Educatie

Wat is het verschil tussen de cryptomarkt en traditionele aandelen?

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de aandelenmarkt en cryptovaluta? Als je een liefhebber bent van cryptocurrency’s en de basis kent van hoe de aandelenmarkt werkt, heb je waarschijnlijk gemerkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen deze twee werelden.

In beide gevallen is het mogelijk roerende goederen te kopen en door te verkopen, winst te maken en in diverse projecten te investeren. In beide gevallen is het noodzakelijk om informatie aandachtig te lezen en zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Het IPO- en ICO-systeem

Wanneer een onderneming besluit naar de beurs te gaan, voert zij een zogeheten Initial Public Offering (IPO). Het is een fondsenwerving die de onderneming in staat stelt haar projecten te financieren door in ruil aandelen aan te bieden.

IPO’s zijn over het algemeen slechts toegankelijk voor een beperkte groep mensen en zijn sterk gereguleerd. Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, voor een individu om aan een dergelijke fondsenwerving deel te nemen.

In de wereld van de cryptocurrencies spreekt men eerder van een Initial Coin Offering (ICO), wat vertaald kan worden als een introductie op de markt. Dit maakt ook de financiering van het (de) project(en) met betrekking tot deze cryptocurrency mogelijk en biedt in ruil daarvoor aan de kopers tokens.

ICO’s zijn voor iedereen toegankelijk, behalve voor een paar landen zoals de Verenigde Staten of China, die hun burgers verbieden eraan deel te nemen (met een eerder matig succes). Tokens worden meestal gekocht door te betalen met andere cryptocoin zoals Ethereum of Neo.

Deze manier van fondsenwerving is weinig tot niet gereglementeerd. Er hebben al veel frauduleuze ICO’s plaatsgevonden, met als enig doel het geld te stelen dat naïeve mensen hadden besloten in het project te investeren.

Tokens en aandelen

In de wereld van cryptocurrencies zijn er verschillende soorten tokens. Enerzijds zijn er de utility tokens, die gebruikers toegang bieden tot een specifieke dienst. Anderzijds zijn er de zogenaamde “security tokens” en “equity tokens”:

Aandelen tokens, die ook gewoon security tokens worden genoemd, zijn in feite een aandeel van het bedrijf in kwestie, omgezet op de blockchain. Het token is, om het anders te zeggen, een cryptografische voorstelling van een aandeel dat gerelateerd is aan het bedrijf dat het heeft uitgegeven. Het geeft dus stemrecht op de algemene vergaderingen van de genoemde vennootschap, net als een aandeel van een vennootschap dat via de beurs is verworven.

Een token biedt dus niet daadwerkelijke rechten. De rechten zijn beschreven op de blockchain, en niet per wet. Wanneer je een token in je bezit hebt, dan vertegenwoordigt dat dus niet per se iets.

Op de aandelenmarkt biedt een aandeel echter wel altijd dezelfde garanties:

 • Een aandeel in het bedrijf.
 • Stemrecht volgens het volgende criterium: 1 aandeel = 1 stem.
 • Dividenden op de door de vennootschap gegenereerde winst.
 • Het recht om eenmaal per jaar deel te nemen aan de algemene vergadering.

De verschillende tokens bieden deze garanties dus niet, met uitzondering van de effectentokens, die vandaag nog zeer zeldzaam zijn. Deze stem- en dividendrechten gelden dus meestal alleen voor de aandelen die je op de beurs koopt.

Dividenden en rente

Veel ondernemingen keren dividend uit aan haar aandeelhouders als zij winst hebben gemaakt en niet besluit alles te herinvesteren om haar groei te vergroten. Dit is typisch iets voor bedrijven die aandelen hebben uitgegeven.

Sommige cryptocurrencies kunnen echter verkapte dividenden in verschillende vormen aanbieden:

 • Door royalty’s uit te keren over de prestaties van een gedecentraliseerd beleggingsfonds. Dit is bijvoorbeeld het geval met NapoleonX (NPX).
 • Via een Masternode kan de gebruiker zijn tokens immobiliseren en een constant draaiende server ter beschikking stellen van het publiek, om passieve inkomsten te ontvangen. Dit is het geval met crypto-activa zoals TOMO of DASH.
 • Houders van sommige cryptocurrencies kunnen gratis een paar exemplaren van ICO-tokens ontvangen met behulp van hun blockchain om dit proces te voltooien. Dit is een mechanisme genaamd airdrop. Een voorbeeld is Wanchain en zijn CryptoCurve-project: houders van Wanchain-munten ontvingen gratis CryptoCurve-tokens in verhouding tot de hoeveelheid Wanchain-munten die zij bezaten.

