Educatie

Complete gids over NFT’s en fractionalised NFT’s!

Vooral in het laatste decennium heeft de uitbreiding van de toegang tot internet de democratisering van veel ruimten mogelijk gemaakt en uiteraard geleid tot het ontstaan van nieuwe vormen van economieën. Vandaag de dag zijn er duizenden manieren om geld te verdienen op het internet, van eenvoudig werk op korte termijn tot virtuele kapitaalinvesteringen.

De toegang tot het internet heeft ook talrijke vormen van vermogensvorming mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld beleggen in cryptocurrencies, wat hiervan het beste voorbeeld is.

De markt van de cryptocurrency heeft een snelle groei gekend en wordt begeerd door verschillende industrieën over de hele wereld. De innovatie van de werking ervan heeft het gebruik ervan gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk gemaakt. Als gevolg daarvan hebben cryptocurrencies een wereldwijde verspreiding gekend die het mogelijk heeft gemaakt ze te valideren als een geldige beleggingsmethode.

Een van de meest innovatieve manieren voor kunstenaars om geld te verdienen op het internet is door de creatie en publicatie van NFT’s, wat voor non-fungible token staat. Dit is een digitaal waardepapier waarvan de prijs wordt bepaald door de markt en waarvan het eigendom kan worden getraceerd via de blockchain

Een NFT kan echter ontzettend duur zijn, wat natuurlijk als een belangrijk voordeel kan worden gezien. Echter wordt het steeds vaker als een nadeel gezien. Een dure NFT is immers moeilijk te verkopen. Er zijn weinig kopers, en de kopers weten ook niet goed hoeveel de NFT waard zou moeten zijn.

Er lijkt een oplossing voor dit probleem te zijn: fractionalised NFT’s. Dit is een vorm van NFT waarbij de NFT wordt verdeeld in verschillende kleinere tokens. We leggen je in dit artikel alles uit over NFT’s en fractionalised NFT’s.

Wat is een NFT?

NFT staat voor non-fungible token, en is een digitaal activum gebaseerd op het Ethereum blockchain systeem dat in principe een marktwaarde krijgt toegewezen op basis van zijn aantrekkelijkheid. Deze markt bestaat uit een digitale versie van verzamelobjecten, die sterk verschillen van de traditionele markt omdat het om immateriële goederen gaat.

Non-fungible tokens zijn digitale goederen, bijvoorbeeld NFT-kunst in de vorm van afbeeldingen, geanimeerde beelden, video’s, audiobestanden, teksten of andere vormen van representatie, die te koop worden aangeboden via de blockchain, zodat hun volledige transactiegeschiedenis en dus hun authenticiteit kan worden getraceerd.

De belangrijkste kenmerken van een NFT

Laten we eens kijken naar de belangrijkste kenmerken van een NFT, zodat je precies weet wat een NFT nu eigenlijk is.

Verifieerbaarheid

In tegenstelling tot de traditionele verzamelaarsmarkt, waar het verificatieproces als subjectief kan worden beschouwd, is de verificatie van authenticiteit en eigendom in het geval van NFT’s volledig objectief. Het kan worden geverifieerd aan de hand van de transactiegeschiedenis die wordt verstrekt door de blockchain, die de transacties toont waarbij dat item en de enige eigenaar betrokken zijn.

Eigendom bij de gebruikers

De waarde van een NFT is gebaseerd op het concept van zijn uniciteit en de onmogelijkheid om het te dupliceren. Wanneer je een NFT koopt, heb je dus de absolute eigendom van het token en niet een licentie om het te gebruiken of te verbruiken.

Onverwoestbaarheid

Aangezien NFT’s gebaseerd zijn op de blockchain, worden ze opgeslagen in de vorm van smart contracts die publiek toegankelijk zijn en niet kunnen worden bewerkt, gewijzigd of aangepast, zodat zelfs hun oorspronkelijke inhoud niet kan worden gewist, vernietigd of gerepliceerd.

Uniek

Omdat NFT’s onverwoestbaar, verifieerbaar en absoluut functioneel zijn, zijn ze uniek, wat betekent dat er geen geldige kopie van een voorwerp met dezelfde waarde kan worden gemaakt, aangezien er maar één origineel is.

Ondeelbaarheid?

Eerst werd gedacht dat in tegenstelling tot cryptocurrencies, en ondanks het gebruik van dezelfde technologie als cryptocurrencies, NFT’s niet opgesplitst kunnen worden. Men dacht dat ze worden geprijsd op basis van hun totaliteit. Als je een cryptocurrency bezit, kun je en deel ervan verkopen en verhandelen, terwijl dit niet mogelijk leek te zijn met een NFT.

Dat zit toch wat anders met fractionalised NFT’s. Sinds kort is het namelijk wél mogelijk om NFT’s op te delen in kleinere NFT’s. Verder in dit artikel vertellen we je precies hoe dat zit.

Hoe werken non-fungible tokens?

Non-fungible tokens zijn gebaseerd op hetzelfde principe als de traditionele markt voor verzamelobjecten, met het belangrijke verschil dat de voorwerpen immaterieel zijn. Hier wordt blockchain technologie gebruikt om transacties op een transparante manier te beveiligen en te verifiëren. Zo kan het eigendom van een item op een unieke manier worden vastgesteld.

Zoals gezegd, heeft dergelijke inhoud elk een waarde die door de markt wordt bepaald. Het kan gaan om afbeeldingen, video’s, teksten, liedjes of iets anders dat uniek en niet herhaalbaar is. In tegenstelling tot cryptocurrencies, die van token tot token een identieke waarde hebben, zijn NFT’s uniek en dus niet inwisselbaar.

De markt bepaalt de waarde van een product door middel van het principe van schaarste, dat betekent dat hoe lager het aanbod en hoe hoger de vraag, hoe hoger de prijs. Bijgevolg zal, zolang de maker van het product vaststelt dat zijn werk een uniek en niet-herhaalbaar product is en het aldus op de markt aanbiedt, de waarde ervan stijgen naarmate er meer belangstelling voor bestaat.

De onlinemarkt voor verzamelobjecten, zoals de NFT-markt wordt genoemd, is gebaseerd op de exclusiviteit van eigendom die zij aan kopers biedt. Zij worden de enige eigenaars van het product dat zij kopen, zelfs als de creatie online kan worden gedupliceerd of verspreid, aangezien het eigendom in het blockchain-systeem op naam staat van de eigenaar, die de enige is die de authenticiteit van het product kan bewijzen.

NFT’s zijn digitale activa die worden verhandeld via de blockchain, dat elke internetgebruiker in staat stelt de oorsprong en de opeenvolging van transacties met betrekking tot een bepaald activum te verifiëren. Dit heeft dit soort transacties met cryptocurrencies sinds hun ontstaan een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid gegeven, en nu zij populair zijn geworden, worden zij gebruikt als middel om de oorsprong en de opeenvolging van transacties te verifiëren.

Waar kun je een NFT kopen?

Om NFT’s te kopen, moet je meestal eerst munten kopen van de cryptocurrency waarop het systeem is gebaseerd, namelijk Ethereum. Daarom heb je een exchange nodig waarmee je deze cryptocurrency kunt verhandelen, evenals een wallet waar je munten of tokens en NFT’s kunt opslaan. Beleggen in crypto betekent ook het gebruik van middelen om activa te verwerven, waarbij wordt vertrouwd op geluk of tegenslag om positieve resultaten te behalen.

Cryptocurrencies worden gekenmerkt door het feit dat ze bijzonder volatiel zijn gezien de variabelen die erop van invloed zijn, aangezien ze traditionele fundamentals ontberen in vergelijking met traditionele valuta’s. De kwetsbaarheid van cryptocurrencies wordt ook vergroot door de onzekerheid over de nieuwheid van de implementatie ervan. Daarom is aan dit soort transacties een hoger risico verbonden.

Gezien de enorme groei sinds 2018 zijn er nu tal van digitale platforms om toegang te krijgen tot de NFT-markt. Een van de ongetwijfeld beste aanbieders om NFT’s te kopen is OpenSea. Op deze site kunnen gebruikers niet alleen toegang krijgen tot unieke tokens, maar ook gebruik maken van bepaalde geautomatiseerde hulpmiddelen die niet op andere servers te vinden zijn.

Er zijn ook andere platformen waar je NFT’s zou kunnen kopen. Denk bijvoorbeeld aan SuperRare, Rarible en Binance. We schreven eerder een artikel over de platformen die je het best kunt gebruiken om NFT’s te kopen. Dit artikel kun je hier lezen [LINK NAAR ARTIKEL].

Wat is NFT-kunst en wat maakt het zo speciaal?

Kunst is altijd een subjectief onderwerp geweest en de waarde ervan is daarom altijd bepaald door de aantrekkelijkheid ervan op de markt. In het geval van NFT’s geldt hetzelfde, maar we hebben het niet over olieverfschilderijen, beeldhouwwerken of kunstnijverheid die kunnen worden aangeraakt of gevonden in een museum, maar over objecten die digitaal bestaan.

Deze voorwerpen hebben de waarde die de markt eraan toekent omdat zij uniek en onherhaalbaar zijn en omdat hun ondeelbaar eigendom is wat door hun verkoop wordt geboden. De koper is de enige verifieerbare eigenaar van het specifieke NFT-type, en dit kan worden geverifieerd via blockchaintransacties.

Hoewel digitale bestanden gemakkelijker kunnen worden gekopieerd, verspreid en vervalst dan traditionele tastbare kunstwerken, kunnen de originaliteit en het eigendom van een werk anderzijds zeer gemakkelijk worden aangetoond, wat het werk een meerwaarde geeft en het vertrouwen in de NFT-markt als een geldige markt voor kunsttransacties heeft verzekerd.

Play-to-earn games met NFT’s

Play-to-earn games, afgekort P2E-games, worden gekenmerkt door een ecosysteem dat wordt aangedreven door cryptocurrencies die waarde hebben buiten het spel zelf. Ook bieden ze echte economische voordelen aan spelers. Dit type gaming maakt gebruik van NFT’s.

Er zijn veel verschillende soorten van deze P2E-games. Dat kunnen eenvoudige missies zijn, maar ook complexe avonturen. In elk geval kunnen de beloningen de vorm aannemen van NFT’s die op de markt kunnen worden verhandeld of in de vorm van spelvaluta’s waarmee op exchanges andere cryptocurrencies kunnen worden gekocht.

De werking van deze spelen hangt altijd af van de marktprijzen, die kunnen schommelen en de winst van de gebruiker ten goede komen of sterk beïnvloeden. Het is daarom noodzakelijk de spelvoorwaarden te analyseren alvorens een grote investering te doen, om verrassingen te voorkomen die de financiën van de gebruiker kunnen beïnvloeden.

P2E-spellen hebben een zeer breed publiek, dat in de loop van de tijd gestaag is gegroeid naarmate het gebruik ervan populairder is geworden. Daarom zijn ze nu ook te vinden op grote online gaming platforms zoals bijvoorbeeld Steam. Deze diensten hebben het potentieel van dergelijke spelen en de winstkansen die zij hun gebruikers bieden, ingezien en hebben deze daarom in hun aanbod opgenomen, hetgeen de NFT-markt opnieuw een blijk van vertrouwen geeft en wereldwijd aan bekendheid doet winnen.

Wat is een nadeel van een NFT?

Nu je weet wat een NFT is en waar het voor gebruikt kan worden, is het belangrijk om ook eens naar de andere kant te kijken. NFT’s hebben namelijk ook verschillende nadelen die we kunnen bedenken.

Eerder in dit artikel hadden we het al over de deelbaarheid van een NFT. Van oudsher zou een NFT namelijk niet deelbaar zijn. Dit komt doordat een NFT uniek is. Dit is niet het geval bij een normale cryptocurrency, waardoor een normale cryptomunt wél deelbaar is. Zoals je misschien wel weet, is Bitcoin tot veel cijfers achter de komma deelbaar. Dit biedt veel mogelijkheden. Wanneer Bitcoin veel waard is, kan het nog steeds als betaalmiddel gebruikt worden, omdat Bitcoin op te delen is in kleine stukjes.

NFT’s kunnen natuurlijk ontzettend veel waard worden. Zo zijn er NFT’s verkocht met een waarde van tientallen miljoenen euro’s. De kans is groot dat je op dit moment niet in staat bent om zo’n NFT te kopen. Dit bedrag is immers zo groot, dat mensen het niet eens in hun bezit hebben. Laat staan dat ze de mogelijkheid hebben om het aan een NFT uit te geven.

Het is een voordeel voor makers van NFT’s dat de waarde zo hoog kan zijn. Echter is dit een nadeel voor gebruikers en bezitters van NFT’s. Zij kunnen sommige NFT’s gewoonweg niet kopen omdat ze te duur zijn. Ook is het voor bezitters van dure NFT’s onmogelijk om een NFT door te verkopen. Er zijn immers weinig mensen die veel geld kunnen neerleggen voor een NFT van tientallen miljoenen euro’s.

Dit zou een stuk makkelijker worden wanneer een NFT op te splitsen is in meerdere kleine NFT’s. Zij kunnen dan ook voor kleinere bedragen verkocht worden, en vormen samen een gehele NFT. Dit brengt nog veel meer mogelijkheden met zich mee, waar je misschien in eerste instantie niet aan zou denken.

Wat zijn fractionalised NFT’s?

Waar we het zojuist over hadden, zijn fractionalised NFT’s. Dit zorgt ervoor dat een NFT verdeeld kan worden in meerdere stukjes. Wanneer dat gebeurt, zal er de NFT eerst in een smart contract bewaard worden. Vervolgens zorgt het smart contract ervoor dat de NFT, die gebruik maakt van het ERC721-tokenprotocol, opgesplitst wordt in stukjes tokens die van het ERC20-protocol gebruik maken. Ieder stukje token vertegenwoordigd een gedeelte van de hele NFT.

De bezitters van het ERC20-token zijn officieel voor een gedeelte eigenaar van de gehele NFT. Het aantal tokens dat iemand bezit, bepaald voor hoeveel procent hij eigenaar is van de NFT. Stel dat een NFT wordt opgedeeld in 10 kleine stukken tokens. Dit zou betekenen dat ieder stukje 10% voorstelt. Wanneer een gebruiker in bezit is van 3 tokens, dan is hij voor 30% eigenaar van de gehele NFT.

Deze stukjes tokens worden gebruikt voor de verkoop. Van tevoren bepaald iemand hoeveel tokens er zullen zijn. Dit kan alleen de eigenaar van de gehele NFT doen. Vervolgens gaan deze stukjes in de verkoop, totdat alle stukjes zijn uitverkocht. De maker van de tokens kan ook bepalen wat de prijs is, en onder welke voorwaarde de tokens worden verkocht. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een bepaalde tijdsperiode waarin de tokens beschikbaar zijn. Of kan er gekozen worden om door te gaan met de verkoop totdat alle tokens zijn uitverkocht.

Er zijn verschillende voordelen te bedenken voor fractionalised NFT’s. Het belangrijkste voordeel is dat mensen met weinig geld nu kunnen investeren in dure NFT’s. Je kunt het dus zien als het tokenizen van NFT’s, hoe gek dat misschien ook klinkt.

Mocht een NFT bijvoorbeeld De Nachtwacht voorstellen op de blockchain. De geschatte waarde van dit kunstwerk bedraagt 500 miljoen euro. Je kunt je voorstellen dat er maar weinig mensen zijn die dit bedrag kunnen investeren in De Nachtwacht. Daarom zou er gekozen kunnen worden om de NFT te verdelen in 1000 ERC20-tokens die allemaal 0,1% aan bezit voorstellen.

Een token kost dan 50.000 euro, wat natuurlijk nog steeds erg veel geld is. Toch wordt de doelgroep voor de verkoop van de tokens op dit moment een stuk groter dan wanneer de complete NFT voor 500 miljoen euro te koop wordt gezet. Ook investeerders met een ‘kleine portemonnee’ hebben nu de mogelijkheid om een deel van De Nachtwacht te kopen.

Mocht de NFT van dit schilderij over enkele jaren voor 1 miljard euro worden verkocht, zullen de bezitters van de ERC20-tokens ook profiteren van deze verkoop. Zij krijgen dan namelijk 0,1% van het verkoopbedrag, wat in dit geval 100.000 euro is.

De voordelen van fractionalised NFT’s

Een fractionalised NFT kan dus het voordeel hebben dat het makkelijker is om de NFT te verkopen, omdat deze verdeeld kan worden. Hierdoor zijn de prijzen van de gedeelde NFT’s lager, waardoor de doelgroep een stuk groter worden. Over het algemeen kun je uitgaan van de volgende voordelen:

 • Betere totstandkoming van de prijs;
 • Betere liquiditeit;
 • Democratisering van een investering.

Betere totstandkoming van de prijs

Wanneer een NFT duur is, zijn er weinig mogelijke kopers op de markt. Dit maakt het lastig om tot een goede prijs te komen. Er moet namelijk een goede verhouding tussen vraag en aanbod zijn. Maar ook zal naar andere zaken gekeken moeten worden om de prijs te kunnen bepalen. Denk bijvoorbeeld aan historische prijzen, en het geld dat andere bereid zijn neer te leggen.

Een dure NFT heeft nog niet veel kopers gehad. Hierdoor is het lastig om te prijs van een NFT te bepalen wanneer deze wordt doorverkocht. Althans, dat is lastig voor de koper. Wanneer er echter al andere mensen zijn geweest die een NFT voor 10 euro hebben gekocht, dan weet je dat de prijs voor jou niet veel boven deze prijs zou moeten liggen.

Ook zorgt het ervoor dat je kunt kijken naar wat andere mensen ergens voor neerleggen. Wanneer veel mensen 10 euro voor een NFT betalen, dan weet je dat de NFT populair is en wil je er ook graag dit bedrag voor neerleggen.

Dit is allemaal niet mogelijk wanneer een NFT ontzettend duur is. Je kunt dan niet ‘afkijken’ bij wat andere investeerders doen. Zodra deze NFT wordt verdeeld in kleine stukjes, kunnen mogelijke kopers een veel betere prijs bepalen, waardoor ze ook meer interesse hebben in de koop van een NFT. Mensen zijn immers kuddedieren, die graag kijken naar hoe anderen het doen. 

Betere liquiditeit

Liquiditeit betekent dat er genoeg activa is om te verkopen en te kopen. Een goede verhouding tussen vraag en aanbod is belangrijk hiervoor. Stel dat er ontzettend veel kopers zijn, terwijl er vrijwel geen enkele aanbieders is, dan is een product allesbehalve liquide. Er is dan namelijk geen goede verhouding tussen de vraag en het aanbod, waardoor mensen de prijs zouden kunnen manipuleren. Hierdoor zou een koper te veel geld kunnen betalen voor een product.

Veel cryptocurrencies hebben problemen met liquiditeit. Zij hebben dan moeite om verkocht te worden. Dit is vooral het geval bij kleine cryptocurrencies, die nog niet bekend zijn. Er zijn dan nog maar weinig kopers, waardoor de prijs altijd erg laag zal blijven. Of er zijn maar weinig tot geen exchanges die de munt op willen nemen tot het platform. Daardoor zullen ze ook geen goede zakendoen met de verkoop van hun munt.

Door een grote NFT op te delen in kleinere stukjes, kunnen er meerdere stukken verkocht worden. Dit betekent dat er een betere liquiditeit is. Mensen kunnen immers makkelijker een ERC20-token kopen die is gekoppeld aan de gehele NFT. Dit zorgt voor voordelen bij de verkopende partij, omdat zij hun tokens makkelijker verkocht krijgen. Ook hebben kopers hier voordelen bij, omdat zij een eerlijke prijs zullen betalen voor de tokens. Ze hebben een minder grote kans dat ze zich na aankoop van de tokens opgelicht voelen, zoals dat vaak wel het geval is bij een token die niet liquide is.

Democratisering van de investering

Door de NFT op te delen, zijn er meerdere eigenaren van de NFT. Dit zorgt voor een betere democratisering van de NFT. Er zijn namelijk meerdere mensen die inspraak hebben tot wat er met een NFT gebeurt. Stel dat iemand de gehele NFT wil verkopen, dan zal daar eerst over gestemd moeten worden. Er is immers niet één eigenaar die alles zelf kan beslissen. In plaats daarvan zijn er meerdere eigenaren, die het allemaal met elkaar eens moeten worden. Er ontstaat vervolgens een democratie achter de NFT; mensen gaan stemmen over hoe de toekomst van de NFT eruit gaat zien.

Dit draagt natuurlijk bij aan het decentrale karakter van de blockchain, zoals het ook ooit bedoeld is door Satoshi Nakamoto. Er is niet meer één centrale partij die het voor het zeggen heeft. In plaats daarvan is er een decentraal netwerk van mensen die bepalen wat er gaat gebeuren.

Conclusie

NFT’s zijn razend populair geworden. Dit zien we terug doordat de vraag naar NFT’s ontzettend hard is toegenomen. De prijzen van een NFT rijzen hierdoor de pan uit. Mensen hebben soms miljoenen euro’s over voor een NFT. Sterker nog, er zijn al NFT’s verkocht voor tientallen miljoenen euro’s.

Natuurlijk hebben de meeste mensen niet het geld om zulke dure NFT’s te kopen. Voor hen is er een oplossing: fractionalised NFT’s. Een NFT kan door middel van een smart contract worden opgedeeld in verschillende ERC20-tokens. Ieder token stelt een gedeelte van de NFT voor. Dit betekent dat wanneer er 10 tokens zijn, ieder token 10% voorstelt. Een eigenaar heeft dan 10% inspraak, maar zal ook 10% van de prijs ontvangen wanneer de gehele NFT ooit verkocht wordt.

De fractionalised NFT heeft verschillende voordelen die belangrijk zijn om te kennen. Daarvan zijn drie voordelen het belangrijkst. Dat zijn:

 • Betere totstandkoming van de prijs;
 • Betere liquiditeit;
 • Democratisering van een investering.

Nu je weet wat een fractionalised NFT is, ben je misschien overgehaald om eens te gaan kijken of de aankoop van een fractionalised NFT iets voor jou is. We wensen je veel succes bij het onderzoeken van zulke NFT’s en tokens, maar natuurlijk ook bij het kopen ervan.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Garanties
 • Eerlijk Ondernemen
  Eerlijk ondernemen
 • Geverifieerde winkel
  Identiteit geverifieerd
 • Geschilbemiddeling
  Geschilbemiddeling
9,5
Reviews
 • 9,5
  users icon Top!