Home » Blog » Wat is Keccak-256? Alles wat je moet weten over deze Hashing vindt je hier

Wat is Keccak-256? Alles wat je moet weten over deze Hashing vindt je hier

keccak256

Als je wel eens een transactie op de Ethereum blockchain hebt uitgevoerd, dan heb je gebruik gemaakt van het Keccak-256 hashing algoritme. Dit algoritme zet informatie om in een unieke en onleesbare hash. Door het gebruik van Keccak-256 wordt de oorspronkelijke tekst omgezet in een set van karakters die als een soort geheimschrift kunnen worden gezien. Het algoritme wordt gebruikt bij het ondertekenen van transacties op Ethereum. Er zijn verschillende redenen om hashing algoritmes te gebruiken op de Ethereum blockchain en in dit artikel zullen we kijken naar wat Keccak-256 is en hoe het werkt.

Wat is hashing en hoe werkt het?

Hashing is een cryptografische techniek die wordt gebruikt om gegevens te transformeren in een unieke, vaste grootte digitale vingerafdruk of hashwaarde. Hashing-algoritmen worden vaak gebruikt in de context van cryptografie, zoals in wachtwoordopslag, digitale handtekeningen en het beveiligen van communicatie.

Het hashing-proces begint met het invoeren van de gegevens in een hashfunctie, die de gegevens omzet in een unieke hashwaarde. Deze hashwaarde is een vaste grootte, ongeacht de grootte van de oorspronkelijke gegevens.

Een belangrijk kenmerk van een goede hashfunctie is dat het moeilijk is om de oorspronkelijke gegevens te herstellen alleen op basis van de hashwaarde. Bovendien, als zelfs een klein deel van de oorspronkelijke gegevens wordt gewijzigd, dan zal de resulterende hashwaarde drastisch veranderen. Dit betekent dat het onmogelijk is om de oorspronkelijke gegevens te manipuleren zonder de hashwaarde te veranderen.

Het proces van hashing is onomkeerbaar, wat betekent dat het niet mogelijk is om de oorspronkelijke gegevens te herstellen op basis van de hashwaarde alleen. Daarom wordt hashing vaak gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, zoals het opslaan van wachtwoorden. In plaats van het opslaan van het wachtwoord zelf, slaat het systeem de hashwaarde van het wachtwoord op. Als een gebruiker probeert in te loggen, wordt het ingevoerde wachtwoord gehasht en vergeleken met de opgeslagen hashwaarde. Als de hashwaarden overeenkomen, is het wachtwoord correct en kan de gebruiker worden toegelaten.

Er zijn verschillende hashing-algoritmen beschikbaar, zoals MD5, SHA-1, SHA-2 en SHA-3. Het is belangrijk om een goed hashing-algoritme te kiezen dat bestand is tegen aanvallen zoals botsingen, waarbij een aanvaller twee verschillende stukken gegevens kan vinden die dezelfde hashwaarde hebben.

Wat is Keccak-256?

Keccak-256 is een cryptografisch hashing-algoritme dat wordt gebruikt op de Ethereum blockchain. Het is ontworpen om een uniforme en betrouwbare manier te bieden om gegevens te hashen, en wordt vaak gebruikt in verschillende toepassingen, zoals digitale handtekeningen en wachtwoordbeveiliging.

Het Keccak-256 algoritme werkt door het invoeren van een reeks gegevens in de hashfunctie, die vervolgens worden omgezet in een vaste grootte digitale vingerafdruk of hashwaarde. Deze hashwaarde is uniek voor de invoer van gegevens en is onmogelijk om te zetten in de oorspronkelijke gegevens.

Het algoritme is ontworpen om veilig te zijn tegen verschillende aanvallen, zoals botsingen en preimage-aanvallen, waarbij een aanvaller probeert om dezelfde hashwaarde te produceren met verschillende invoer van gegevens of om de oorspronkelijke gegevens te achterhalen op basis van de hashwaarde.

Keccak-256 is een van de meest gebruikte hashing-algoritmen op de Ethereum blockchain en wordt vaak gebruikt bij het verwerken van transacties, het genereren van adressen en het opslaan van gegevens op de blockchain. Het is een essentieel onderdeel van de beveiliging van de Ethereum blockchain en zorgt voor de integriteit van de gegevens die erop worden opgeslagen.

Hoe ziet een Keccak-256 hash eruit?

Een Keccak-256 hash is een unieke en vaste grootte digitale vingerafdruk of hashwaarde die wordt gegenereerd door het toepassen van het Keccak-256 hashing-algoritme op een set van invoergegevens. De hashwaarde heeft altijd dezelfde lengte van 256 bits of 32 bytes.

Een voorbeeld van een Keccak-256 hashwaarde is de volgende hexadecimale string:

0x2a2f9a9c1df0f7925fe8c5f18a5f5debc75a13f6e0c6b7d6b682a6b332ee6e3a

Dit is de hashwaarde van de tekst “Hello, world!” nadat het is gehasht met het Keccak-256 algoritme.

Een belangrijk kenmerk van Keccak-256 hashes is dat zelfs een kleine wijziging in de invoergegevens een compleet andere hashwaarde zal produceren. Dit maakt het bijna onmogelijk om de oorspronkelijke invoergegevens te achterhalen alleen op basis van de hashwaarde.

Keccak-256 hashes worden vaak gebruikt voor beveiligingsdoeleinden op de Ethereum blockchain, zoals bij het opslaan van wachtwoorden en het verwerken van transacties. De hashwaarde van een transactie wordt bijvoorbeeld gebruikt als identificatie van de transactie en om te controleren of deze geldig is.

Er zijn meerdere Keccak hashes

De Keccak-familie is een groep van cryptografische hashing-algoritmen, waaronder

 • Keccak-224
 • Keccak-256
 • Keccak-384
 • Keccak-512

Deze algoritmen zijn ontworpen om gegevens om te zetten in unieke digitale vingerafdrukken of hashwaarden met verschillende lengtes.

De Keccak-familie is ontworpen door Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters en Gilles Van Assche en werd geselecteerd als de winnaar van de NIST-competitie in 2012 voor de ontwikkeling van een nieuwe hashing-algoritme, dat uiteindelijk bekend werd als SHA-3 (Secure Hash Algorithm-3).

Het Keccak-algoritme is anders dan andere hashing-algoritmen omdat het een variabele blokgrootte en pad biedt, waardoor het flexibel is in het verwerken van invoergegevens van verschillende groottes en vormen. Het is ontworpen om veilig te zijn tegen verschillende aanvallen, zoals botsingen en preimage-aanvallen, en heeft een hoge weerstand tegen cryptografische aanvallen.

Keccak-256 is het meest gebruikte hashing-algoritme van de Keccak-familie en wordt veel gebruikt op de Ethereum blockchain voor verschillende toepassingen, zoals het verwerken van transacties, het genereren van adressen en het opslaan van gegevens op de blockchain. Andere algoritmen in de Keccak-familie worden soms gebruikt voor specifieke toepassingen die een andere hashlengte vereisen dan Keccak-256.

Waarvoor wordt Keccak 256 gebruikt?

Keccak-256 wordt veel gebruikt in de context van blockchain-technologie, met name op de Ethereum blockchain. Hieronder staan enkele toepassingen van Keccak-256:

 1. Hashing van transacties: Wanneer een transactie op de Ethereum blockchain wordt uitgevoerd, wordt de inhoud van de transactie gehasht met behulp van het Keccak-256 algoritme. Deze hashwaarde dient als een unieke identificatie voor de transactie en wordt gebruikt om te controleren of de transactie geldig is.
 2. Adresgeneratie: Ethereum gebruikt ook Keccak-256 om de publieke adressen te genereren die worden gebruikt om transacties te verzenden en ontvangen. Het adres wordt gegenereerd door de publieke sleutel van een gebruiker door het Keccak-256 algoritme te halen.
 3. Opslag van gegevens: Op de Ethereum blockchain kunnen ontwikkelaars gegevens opslaan die toegankelijk zijn voor iedereen met de juiste toestemming. Voordat de gegevens worden opgeslagen, worden ze gehasht met behulp van het Keccak-256 algoritme, waardoor een unieke hashwaarde wordt gegenereerd die fungeert als identificatie van de gegevens.
 4. Wachtwoordbeveiliging: Keccak-256 wordt ook gebruikt om wachtwoorden te hashen en te beveiligen. Wanneer een gebruiker zich registreert voor een account, wordt het wachtwoord gehasht met het Keccak-256 algoritme en wordt alleen de hashwaarde opgeslagen op de server. Wanneer een gebruiker inlogt, wordt het ingevoerde wachtwoord gehasht en vergeleken met de opgeslagen hashwaarde om te controleren of het correct is.

Over het algemeen wordt Keccak-256 gebruikt in toepassingen waar gegevens veilig en efficiënt moeten worden gehasht, en waarbij de hashwaarde fungeert als een unieke identificatie van de gegevens.

Keccak 256 op de Ethereum blockchain

Keccak-256 is het hashing algoritme dat wordt gebruikt op de Ethereum (ETH) blockchain. Het algoritme zet gegevens om in een unieke en onleesbare digitale vingerafdruk of hashwaarde met een vaste grootte van 256 bits (32 bytes).

Het gebruik van hashing is een belangrijk onderdeel van de beveiliging van de Ethereum blockchain. Bij transacties op de blockchain wordt de hashwaarde van de transactie gebruikt als een identificatie en om te controleren of de transactie geldig is. Het algoritme wordt ook gebruikt bij het genereren van adressen en het opslaan van gegevens op de blockchain.

Een belangrijk kenmerk van Keccak-256 is dat het algoritme onomkeerbaar is, wat betekent dat het niet mogelijk is om de oorspronkelijke gegevens te herstellen op basis van de hashwaarde. Bovendien zal zelfs een kleine wijziging in de invoergegevens een compleet andere hashwaarde produceren, waardoor het bijna onmogelijk is om de oorspronkelijke gegevens te manipuleren zonder de hashwaarde te veranderen.

Het Keccak-256 algoritme is ontworpen om veilig te zijn tegen verschillende aanvallen, zoals botsingen en preimage-aanvallen, en heeft een hoge weerstand tegen cryptografische aanvallen. Het is een essentieel onderdeel van de beveiliging van de Ethereum blockchain en zorgt ervoor dat gegevens op de blockchain veilig en betrouwbaar blijven.

De Blockchain

De blockchain is een gedecentraliseerd grootboeksysteem dat wordt gebruikt om transacties op te slaan en te verifiëren. Elke blockchain bestaat uit een reeks blokken, waarbij elk blok een groot aantal transacties bevat die zijn gevalideerd door de validators in het netwerk.

Voordat de transacties worden opgeslagen in een blok, worden ze eerst samengevoegd en omgezet in een unieke hashwaarde met behulp van het Keccak-256 hashing-algoritme. Vervolgens wordt de hash van het laatste blok toegevoegd aan het nieuwe blok voordat het wordt gehasht. Hierdoor wordt de hashwaarde van het blok bepaald door de inhoud van het blok en de hash van het vorige blok.

Het toevoegen van de hash van het vorige blok zorgt ervoor dat als een crimineel of hacker de geschiedenis van de blockchain zou willen wijzigen door een blok aan te passen, de hashwaarde van dat blok en alle daaropvolgende blokken verandert. Dit creëert een duidelijke breuk in de ketting, die door alle nodes in het netwerk wordt opgemerkt. Als dit gebeurt, wordt de versie van de blockchain die is aangepast niet overgenomen door de nodes, waardoor de integriteit van de blockchain wordt gewaarborgd.

Hashing speelt dus een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de blockchain. Het zorgt ervoor dat de gegevens die worden opgeslagen in de blockchain niet kunnen worden gemanipuleerd of gewijzigd zonder dat dit onmiddellijk wordt opgemerkt door het netwerk.

Voor en nadelen van de Keccak 256

Keccak-256 is een robuust hashing-algoritme dat veel wordt gebruikt op de Ethereum blockchain en in andere toepassingen waar beveiliging van gegevens belangrijk is. Hieronder staan enkele voor- en nadelen van Keccak-256:

Voordelen:

 1. Veiligheid: Keccak-256 is ontworpen om veilig te zijn tegen verschillende aanvallen, zoals botsingen en preimage-aanvallen. Het biedt een hoge mate van beveiliging en weerstand tegen cryptografische aanvallen.
 2. Uniformiteit: Het algoritme produceert een unieke en vaste grootte hashwaarde van 256 bits voor elke set van invoergegevens. Dit zorgt voor uniformiteit en consistentie in toepassingen waar hashing wordt gebruikt.
 3. Snelheid: Keccak-256 is een efficiënt algoritme en kan grote hoeveelheden gegevens snel hashen.
 4. Flexibiliteit: Het algoritme biedt een variabele blokgrootte en pad, waardoor het flexibel is in het verwerken van invoergegevens van verschillende groottes en vormen.

Nadelen:

 1. Compatibiliteit: Omdat Keccak-256 een relatief nieuw hashing-algoritme is, wordt het niet ondersteund door alle software en hardware. Dit kan compatibiliteitsproblemen veroorzaken bij het gebruik ervan in sommige toepassingen.
 2. Energieverbruik: Het hashing-proces kan veel energie verbruiken, vooral bij het hashen van grote hoeveelheden gegevens. Dit kan een nadeel zijn voor toepassingen waar energie-efficiëntie belangrijk is.
 3. Complexiteit: Het algoritme is relatief complex en kan moeilijk te begrijpen zijn voor niet-technische gebruikers. Dit kan problemen veroorzaken bij het gebruik van het algoritme in sommige toepassingen.

Over het algemeen biedt Keccak-256 een veilige, efficiënte en flexibele oplossing voor hashing-toepassingen, maar het heeft ook enkele beperkingen die in overweging moeten worden genomen bij het gebruik ervan.

Keccak-256 vs SHA256

Keccak-256 en SHA-256 zijn beide hashing-algoritmen die worden gebruikt om gegevens om te zetten in unieke digitale vingerafdrukken of hashwaarden. Hieronder staan enkele verschillen tussen de twee algoritmen:

 1. Ontwerpers: Keccak-256 is ontworpen door Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters en Gilles Van Assche, terwijl SHA-256 is ontworpen door de National Security Agency (NSA) van de Verenigde Staten.
 2. Veiligheid: Keccak-256 en SHA-256 worden beide beschouwd als veilige hashing-algoritmen. Keccak-256 is echter speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen bepaalde aanvallen, zoals botsingen en preimage-aanvallen. SHA-256 is meer getest en gebruikt, maar heeft minder specifieke beveiligingsfuncties.
 3. Blockgrootte: Keccak-256 ondersteunt variabele blokgroottes, wat betekent dat het efficiënter is in het verwerken van gegevens van verschillende groottes en vormen. SHA-256 gebruikt een vaste blokgrootte van 512 bits.
 4. Snelheid: Keccak-256 is over het algemeen sneller dan SHA-256 bij het hashen van gegevens.
 5. Hashlengte: Keccak-256 produceert hashwaarden van 256 bits, terwijl SHA-256 hashwaarden van 256 of 512 bits kan produceren, afhankelijk van de toepassing.
 6. Populariteit: SHA-256 is breder gebruikt dan Keccak-256 en wordt ondersteund door meer software en hardware.

Over het algemeen zijn beide algoritmen veilige opties voor hashing-toepassingen, maar de keuze tussen de twee hangt af van de specifieke toepassing en vereisten van de gebruiker.

Hoe veilig is Keccak 256?

Keccak-256 is een veilig hashing-algoritme dat speciaal is ontworpen om bestand te zijn tegen verschillende cryptografische aanvallen. Het algoritme is ontworpen om botsingen en preimage-aanvallen te voorkomen en heeft een hoge weerstand tegen aanvallen zoals differentiële cryptanalyse en lineaire cryptanalyse.

Het algoritme is ontworpen door Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters en Gilles Van Assche, die hebben gewerkt aan het ontwerpen van veilige cryptografische algoritmen en protocollen. Het Keccak-algoritme is ontworpen om veilig te zijn tegen cryptografische aanvallen en is grondig getest door beveiligingsexperts over de hele wereld.

In 2012 werd Keccak-256 geselecteerd als winnaar van de NIST-competitie voor de ontwikkeling van een nieuwe hashing-algoritme, dat uiteindelijk bekend werd als SHA-3 (Secure Hash Algorithm-3). Dit geeft aan dat het algoritme is beoordeeld en goedgekeurd door een gerenommeerde instantie op het gebied van cryptografie.

Hoewel geen enkel algoritme 100% veilig is, wordt Keccak-256 beschouwd als een van de meest veilige hashing-algoritmen die momenteel beschikbaar zijn. Het wordt veel gebruikt op de Ethereum blockchain en in andere toepassingen waar beveiliging van gegevens belangrijk is.

Conclusie

Keccak-256 is inderdaad het hashing-algoritme dat wordt gebruikt om gegevens te beveiligen op de Ethereum blockchain. Het algoritme is ontworpen om een unieke hashwaarde te produceren voor elke set invoergegevens. De hashwaarde lijkt op een willekeurige reeks karakters, maar het is eigenlijk niet zo willekeurig, omdat het algoritme bepaalt hoe de hashwaarde eruitziet.

Het belangrijkste voordeel van hashing is dat het onmogelijk is om de hashwaarde terug te zetten naar de oorspronkelijke gegevens. Dit betekent dat hashing alleen kan worden gebruikt om de output (de hashwaarde) van verschillende invoergegevens te vergelijken, zonder de feitelijke inhoud te kennen. Zelfs als slechts één bit van de invoergegevens verandert, zal de resulterende hashwaarde volledig anders zijn, waardoor het algoritme zeer veilig is.

Het gebruik van Keccak-256 op de Ethereum blockchain zorgt voor de beveiliging van gevoelige gegevens en transacties. Elke transactie wordt omgezet naar een unieke hashwaarde en toegevoegd aan de blockchain, waardoor de integriteit en veiligheid van de blockchain worden gegarandeerd. Het hashing-algoritme is een essentieel onderdeel van de beveiliging van de blockchain en is ontworpen om bestand te zijn tegen verschillende cryptografische aanvallen.

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven