe meer het token wordt gekocht en verbrand), en de hoeveelheid UMA die wordt gebruikt om te stemmen in het protocol (aangezien er een inflatie is van 5% van de tokens die worden gebruikt om te stemmen).

Wallets voor UMA

Het goede aan DeFi tokens zoals UMA is dat, hoe complex ze ook zijn, het altijd makkelijk is om ze op te slaan, omdat het bijna allemaal ERC-20 tokens zijn die gebouwd zijn op Ethereum. Omdat dit de bekendste en meest gebruikte token is, is er geen enkele wallet die deze tokens niet ondersteunt. Dat werkt dus zeker in het voordeel van UMA.

Je kunt jouw UMA-tokens dus in bijna elke wallet opslaan die Ethereum tokens ondersteunt. Vervolgens heb je de keuze tussen hot wallets en cold wallet. Populaire cold wallets voor de UMA-tokens zijn Trezor en Ledger. Deze wallets zijn een stuk veiliger dan hot wallets, helemaal wanneer je grote hoeveelheden UMA wilt opslaan. Populaire hot wallets voor UMA zijn Exodus, Atomic Wallet en natuurlijk Metamask, de populaire web wallet die gebruikt wordt om te communiceren met DeFi protocollen.

Analyse van de prijzen van UMA

UMA heeft hetzelfde prijsmodel als de meeste DeFi tokens. Kort na zijn debuut op Uniswap, bereikte het UMA-token een prijs van ongeveer $1,50 USD waar het tot eind juli bleef. Dat is dus redelijk normaal voor DeFi tokens.

Enkele dagen nadat UMA zijn “return dollar” introduceerde, bereikte de prijs bijna 5 USD, en begon aan een parabolische race die eindigde op bijna 28 US-dollar. Sindsdien is hij teruggevallen tot ongeveer 20 dollar.

Routekaart van UMA

Het lijkt erop dat mensen niet veel aandacht besteedden aan UMA totdat het minder dan een jaar later, in maart 2019, een verhandelbaar token creëerde dat de 500 grootste Amerikaanse aandelen vertegenwoordigt. Eind 2019 publiceerde UMA zijn protocol waarmee iedereen een token kan creëren dat een echt activa vertegenwoordigt. In mei 2020 haalde UMA de krantenkoppen met de publicatie van zijn eerste “onbetaalbare” synthetische token, ETHBTC genaamd, dat de prestaties van ETH ten opzichte van BTC bijhield.

Twee maanden later onthulde UMA een performance token genaamd yUSD. Net als een stabiele munt fungeert de yUSD in feite als een lening met een vaste rente en een vaste looptijd. In tegenstelling tot USDT-leningen van een platform als Compound, waar de rente variabel is en de terugbetalingstermijn onbepaald.

Hoewel er geen toekomstig stappenplan lijkt te zijn voor UMA, is een notering op Coinbase nu aanstaande. Dit komt niet als een verrassing, gezien het feit dat Hart Lambur studeerde met de mede-oprichter van Coinbase, Fred Ehsram. Coinbase Ventures is ook een van de eerste investeerders in het UMA-project.

Hoewel het twijfelachtig is of UMA als een DAO kan worden beschouwd (de documentatie van UMA lijkt dit in het begin ook niet te beweren), zijn UMA-houders degenen die hoogstwaarschijnlijk het laatste woord zullen hebben over de richting van het protocol. Het feit dat er nog 14,5 miljoen tokens gereserveerd zijn voor toekomstige verkopen, samen met de v1 aanduiding van UMA’s DVM, suggereert dat UMA nog veel meer in het verschiet kan hebben.

De opkomst van Decentralized Finance

UMA  is een pilaar van Decentralized Finance. In wezen maakt UMA de handel in financiële activa buiten het traditionele financiële systeem mogelijk, en neemt het de noodzaak weg van een vertrouwde derde partij voor de handel.

Nu het vertrouwen in het traditionele financiële systeem sinds de financiële crisis van 2008 in een snel tempo afbrokkelt, is gedecentraliseerde financiering een concept dat op het punt staat te exploderen. Het goede nieuws is dat UMA een van de grote spelers op dit gebied is. De geleidelijke overgang van de wereld naar gedecentraliseerde financiering zou er dus voor moeten zorgen dat de UMA op middellange en lange termijn gestaag vooruitgang boekt.

Uma koers en verwachting

 

Is het mogelijk om UMA te kopen?

Als je UMAs wilt kopen, zijn de beste opties, zoals te verwachten valt, gedecentraliseerde exchanges zoals Uniswap en Balancer.  De beste gecentraliseerde beursalternatieven zijn Coinbase, OKEx en Poloniex. De liquiditeit van de laatste twee lijkt twijfelachtig, wat betekent dat je nog steeds een premie zou kunnen betalen om daar te kopen als gevolg van de geringe diepte van de orderboeken. Sinds February 2021 kun je nu ook UMA kopen op Bitvavo. Vul hieronder in hoeveel UMA je wilt kopen op Bitvavo!

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven