Cryptocurrency

Wat is Venus? Uitleg XVS koers en verwachting en alles wat je moet weten over XVS

Decentralized finance krijgt een steeds groter aandeel in de wereld van crypto. Binance, het grootste cryptoplatform ter wereld, anticipeert hierop en bouwt een eigen gedecentraliseerd finance-platform op de Binance Smart Chain. Het protocol van Venus zal de gedecentraliseerde stablecoin VAI slaan, ondersteund door verschillende BEP20 tokens, de standaard tokens van de Binance Smart Chain.

Wat is Venus (XVS)?

Venus is een algoritmische money market en stablecoin protocol dat exclusief is gelanceerd op de Binance Smart Chain (BSC). Het protocol introduceert een eenvoudig te gebruiken oplossing voor het lenen en uitlenen van crypto assets voor het DeFi-ecosysteem. Hierdoor kunnen gebruikers tegen een hoge snelheid leningen aangaan door middel van collatoral. Dit allemaal terwijl ze net minder transactiekosten verliezen, die momenteel blijven pieken in de wereld van decentralized finance.

Gebruikers kunnen ook deelnemen om VAI, de gecentraliseerde stablecoin, te slaan door ten minste 200% onderpand aan te bieden aan het smart contract van het Venus protocol. Deze VAI-tokens zijn synthetische BEP20-tokens die gekoppeld zijn aan de waarde van één US-dollar. XVS-tokens zijn ook BEP20 tokens, mits beide onderdeel zijn van de Binance Smart Chain, maar deze worden gebruikt voor het beheer van het Venus-protocol als governance-token. Gebruikers van het protocol hebben hierdoor mee beslissingsrecht. Het protocol is dus een peer-to-peer netwerk dat volledig wordt gecontroleerd door de gebruikers van het XVS-protocol.

Waarom Venus (XVS)?

De evolutie van DeFi heeft een uitgebreid en divers financieel ecosysteem gecreëerd dat rechtstreeks is gebouwd op verschillende blockchains, die draaien op smart contracts. Platformen in het wereld van DeFi herdefiniëren de structuur van huidige geldmarkten.

Wanneer je een lening wil aangaan in de traditionele wereld, zal je naast kredietkrachtig ook andere factoren moeten aantonen zodat een kredietverstrekker een beslissing kan nemen, zelfs wanneer de gebruiker een onderpand heeft zoals huizen of auto’s. Traditionele kredietverstrekkers stellen het nog niet in staat om cryptovaluta te gebruiken als onderpand om lening te ontvangen of rente te verdienen.

Venus wil dus de brug slaan tussen de traditionele financiële leningen en de leningen via een gedecentraliseerd protocol. Het is niet het eerste protocol, maar die zijn gebouwd op de blockchain van Ethereum die momenteel bekend staan omwille van hun hoge gasfees en langzame transacties.

Met het protocol van Venus kunnen gebruikers onderpand verstrekken, rente verdienen over het onderpand en leningen aangaan op basis van het onderpand en binnen enkele seconde ook deelnemen aan het slaan van stablecoin VAI.

Aanleveren van activa

Gebruikers van het protocol hebben de keuze tussen verschillende ondersteunende crypto assets op het platform, die vervolgens gebruikt worden als onderpand. Via dit onderpand kunnen ze leningen aangaan, liquiditeit leveren, rente verdienen en synthetische stablecoins slaan.

Het verdienen van rente gebeurt op een variabele manier, afhankelijk van de marktfluctuatie. Alle activa worden samengevoegd in slimme contracten, waardoor gebruikers hun voorraad op elk moment kunnen opvragen. Het is dus geen vaste manier, wat de drempel minder hoog maakt.

Als je digitale assets beschikbaar hebt gesteld aan het protcol, ontvang je een vToken. Dit is het enige token dat kan worden gebruikt om het onderliggende onderpand terug in te wisselen. Deze munt is zoals een wrapped token, is een representatie van een andere waarde die je momenteel niet in eigen bezit hebt. Je kan deze vToken dus steeds swappen voor de effectieve waarde van je inleg.

Lenen van activa

Gebruikers die digitale activa willen lenen van het protocol moeten hiervoor onderpand bieden dat wordt vergrendeld door Venus. Tot 75% van de waarde van het onderpand zal geleend kunnen worden. Deze ratio kan worden bepaald door governance-functie die gebruikers hebben in het protcol. Door het stemmingsrecht zullen gebruikers met voldoende XVS-tokens ook mee kunnen bepalen hoeveel procent onderpand er geleverd moet worden bij elke lening.

Distributie

De distributie van XVS-tokens gebeurt op een eerlijke manier, zonder dat er een allocatie is van tokens naar het team of ontwikkelaar. XVS kan enkel verdiend worden via het Binance Launchpool of door krediet te verstrekken aan de liquiditeitspool .

 • Binance Launhcpool: 20% van het totale aanbod XVS-tokens
 • Binance Smart Chain: 1% van het totale aanbod
 • Ecosysteem Mining: 79% van het totale aanbod.

Het aantal tokens zal toenemen in de toekomst naarmate er meer tokens beschikbaar worden door de liquiditeitspool. Naar schatting zal in januari 2022 zo een 50% van alle XVS-tokens beschikbaar zijn. Volgens hetzelfde algoritme zal in mei 2024 alle tokens beschikbaar zijn op het platform.

Liquidity Mining

Venus was één van de eerste protocollen op de Binance Launchpool. Hierbij kunnen gebruikers een aantal cryptomunten aanbieden in de pool, waarvoor ze een aandeel krijgen in nieuwe tokens, in dit geval XVS-tokens. Zo was het mogelijk om Binance Coin (BNB) aan te bieden, alsook Binance USD (BUSD) en Swipe (SXP)-tokens. 6 miljoen XVS-token, een totaal van 20% van het totale aanbod van XVS-tokens werd beschikbaar gesteld aan de Binance Launchpool. Na afloop, kwam XVS op het trading platform van platform.

Governance

De native token van het Venus Protocol (XVS) is een governance-token waarmee gebruikers kunnen stemmen op het platform:

 • Inspraak over rentetarieven
 • Vaste rentetarieven instellen voor stablecoins
 • Stemmen over verbeteringen in het protocol
 • Inspraak distributie van het protocolreserve

Het protocol wordt beheerd door XVS-tokenhouders met hulp van drie verschillende componenten: Het XVS-token, de bestuursmodule (Governor Alpha) en de Timelock.

Dit is het bestuursmodel van het protocol. Het staat gebruikers toe om wijzigingen in het protocol voor te stellen. Dit is uitsluitend voor XVS-houders met meer dan 300.000 tokens. Zij kunnen hun stem uitbrengen gedurende een stemperiode van 3 dagen. Als er een meerderheid is bij de stemming van ten minste 600.000 stemmen, kan de wijziging na 2 dagen worden geïmplementeerd.

gov

Stablecoin

Gebruikers van de XVS-tokens kunnen voorstellen doen om de parameters te wijzigen van de stablecoins op het platform. Dit is mogelijk door de on-chain Governance implementatie. Deze zijn van belang om gebruikers te beschermen op het platform. Ze kunnen beslissen over de volgende parameters:

 • Maximale Aanbod: Dit bepaalt het maximale aantal synthetische stablecoins-eenheden

Op een bepaald moment die worden gecreëerd om het maximale aanbod van synthetische stablecoins te bepalen.

 • Rente: de renteparameter bepaalt hoeveel rentekosten de gebruiker betaalt voor het slaan van deze synthetische stablecoins.
 • Collatoral Ratio: De liquidatieprijs wordt bepaald door de onderpandratio voor elke synthetische stablecoin.
 • Boeteverhouding: als er een liquidatie plaatsvindt, moet je een boetepercentage betalen aan het protocol. Deze strafverhouding wordt bepaald door het protocol.

stable

Dashboard

Het decentrale platform van Venus is toegankelijk via webbrowser via je persoonlijke wallet. Bij het connecteren vraagt hij meteen om interactie met bijvoorbeeld je MetaMask-wallet. Let op dat je een juist netwerk hebt op je MetaMask, aangezien deze wallet van nature uit een Ethereum-wallet is. Indien je op het foute netwerk zit, zal je wallet niet verbinden met het protocol. Het protocol opereert vanuit dit platform en hier gebeurt dan ook alles wat betreft het protocol. Deze werkwijze is typisch voor een DEX of een decentrale exchange.

Je krijgt in het dashboard meteen een overzicht van je huidige XVS-tokens die je vasthoudt in het protocol, alsook de totale VAI (stablecoin) die je hebt geslagen in het protocol. Aan de hand van je huidige investeringen en de marktfluctuaties, krijg je in het dashboard een staking APY en ook een overzicht van de hoeveelheid XVS-tokens je hebt gekregen als beloning door je tokens beschikbaar te stellen in de VAI Reward Pool.

Use case

Het protocol ondersteunt hun plannen door middel van een use-case die ze hebben opgenomen in hun whitepaper:

Alice wil haar nieuwe droomhuis kopen, maar de bankiers hebben haar aanvraag afgewezen. Alice is al jaren een voorstander van cryptocurrency en heeft een goede portefeuille, maar ze wil geen kapitaal betalen aan vermogenswinstbelasting bij het actief te verkopen van haar crypto’s. Naast deze extra belasting, zal zij ook geen cryptomunten meer hebben en ook dus niet langer kunnen genieten van de groeiende markt.

Maar nogmaals, Alice gelooft heel sterk in de blockchaintechnologie en wil haar cryptocurrency behouden om haar portefeuille te laten groeien. Echter, heeft ze ook liquide middelen nodig om haar droomhuis te kunnen kopen. Dus wat doet Alice?

Ze kan geen beroep doen op traditionele banken om krediet te lenen. Alice maakt gebruik van het Venus-protocol door de tokens van haar wallet te verplaatsen naar de Binance Smart Chain in het protocol. Ze gebruikt zelf haar internetbrowser om toegang te krijgen tot het dashboard en levert haar coins aan het protcool. Ze is nu aan het profiteren van de hopelijke potentiële stijging van haar crypto, terwijl ze daarnaast een bescheiden APY verdient op haar huidige digitale valuta.

Vervolgens bereidt ze zich voor om een ​​lening in USDC aan te gaan door te berekenen hoeveel ze nodig heeft om een lening aan te gaan. Deze berekening kan Alice zelf doen in het dashboard van het protocol. Dit allemaal zonder tussenkomst van bankiers of derde partijen berekent het protocol haar onderpandwaarde.

Ze leent USDC en gebruikt haar crypto account om deze om te zetten in fiatgeld. Nu heeft Alice voldoende geld om haar droomhuis te kopen in afwachting van de markten. Ze is niet verplicht tot maandelijkse terugbetaling en kan op elk moment betalingen doen zonder extra rente hiervoor te betalen. Haar huidige cryptoportefeuille wordt gebruikt als onderpand om de leningen te verschaffen.

Tenslotte heeft Alice aandacht besteed aan DeFi en alle nieuwe opbrengsten die ze verdient door farming en de aantrekkelijke APY-tarieven. Alice wil een one-stop-shop oplossing zodat ze kan deelnemen aan yield farming én gebruik kan maken van alle andere voordelen. In het dashboard kan Alice zelf stablecoins slaan zonder enige centrale autoriteit en deze weer gebruiken in het protocol.

Venus(XVS) Koers

Roadmap

Venus heeft meer dan 20.000 gebruikers met een totale waarde aan bijna 2 miljard dollar in het protocol. Ervaringsdeskundige zeggen dan ook dat Venus misschien wel het meest gedecentraliseerde financiële product is in de hele blockchain. Toch staan er nog belangrijke zaken op de agenda voor de verdere ontwikkeling van Venus XVS:

Origination Fees

Deze kleinschalige fees zullen een kleine vergoeding toevoegen aan het creëren van een lening en het aflossen van een lening. Deze vergoeding draagt één basispunt wat gelijkstaat aan 0,01%. Bij het huidige tarief, zal het ongeveer 100.000 dollar aan dagelijkse vergoeding aan het protocol opleveren als reserves. Deze kunnen gebruikt worden voor verdere ontwikkelingen en bestuursaangelegenheden.

Reward Token & Inflatie

Het Venus Reward Token (VRT) zal worden geïntroduceerd als een liquiditeitstoken voor het protocol van Venus. Hierdoor kan het XVS-token schaarser en waardevoller worden en krijgt de governance functie nog meer kracht. Momenteel moeten er meer dan 20 miljoen XVS-tokens worden gewonnen en verdeeld, waardoor het huidige aanbod wordt verdrievoudigd. Dit creëert een hogere inflatiebestendigheid. Dit mechanisme zal een beloningstoken creëren en het tegelijk langere inflatieprogramma’s voor XVS creëren.

Markten met vaste rente

Het DeFi-ecosysteem kenmerkt zich aan vaak heel aantrekkelijke rentetarieven. Hoewel dit voor veel investeerders dan ook één van de redenen is om zich te verdiepen in de wereld van DeFi, zijn deze variabele rentetarieven niet zonder gevaar, zeker niet als je kredietverschaffer. Je wil tenslotte niet voor onaangename verrassingen komen te staan bij het terugbetalen van je lening.

De vaste rentetarieven kunnen door sommige investeerder te lastig of te verontrustend worden ervaren, waardoor het potentieel niet maximaal bereikt kan worden. Venus wil dan ook een markt introduceren met een vaste rente, waar zowel de kredietverlener als de kredietverstrekker op voorhand weten hoeveel rente ze zullen verdienen of betalen. Dit zorgt voor een garantie van beide kanten. Dit zal deel gaan uitmaken van de liquidity-mining programma.

Conclusie

Met het Venus-protocol zien we dat de wereld van decentralized finance zich steeds meer ontwikkelt. Van origine was het DeFi-ecosysteem een reactie op de huidige centrale exchanges, maar inmiddels is het mogelijk om kredieten te verstrekken en leningen aan te gaan in een DeFi-omgeving. Door de verdere ontwikkelingen worden use-cases steeds tastbaarder en probeert de wereld van DeFi hiermee ook het grote publiek aan te trekken.

Het protocol is ontworpen om platformgebruikers een veilig en gecentraliseerde marktplaats aan te bieden om leningen aan te gaan, rente te verdienen en stablecoins te slaan. Het is gebouwd op de Binance Smart Chain, waardoor het de hoge transactiekosten en de lage transactiesnelheden op het Ethereum netwerk omzeilt. Hierdoor is het protocol schaalbaar en wil het toekomstperspectief geven in de financiële wereld van DeFi.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Garanties
 • Eerlijk Ondernemen
  Eerlijk ondernemen
 • Geverifieerde winkel
  Identiteit geverifieerd
 • Geschilbemiddeling
  Geschilbemiddeling
9,5
Reviews
 • 9,5
  users icon Top!