Sommige exchange tokens (d.w.z. tokens gecreëerd door cryptocurrency exchange bedrijven), zoals COSS, KuCoin Shares of Cryptopia Shares, stellen de houders ervan in staat om een fractie te krijgen van de vergoedingen die gebruikers op regelmatige tijdstippen aan het exchange bedrijf betalen.

Deze inkomsten, die dus afhankelijk zijn van de winst van het bedrijf, komen juridisch gezien niet precies overeen met dividenden, maar komen zeker het dichtst in de buurt van dividenden in het hele cryptowereldje.

Er moet echter op gewezen worden dat de tokens die deze “quasi-dividenden” opleveren op geen enkele wijze stemrecht geven op de algemene vergaderingen van de betrokken bedrijven: de houders zijn geen leden van het bedrijf en hebben geen inspraak als zij ontevreden zijn over iets op de site.

Bovendien is de waarde van de verdiende dividenden op geen enkele manier gegarandeerd en kan zij plotseling dalen als de vennootschap daartoe besluit, aangezien er geen wet is die het percentage garandeert dat de vennootschap aan de houders van de munten verschuldigd is.

Het verschil in volatiliteit

Een jonge markt is van nature een onrijpe markt. Als gevolg daarvan kan de prijsvolatiliteit aanzienlijk zijn. Het is niet ongewoon om een cryptocurrency in één dag 30% van zijn waarde te zien verliezen of zijn kapitalisatie met 2 te zien vermenigvuldigen.

Als op de aandelenmarkt een activum in één dag verscheidene punten verschuift, spreekt men van een catastrofe.

We merken echter dat de volatiliteit op de markt voor cryptocurrency’s de neiging heeft aanzienlijk af te nemen. In 2016 was Bitcoin bijvoorbeeld minder volatiel dan een vat olie. De extreme volatiliteit van de eerste jaren zal geleidelijk verdwijnen en plaats maken voor een wereld waarin cryptocurrencies niet minder stabiel zijn dan de traditionele aandelenmarkt.

Het niveau van professionaliteit

De aandelenmarkt is in wezen een zaak van professionals. Alle grote banken, alle grootste instellingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen zitten in de aandelenmarkt.

Op de markt zijn zeer geduchte professionele handelaren actief. Talrijke robots helpen bij de besluitvorming, of nemen zelf de beslissingen. Krachtige algoritmen geven aan de hand van specifieke criteria aan welke beslissingen het best kunnen worden genomen.

Kortom, de aandelenmarkt is in wezen een zaak voor ervaren mensen in het vak. De levensverwachting van een individu op de beurs is zeer kort, omdat hij niet echt kan opboksen tegen deze mensen, instellingen of programma’s.

In de cryptowereld zijn de dingen anders. Op dit moment bestaat de markt voornamelijk uit amateurs. Deze laatsten hebben gewoonlijk zeer weinig technische vaardigheden en reageren sterk op emoties. Sommigen zeggen nogal ironisch dat de markt van de crypto-activa een markt van apen is.

Veel projecten die op de traditionele aandelenmarkt waarschijnlijk geen cent zouden hebben opgebracht, zijn er dankzij cryptocurrencies in geslaagd om zonder enige moeite enkele miljoenen (of zelfs enkele miljarden) op te halen.

Prijsmanipulatie

Door het bijna volledig ontbreken van regelgeving in cryptocurrencies is alles wat op de aandelenmarkt verboden is, op deze markt wel toegestaan. Het is niet uitdrukkelijk toegestaan, maar aangezien het niet duidelijk verboden is, moet u zich ervan bewust zijn dat alle financiële haaien er niet voor terugschrikken deze voordelen in hun voordeel te gebruiken.

Handel met voorkennis is een natuurlijk iets voor cryptomunten. Men kan er zeker en vast van zijn dat een stukje informatie dat de prijzen kan doen stijgen of dalen, bekend zal zijn en zal worden doorgegeven voordat de informatie aan het grote publiek wordt onthuld. Dit is natuurlijk volstrekt illegaal op de aandelenmarkt en strafbaar bij de wet.

Veel “nepnieuws” wordt ook verspreid door de grotere whales, en/of de nieuwsorganisaties waaraan zij gelinkt zijn. Door de onvolwassenheid van de markt reageren kleine beleggers sterk op dit soort nieuws en worden de koersen direct beïnvloed, waardoor deze walvissen enorme winsten kunnen maken.

Ook al denken sommige anti-systeemmensen dat cryptocurrencies een “vriendelijker” alternatief zijn voor traditionele financiën, toch moeten we ons bewust zijn van twee zeer belangrijke zaken:

 • Tegen de financiële sharks, met enorme netwerken, krachtige hardware en 100 jaar deskundigheid, zijn zij geen partij.
 • De financiële sharks zijn nog niet erg aanwezig om de enkele reden dat het een kleine markt is.

Zodra de cryptocurrency dus groeit en bekender wordt, zal de markt evenredig gevaarlijker worden. Volledige regulering zal dus veel gunstiger zijn voor deze mensen dan helemaal geen regulering.

De omvang van de speculatie

Er zijn veel critici die voortdurend beweren dat cryptocurrencies op niets zijn gebaseerd en dat er geen welvaartschepping plaatsvindt om deze groei te ondersteunen.

Ondanks dat de markt op moment van schrijven (juli 2021) al erg ver is gegroeid, verkeren bijna alle cryptovaluta nog slechts in de projectfase. Slechts weinigen hebben al een levensvatbaar product dat door hun doelklanten kan worden gebruikt. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Momenteel is de waarde van cryptocurrencies dan ook bijna uitsluitend speculatief. Zolang er geen concrete doorbraken zijn, zal dit zo blijven.

Op de aandelenmarkt hebben alle ondernemingen een economische activiteit die winst genereert. Ook al komen er soms faillissementen voor, de hele aandelenmarkt is een schepper van rijkdom.

De waarde van ondernemingen op de beurs is, hoewel er een zekere speculatieve waarde is, voornamelijk gebaseerd op het vermogen van deze ondernemingen om winst te genereren uit hun economische activiteiten. Dit vermogen om winst te genereren wordt traditioneel geanalyseerd aan de hand van een groot aantal parameters, die in een fundamentele analyse worden gebruikt.

In tegenstelling tot dit alles is de waarde van een cryptocurrency meestal slechts het resultaat van bewegingen van de menigte zonder enige logica, of manipulaties die op de aandelenmarkt illegaal zouden zijn. Alleen de grootste hebben dit probleem van zich afgeschud; en zelfs onder de cryptocurrencies aan de top van de ranglijst, worden de prijzen van veel nog steeds op zijn minst gedeeltelijk beïnvloed door volledig irrationele bewegingen.

Dat wil niet zeggen dat cryptocurrencies geen intrinsieke waarde hebben. Hun doeleinden en gebruikers kunnen in de loop van de tijd veranderen, wat andere waarderingscriteria met zich meebrengt. Het beste voorbeeld hiervan is de Bitcoin, die was ontworpen als de munteenheid van het volk en nu alleen nog dient als waardestandaard, net als goud.

De mate van regulering

De aandelenmarkt is een streng gereguleerde markt. Ook al kan iedereen elke markt gebruiken, er zijn verschillende wetgevingen van toepassing op verschillende markten. Nederland zal niet dezelfde regelgeving hebben als bijvoorbeeld de VS of Australië.

De wereld van de cryptocurrencies is, afgezien van enkele kleine regelgevingen of verboden, in wezen een ongereguleerde markt. Er zijn geen vaste regels die bepaalde activiteiten duidelijk toestaan of verbieden. Hierdoor kan het veld dus vrij blijven voor vele gewetenloze mensen om op deze markt te doen wat zij willen.

De dingen beginnen echter langzaam te veranderen. Steeds meer landen beginnen er orde op zaken te willen stellen. Daarom zie je ook steeds meer landen die hun regelgeving aanpassen voor cryptovaluta, zodat ze deze markt beter kunnen reguleren.

Openingstijden van de markten

In verband met de reglementering van de beurs is het noodzakelijk een openingstijd en een sluitingstijd vast te stellen om te kunnen nagaan of alles volgens de geldende regels is verlopen. De grootste beurzen zijn van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren geopend.

Gezien het tijdsverschil tussen Azië, Europa en Amerika, kun je op elk moment van de dag een beurs vinden die open is. Maar men zal niet in staat zijn te handelen op die welke gesloten zijn wegens kantooruren.

De markt voor cryptocurrency is 24/7 open. Het sluit nooit en men kan op elk moment toegang krijgen tot alle exchanges zonder enige beperkingen. De exchanges zullen alleen niet beschikbaar zijn wanneer de site wordt bijgewerkt, of wanneer zij technische problemen ondervinden (onderhoud).

Identificatie van token en houders van aandelen

Op de aandelenmarkt zijn er hoofdzakelijk twee soorten aandelen:

 • Aandelen op naam, die het mogelijk maken de eigenaar van deze effecten duidelijk te identificeren.
 • Aandelen aan toonder, waarbij je de houders van deze aandelen niet op naam kunt zetten.

Hoewel aandelen aan toonder de neiging vertonen te verdwijnen als gevolg van de steeds strengere maatregelen die worden genomen om het witwassen van geld, belastingfraude en terrorisme te bestrijden, bestaat dit type aandeel nog steeds en garandeert het een zekere anonimiteit.

Voor cryptocurrencies is het in de praktijk relatief moeilijk om de exacte identiteit van een houder van een cryptomunt te kennen. Het is mogelijk te weten welk wallet-adres welke cryptovaluta bezit wanneer de cryptocurrency niet anoniem is, maar het zal verder onderzoek vergen om een naam aan het wallet-adres te kunnen koppelen.

De identiteit van personen wordt echter wel gevraagd tijdens de volgende processen:

 • Bij deelname aan een ICO. In wezen om te verifiëren dat je geen Amerikaan of Chinees bent.
 • Als je jouw opnamelimieten op bepaalde wisselsites wilt verhogen.

Afgezien van deze twee maatregelen die uw naam aan bepaalde transacties kunnen verbinden, kan dus worden gezegd dat het grootste deel van de tokens als toonder kan worden beschouwd.

Technische analyse

Technische analyse is een proces dat bestaat uit het bestuderen van de evolutie van prijzen via de grafiek van de prijs van een cryptocurrency of een aandeel.

Dit instrument helpt bij het opsporen van verschillende trends op basis van een panel van indicatoren. Zodra deze trends zijn vastgesteld, kunt u een strategie toepassen die winst zal opleveren.

Technische analyse werkt wonderwel op aandelen in de aandelenmarkt omdat de markt bijna uitsluitend bevolkt wordt door gebruikers van dit proces, waardoor al hun bewegingen voorspelbaar zijn.

Over cryptocurrencies lopen de meningen nogal uiteen. Sommigen beschouwen technische analyse als nuttig, terwijl anderen denken dat het absoluut nutteloos is, omdat de markt voor cryptocurrency zeer zwaar gemanipuleerd wordt door een paar whales, en paniekerige bewegingen van de menigte kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben.

Daarnaast moet ook de liquiditeit van de betrokken markten in aanmerking worden genomen. Sommige cryptocurrencies hebben een extreem lage kapitalisatie en een extreem laag volume, wat betekent dat één persoon met slechts een paar honderd of duizend euro de prijzen zeer aanzienlijk kan doen stijgen of dalen.

Technische analyse heeft een minimum kapitalisatie en volume nodig, zodat de indicatoren een bepaalde realiteit kunnen weergeven. Zonder dit zal het minste koop- of verkooporder de analyse van de grafiek volledig verstoren en zullen de indicatoren van geen nut zijn.

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is een proces dat bestaat uit het bestuderen van het project in zijn geheel. Of het nu gaat om beursgenoteerde bedrijven of bedrijven die zich ontwikkelen in de wereld van de cryptocurrency, de redenering die men moet volgen is vrijwel dezelfde. Alleen de wijze van onderzoek vertoont enkele belangrijke verschillen.

In tegenstelling tot de technische analyse, is de fundamentele analyse gebaseerd op de essentie van het project. Het is een analyse die helpt te begrijpen hoe de onderneming haar doelstellingen denkt te bereiken. Zij kijkt naar de verschillende strategieën die zij voorstelt, de personen die met de uitvoering van deze of gene taak zijn belast, de datum van invoering van bepaalde innovaties, de waarde van de activa van de onderneming, enz.

Sommige mensen geloven dat alleen fundamentele analyse iets betekent om het potentieel van een cryptovaluta te evalueren. Anderen menen dat fundamentele analyse aan technische analyse moet worden gekoppeld. Maar ze zijn het er allemaal over eens dat fundamentele analyse belangrijk is voor een cryptocurrency project.

Op de aandelenmarkt wordt de fundamentele analyse meer gebruikt door mensen die op een “goede manier” willen beleggen. Alleen de meest solide projecten zullen worden gekozen. De technische analyse zal eerder gebruikt worden door handelaars voor wie de onmiddellijke winst het voornaamste belang is. Het spreekt vanzelf dat beide soorten beleggers aanwijzingen uit deze twee methoden zullen gebruiken om optimaal te beleggen en de potentiële winst te maximaliseren.

Het aantal oplichtingen

De aandelenmarkt is sterk gereglementeerd en je kunt er niet mee doen wat je wilt. Vele wetten zijn ontworpen om mensen die zich niet aan de regels houden bij wet te straffen.

Gedurende dat de aandelenmarkt bestaat zijn er geleidelijk regels gekomen om een strikt kader op te zetten voor het toezicht op deze praktijken. Maar de dingen werden beetje bij beetje gedaan en de grootste vooruitgang werd geboekt na een groot schandaal of een grote crisis, zodat het in de toekomst niet meer zou gebeuren.

Het witboek over Bitcoin werd in oktober 2008 gepubliceerd. Cryptocurrencies zijn dus pas een decennium oud. Regelgeving is er bijna niet en als gevolg daarvan zijn er al veel oplichtingspraktijken geweest en blijven die zich voordoen.

In feite is dit zelfs een plaag die het vertrouwen ondermijnt dat individuen kunnen hebben in crypto-activa.

Communicatiemethoden

De communicatie rond cryptocurrencies verloopt bijna uitsluitend via het internet. Er bestaan verschillende media:

 • Gespecialiseerde forums.
 • Discussiegroepen op Telegram, Discord of Skype.
 • Op de sites van crypto-currencies.
 • Op conferenties over crypto-activa.

Ook al zou op termijn de beursinformatie ook naar een gelijkwaardig systeem kunnen worden verspreid, dan nog is er een gespecialiseerde papieren pers, zijn er callcenters die informatie doorgeven aan handelaars, zijn er vergaderingen met beleggers, enz. Deze communicatiemiddelen bestaan niet (of dan nog in onbeduidende mate) voor cryptoprojecten.

Conclusie

Hier zijn we aan het einde van ons artikel waarin we de overeenkomsten en verschillen tussen de aandelenmarkt en cryptocurrencies uit hebben gelegd.

Zoals we hebben gezien, kunnen we zeggen dat het in beide gevallen gaat om bedrijven die producten of diensten proberen te creëren om inkomsten te genereren, met als bijzonderheid dat cryptocurrencies de blockchain nodig hebben om hun project te voltooien.

De gelijkenissen tussen deze twee markten zijn veel groter dan de verschillen. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen die zeker niet over het hoofd mogen worden gezien als je een competente belegger in elk van deze markten wilt zijn.

De markt van de cryptocurrencies is nog jong en de dingen veranderen zeer snel in deze wereld. Daarom zal het raadzaam zijn het nieuws nauwlettend te volgen om zo regelmatig mogelijk op de hoogte te blijven van de veranderingen.

Het is ook belangrijk te begrijpen dat cryptocurrencies soortgelijke vaardigheden vereisen als die welke nodig zijn voor de aandelenmarkt. De markt van de cryptocurrencies is niet gemakkelijker te doorgronden dan de traditionele aandelenmarkt. Toegegeven, het huidige publiek heeft een grotere verhouding amateurs dan op de beurs, maar mettertijd zou dit gelijk moeten worden getrokken.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Garanties
 • Eerlijk Ondernemen
  Eerlijk ondernemen
 • Geverifieerde winkel
  Identiteit geverifieerd
 • Geschilbemiddeling
  Geschilbemiddeling
9,5
Reviews
 • 9,5
  users icon Top!