Home » Blog » Layer 0, de onderste laag van blockchaintechnologie

Layer 0, de onderste laag van blockchaintechnologie

In de praktijk is het zo dat er ontzettend vaak wordt gedacht dat de zogenaamde layer 1 fungeert als de basislaag van blokchaintechnologie. Dat is niet correct. Het is namelijk in de praktijk zo dat er ook nog zoiets bestaat als een layer 0. Het is deze layer die de echte basis vormt voor de blockchain. Ze bestaat in de praktijk uit een set met componenten waarmee het mogelijk wordt gemaakt voor een decentraal netwerk om te kunnen functioneren. Omwille van deze reden is het ook zo dat layer 0 aan het begin staat van niet alleen de interoperabiliteit, maar ook de schaalbaarheid waar blockchains op vandaag over beschikken.

Een vrij onbekend fenomeen

Ondanks bovenstaande is het zo dat er in de praktijk eigenlijk ontzettend weinig wordt gesproken over de layer 0. Dit echter terwijl ze toch reeds vanaf het begin van de technologie relevant was. De sterk toegenomen populariteit van de blockchains door de jaren heen heeft er in de praktijk voor gezorgd dat ze steeds vaker werden gebruikt. Zoveel spreekt voor zich. Dit is op zich positief, maar het bracht ook enkele problemen met zich mee. Zo kregen heel wat projecten af te rekenen met zogenaamde schaalbaarheidsproblemen. Eén van de bekendste projecten die hier danig last van ondervond was natuurlijk Bitcoin en haar BTC-token. Ook het Ethereum-netwerk staat erom bekend één van de projecten te zijn die eigenlijk op een zeker moment enigszins gebukt ging onder de druk van een te beperkte schaalbaarheid.

Voor alle problemen die het gevolg waren van de sterk toegenomen populariteit van bepaalde blockchains geldt dat ze ervoor hebben gezorgd dat de layer 0 opnieuw in de spotlights kwam te staan. Het moet dan ook gezegd dat het zeker ook op vandaag nog steeds ontzettend belangrijk is om je te verdiepen in deze niet vaak besproken layer.

Wat is layer 0 dan eigenlijk precies?

Voor layer 0 geldt dat we ze het best van allemaal kunnen bestempelen als de gemeenschappelijke basis voor alle blockchains. Ze bevat bovendien verschillende componenten om niet alleen de werking, maar ook het decentrale aspect te kunnen garanderen. Onder deze componenten vallen verschillende zaken. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Servers;
  • Gebruikers;
  • Nodes;
  • Het internet;

Wanneer we alle verschillende layer 1 blockchains op de markt van naderbij gaan bekijken wordt daarbij meteen duidelijk dat deze voornamelijk alleen maar over gebruikers en nodes beschikken als componenten. Er zijn experten die reeds hebben gesteld dat elke blockchain beschikt over een layer 0. Zij zijn dan ook van mening dat het zogenaamde consensus mechanisme layer 0 is. Voor de transacties en applicaties zou dan in de praktijk gelden dat ze worden uitgevoerd op de layer 1.

Verantwoordelijk voor de communicatie tussen protocollen

Het is in de praktijk tevens mogelijk om layer 0 te bestempelen als een communicatiesysteem. Het gaat hierbij dan concreet om een systeem dat alle protocollen met elkaar kan laten communiceren. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is echter uiteraard wel dat ze allen over dezelfde layer 0 oplossing als basis dienen te beschikken. Dit benadrukt meteen ook het grote belang en de enorme relevantie waar deze layer op vandaag (nog steeds) over beschikt. Mocht de layer 0 weg komen te vallen zou dat er namelijk eveneens voor zorgen dat de communicatie tussen de diverse blockchains evenals applicaties die hiertoe behoren eveneens zal stilvallen.

Welke voorbeelden bestaan er van layer 0 blockchains?

Afronden doen we door uiteraard een aantal voorbeelden aan te halen van layer 0 blockchains. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om de Cosmos blockchain met de ATOM-token. Voor Cosmos geldt dat ontwikkelaars erbinnen met behulp van SDK zelf blockchains kunnen opzetten die met elkaar weten te communiceren. Dit betekent dat we Cosmos in de praktijk met recht en rede kunnen bestempelen als een layer 0 oplossing. Voor alle blockchains welke zijn opgezet door ontwikkelaars geldt dan weer in de praktijk dat ze bestempeld kunnen worden als layer 1 blockchains. Voor Cosmos geldt dat ze op moment van schrijven bovendien verantwoordelijk is voor het draaien van verschillende blockchains:

Zonder dat je het als gebruiker goed en wel hebt beseft is de kans ontzettend groot dat je in het verleden al één of meerdere keren gebruik hebt gemaakt van een layer 0 oplossing. Denk wat dit betreft bijvoorbeeld maar eens aan Polkadot en haar DOT-token. Hiervoor geldt dat ze reeds vele jaren een ontzettend grote populariteit geniet onder ontwikkelaars. Zij hebben namelijk de mogelijkheid om binnen het project van Polkadot zeer eenvoudig hun eigen applicaties te ontwikkelen. Eén ding is in ieder geval duidelijk, ondanks het feit dat er over layer 0 niet zo vaak wordt gepraat is het zo dat ze in de praktijk wel zeer vaak en op uitgebreide schaal wordt gebruikt.

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven